Kopjafát állítottunk Ópusztaszeren

“161. Cikk. A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.

– Trianoni békeszerződés”

1920 június 4. a magyar történelem legszomorúbb gyásznapja.

Ekkor írták alá a magyar nép szétszakítását, Magyarország brutális megcsonkítását. A trianoni békediktátum az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. A szerződésben foglaltakat a győztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szülte.

A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett 35 000 főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én budapesti idő szerint 16:32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelle-ben.

A szerződést nem írta alá a szintén az antanthoz tartozó Amerikai Egyesült Államok, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezik a trianonival.

A történelmi Magyarország területe 325 ezer km2 volt, a jelenlegi Magyarországé 93 ezer km2.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Trianon 90. évfordulóján megemlékezik a hazáért halt hősi halottjairól, a haza szolgálatában állókról, az életüket vesztett bajtársainkról, a tisztességes munkavállalókról, a magyar állampolgárokról, illetve azon tettrekész szakszervezeti tagjainkról, akik a munkahelyi vegzálások ellenére is büszkén vállalták és vállalják szakszervezeti hovatartozásukat, akik nem engedtek a kényszernek.

Emlékezünk a kopjafa állításával azokról a bátor tettrekész tisztségviselőkről is, akik a vésznek ellenállva képesek voltak összefogni, a munkavállalókat következetesen képviselni, és példát mutattak, példát mutatnak, hogy képesek vagyunk minden hatalmi önkény ellenére egymást önzetlenül támogatni és segíteni.

Ők azok, akik részei, és pillérei e hazának.

 

 

TMRSZ