Június óta áll a lift

Június óta üzemképtelen lift, várhatóan továbbra sem üzemel, pénzhiány miatt nem csak dolgozóinkra, hanem az ügyfelekre is lépcsőzés vár…

 

Szám: Kü. 378/2010.

Tárgy: Tájékoztatás kérése

 

 

dr. Tóth Tamás rendőr ezredes rendőrségi tanácsos Úr

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Vezetője részére!

 

Budapest

Teve u. 4-6.

1139

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) főtitkára, a szervezet törvényes képviselője, az alábbi megkereséssel fordulok a Tisztelt Főkapitány Úrhoz.

Tájékoztatták szakszervezetünket, hogy a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság épületén belül működő személyfelvonó 2010. június végén működésképtelenné vált.

Az ott dolgozó rendőrök részéről megkeresés történt a személyfelvonót karbantartó személyzet irányában, a helyzet mielőbbi orvoslása érdekében. A szakszemélyzet – a BRFK részére elvégzett korábbi megtérítetlen javítások okán – ugyanakkor nem kívánt javítási munkálatokat eszközölni.

Az ott szolgálatot teljesítő rendőrök továbbá azt a tájékoztatást kapták, hogy megfelelő pénzügyi keret hiányában, előreláthatólag még jelentős ideig nem kerül sor a karbantartási munkák elvégzésére.

Emellett megemlíteni kívánjuk, hogy – a személyfelvonó nem működésének tárgyában- már 2009. január 16. napján, majd 2009. március 10. napján ismételten megkereséssel éltünk az akkori Főkapitány Úrhoz is. Akkor azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelen objektum (1063 Budapest, Színyei Merse Pál u. 4.) tulajdonosa a Terézvárosi Önkormányzat. Az objektum meghatározott része tekintetében ugyanakkor 2000. év óta a BRFK, mint bérlő működik. Többszöri megkeresésünk eredményeképpen sor került a szükséges pénzügyi keretek előteremetésére, melyek lehetővé tették a berendezés reparációját, és azok biztonsági szempontoknak megfelelő üzembe helyezését.

A kapitányság hat emeletet magában foglaló épületében az első négy szint az ügyfélforgalom számára került kialakításra. Fent hivatkozott tények ugyanakkor különösen megnehezítik a szintek mind a munkavállalók, mind az ügyfelek részéről történő megközelíthetőségét.

Előbbiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Főkapitány Urat, hogy fentiek tekintetében, a személyfelvonó mihamarabbi karbantartásához szükséges pénzügyi keretek biztosításáról, és a berendezés üzembe helyezéséről gondoskodni, és a megtett intézkedésekről tájékoztatni szíveskedjen!

 

 

Szekszárd, 2010. szeptember 01.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára

 

Válasz levél