Védőital – Tájékoztatás

2010. július 29-én tájékoztatást adtunk arról, hogy a TMRSZ kifogással élt a hőségriadó elrendelésekor végrehajtandó intézkedésekről szóló 32/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosításáról szóló 36/2010. (OT 20.) ORFK utasítás 8 pontjával szemben tekintettel arra, hogy az álláspontunk szerint diszkriminatív módon kizárólag a közterületi (illetve a legalább 2 óra közterületi szolgálatot ellátó) állomány részére teszi kötelezővé az ásványvíz védőitalként történő biztosítását, az irodai dolgozók esetében ásványvizet nem, kizárólag munkaszervezési intézkedéseket ír elő a hőség okozta túlzott megterhelés enyhítésére.

Figyelemmel azonban a rendőrségi épületek rendkívül rossz állapotára az épületekben, irodahelyiségekben történő munkavégzés sokszor nehezebb munkakörülményeket jelent, mint a közterületi munka.

Kifogásunkban hivatkoztunk arra is, hogy míg pl. az ORFK Teve utcai épületében dolgozó irodai alkalmazottak az épület minőségéből eredően kedvezőbb munkakörülmények között dolgoznak, addig számos vidéki kapitányságon nemhogy klímaberendezés nem áll a dolgozók rendelkezésére, de az épület szerkezeti hiányosságai, hibái miatt a vezetékes ivóvíz sem felel meg a munkavédelmi szempontból minimálisan elvárható követelményeknek. Számos esetben érkezik bejelentés szakszervezetünkhöz azért, mert pl. cső felmelegedéséből eredően nem nyerhető megfelelő hőfokú ivóvíz, illetve az rossz minőségű, emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Fentiek miatt kifogásunkban az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően a teljes rendőri állomány részére kértük az ásványvíz ellátást.

A kifogás körében 2010. augusztus 2-án került sor az egyeztető tárgyalás megtartására, ahol a munkáltató képviseletében megjelent dr. Gömbös Sándor r. ezredes ORFK Jogi Főosztályvezető jogi álláspontja előadását követően „finoman utalt” arra a sajnálatos módon fennálló jogszabályi kötelezettségére, hogy a kifogással érintett intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig, illetve az esetleges jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni. Főosztályvezető Úr e körben utalt arra is, hogy mindez sajnálatos módon azt vonja maga után, hogy a munkáltató az utasítás által a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozott közterületi állománytól is megvonja az ásványvíz ellátást, így az egyenlő bánásmód elve alapján senki nem lesz jogosult az ásványvíz védőitalként történő biztosítására.

A munkáltató képviseletében jelen levő munkabiztonsági főfelügyelő Balogh János Tamás r. őrnagy elmondta, hogy a jelenlegi normának megfelelő ásványvíz biztosítása napi 4 millió Ft, a 2010-ben elrendelt 15 hőségriadós nap alatt ezidáig 60 millió forintjába került az ORFK-nak, a teljes állomány részére szükséges ásványvíz azonban ennek a sokszorosába kerülne, ami nem fér bele a költségvetésbe. (Itt jegyezzük meg, hogy az elmúlt években számos alkalommal tettünk lépéseket a költségvetést csapoló vezető intézkedésekkel szemben, melyek természetesen mind szükségesnek és indokoltnak bizonyultak…)

Érdekesség, hogy – amint arról a korábbiakban rendszeresen beszámoltunk – míg a munkáltató a TMRSZ által kifogásolt intézkedések körében szinte minden esetben elmulaszt rendelkezni a Hszt. 31.§-ban foglaltak szerinti felfüggesztéséről, addig jelen esetben mintegy kezüket feltartva hivatkoznak ezen jogszabályi kötelezettségükre hangsúlyozva, hogy amennyiben a TMRSZ álláspontját továbbra is fenntartva bírósághoz fordul, akkor az intézkedés felfüggesztéséről való döntés mellett kénytelenek lesznek tájékoztatni az érintett rendőri állományt arról, hogy a TMRSZ által benyújtott kifogás miatt – természetesen kizárólag az egyenlő bánásmód megtartása érdekében – immáron senki ne kérjen parancsnokától hőségriadó esetén az ORFK utasításra hivatkozva ásványvizet.

Fentiek alapján tehát korábbi álláspontunkat természetesen mindenben fenntartva, a Főosztályvezető Úr által felvetett felfüggesztő intézkedés lehetőségének figyelembevételével az állomány mindenek felett álló érdekében arra az álláspontra jutottunk, hogy a jelen kifogás tárgyában nem élünk a bírósági jogérvényesítés lehetőségével, amennyiben azonban az utasítás alkalmazása során visszaéléseket tapasztalunk, abban az esetben meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket.

Felhívjuk a budapesti állomány figyelmét arra, hogy a TMRSZ Mosonyi utcai épületben található irodájában hőségriadó esetén korlátozott mennyiségben ásványvíz ellátás biztosításával járulunk hozzá az állomány embert próbáló terheinek enyhítéséhez.

További kérdés esetén forduljatok bizalommal tisztségviselőinkhez!

 

 

TMRSZ