Bocsánatot kért

A méltatlanság miatt a szakszervezetből kizárt dr. Galsa Péter r. fhdgy bocsánatot kért a TMRSZ főtitkárától rágalmazó, becsületsértő kijelentései miatt.

Szakszervezetünk 2009. november 04. napján feljelentést tett a Pápai Városi Bíróságon Dr. Galsa Péter ellen a Btk. 180. § -ában megfogalmazott nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett becsületsértés és rágalmazás bűncselekmények alapos gyanúja miatt, mivel dr. Galsa Péter r. fhdgy az FRSZ főtitkára Pongó Géza által kikért „FRSZ-es tisztségviselőként „ az FRSZ munkásságának a tájékoztatása helyett a Pápai rendőrkapitányságon 2009. október 27. napján a Tettrekész Magyar rendőrség Szakszervezetét rágalmazta.

A Pápai Rendőrkapitányságon megtartott FRSZ-es szakszervezeti tájékoztatón az alábbi valótlan tényállításokat tette a TMRSZ-re:

1. A TMRSZ-nek nincs törvényes elnöke

2. nem törvényesek a pénzügyi elszámolások

3. nincs 5 évente Kongresszus

4. a Szakszervezetből a törvénytelenségek miatt lépett ki

5. 34 ember lépett ki vele együtt és megszűnt a bicskei TMRSZ tagszervezet

A Pápai Városi Bíróság az 1.B.436/2009/2. szám alatti végzésével 2009.november 20. napján bűncselekmény hiányában az eljárást megszüntette.

A fenti végzés ellen 2009. december 5. napján a Veszprém Megyei Bírósághoz, mint másodfokú bírósághoz fellebbezést jelentett be Szakszervezetünk, mely fellebbezés alapján a Veszprém Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a Pápai Városi Bíróság fenti végzését megváltoztatta és az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására utasította.

A Pápai Városi Bíróság az újra elrendelt eljárás során 2010. augusztus 30. napjára tűzte ki a tárgyalást, melyen Dr. Galsa Péter megjelent, majd pedig a békéltető tárgyalás során valamennyi a feljelentés tárgyát képező rágalmazó és becsületsértő kijelentését visszavonta, a Főtitkár Asszonytól jegyzőkönyvileg elnézést, bocsánatot kért. A Főtitkár Asszony dr. Galsa Péter r. fhdgy bocsánatkérését elfogadta, így az eljárás megszüntetésre került.

Dr. Galsa Péter egyszer már követett el bűncselekményt a TMRSZ sérelmére, amiért ügyészi megrovást kapott.

 

 

TMRSZ