Nem a rendőr, hanem a GPS a közbiztonság záloga

TMRSZ tájékoztató az utóbbi időben a rendőri állományt érintő feljelentésekről

A Hajdú – Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén dolgozó több járőr kollégával szemben élt feljelentéssel a felettese “kötelességszegés szolgálatban” törvényi tényállásának a megvalósítása miatt.

A feljelentéseket arra alapozták, hogy a járőr a szolgálati gépkocsiba beépített GPS helymeghatározó által küldött jelek alapján (melyeket az ügyeleti szobában és a megyei központban is látnak és dokumentálnak, akár hónapokra visszamenőleg is!) adott időben nem ott tartózkodott, ahol kellett volna lennie. Ennek több oka is lehet (hazament egy szem gyógyszerért, állampolgári bejelentés alapján máshol végzett ellenőrzést, intézkedést), ennek ellenére a GPS jeladó által küldött jelek és a valós tartózkodási hely eltérése alapján, erre hivatkozással megindult a büntetőeljárás a szolgálati gépjárműben tartózkodó rendőrökkel szemben.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet felhívja a kollégák figyelmét arra, hogy amennyiben nem a kijelölt helyen tartózkodnak, annak okát minden esetben előzetesen JELENTENI KELL az ügyeletnek!

Ugyanehhez kapcsolódóan több járőrvezetőt feljelentettek magánokirat hamisítás miatt, mivel a menetlevelet pontatlanul vezették és nem írtak be minden utcát, amerre haladtak a járművel… Ehhez nincs mit hozzáfűzni!

A közelmúltban a hozzánk érkezett meghatalmazások során az ellátott képviseltnél több esetben tapasztaltuk a következőket: a járőr szabálysértés elkövetése miatt intézkedik az állampolgárral szemben. Általában kisebb tárgyi súlyú, a KRESZ rendelkezéseit megszegve elkövetett cselekményekről van szó. A szabálysértés elkövetését az eljárás alá vont a helyszínen nem ismeri el, így helyszíni bírság alkalmazása kizárt. A rendőr közli vele, hogy fel kell jelentenie szabálysértés elkövetése miatt, amit tudomásul vesz, de semmilyen okiratot nem hajlandó aláírni.

A meginduló szabálysértési eljárásban az első fokú határozattal szemben kifogással él, melyben leírja, hogy ő nem is volt ott a helyszínen, és ezzel egyidejűleg a népes családjából megjelöl hat-nyolc tanút, akik igazolják, hogy valóban otthon volt és tévét nézett. A nyilatkozata szerint a rendőr azért kreálta vele szemben a hamis feljelentést, mert valamiért haragszik rá és így akar bosszút állni.

Ezen cselekménysor alapján a rendőrökkel szemben “hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás” törvényi tényállásának elkövetése miatt indult több esetben büntetőeljárás.

A megoldás az lehet, ha az intézkedő rendőr valamilyen adathordozó segítségével (pl.: mobiltelefon kamerája) rögzíti az intézkedést, arról néhány fotót készít. Ez természetesen adatvédelmi szempontból aggályos lehet (más képmását felhasználni, azt rögzíteni annak tudta nélkül nem lehet, Ptk.), de más megoldás egyszerűen nincs, és a rendőr csak így tudja hitelt érdemlően a rengeteg hamis tanú állítását cáfolni.

A fenti javaslaton túlmenően további bizonyítást jelent, ha az intézkedés során passzív magatartást tanúsító elkövetőt tanú, vagy tanúk jelenlétében nyilatkozik úgy, hogy nem írja alá a rendőr által aláírni kért okiratot.

Amennyiben ezt tanúval tudja igazolni a rendőr, fel kell hívni az eljárás alá vont figyelmét arra is, illetve kilátásba kell helyezni, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 31.§ (1) bek. c/ pontja szerint az a tény, hogy nem hajlandó aláírni a helyszínen keletkezett okiratot – azaz a későbbiekben vitathatja akár azt a tényt is, hogy a helyszínen ő jelen volt – alkalmas lehet annak megállapítására, hogy a hatósági ellenőrzést akadályozta, amely 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A joggyakorlat még nem alakította ki pontosan azt, hogy mi minősül a hatósági tevékenység akadályozásának, de álláspontunk szerint – ha az intézkedés során szükséges az eljárás alá vont aláírásának beszerzése, miszerint jelen volt a helyszínen és ő ezt alapos ok nélkül megtagadja – az ilyen jellegű passzív magatartás a tilalmazott szabálysértési tényállást megvalósítja.

Ebben az esetben is célszerű a történtekkel kapcsolatban az eljárásba tanúként bevont személy előtt nyilatkoztatni az eljárás alá vontat, hogy hajlandó-e a keletkezett okiratok aláírására.

A TMRSZ reméli, hogy a jelzéseivel, illetve fentiek szerinti tanácsadással sok becsületes rendőrt tud megkímélni alaptalan feljelentésektől!

 

 

TMRSZ