RÉT – 2010. 08. 09.

A RÉT 2010. augusztus 09. napján 14.00 órai kezdettel tartott soros ülésén a tanácskozást az ORFK Gazdasági Főigazgatója, Lajtár József r. vezérőrnagy úr vezette.

Az ülésen részt vett Bartos László r. dandártábornok, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, dr. Gömbös Sándor r. ezredes úr, az ORFK Jogi Főosztály vezetője, valamint az ORFK Humánigazgatási Szolgálattól Zakor Sándor úr.

A munkavállalói oldalt a TMRSZ, a BRDSZ, a Rendészeti Védegylet, az FRSZ, valamint az RKDSZ tisztségviselői, valamint az ORFK Közalkalmazotti Tanács elnöke képviselték.
Az ülésen az alábbiak hangzottak el a teljesség igénye nélkül:

1. Szakszervezeti kérdésre, hogy hány területi jogállású szerv foglalkoztat ügyvédet és ennek havonta milyen költségvonzata van?

Lajtár Úr azt a választ adta, hogy összesen 6 rendőrségi szerv foglalkoztat egyéni ügyvédet vagy ügyvédi irodát perképviseleti, jogtanácsosi feladatok ellátása érdekében, amelynek ellentételezéseként összesen havi bruttó 2.192.000,- Ft megbízási díjra jogosultak.

2. Szakszervezeti kérdésre, hogy a rendőrségnek mennyibe került a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának kötelező kifüggesztése

Lajtár Úr azt a választ adta, hogy a rendőri szervek tájékoztatása szerint, a megrendelt 724 db Nyilatkozat kifüggesztése 4.800.000,- Ft költséget keletkeztetett.

3. Arra a javaslatra, hogy az ORFK Esélyegyenlőség Terv 1.) pontját egy k) alponttal kellene kiegészíteni az alábbiak szerint: „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt szexuális irányultsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”

Zakor úr úgy foglalt állást ebben a kérdésben, hogy munkáltatói részről nincsenek elzárkózva ennek megvalósítása elől.

4. Arra a kérdésre, hogy az ORFK augusztus 6-ig 30 napos tájékoztatási kötelezettségének, szeptember 5-ig 60 napos tájékoztatási kötelezettségének eleget tud-e tenni a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 76.§-nak megfelelően, amennyiben, a közszolgálati jogviszony kormánytisztviselői jogviszonnyá alakult át.

Gömbös Úr válasza szerint az augusztus 6-ig fennálló kötelezettségüknek már eleget tettek, valamint szeptember 5-ig tartó tájékoztatási kötelezettségüknek is határidőn belül eleget tudnak tenni.

5. A közszolgálati szabályzat áttekintésére és megújítására vonatkozó felvetésre

Gömbös úr azt válaszolta, hogy megvizsgálják ennek megvalósításának lehetőségét.

6. Korábbi RÉT ülésen a munkáltató ígéretet tett arra, hogy a jogellenesen elvont munkavállalói járulékot visszafizeti, ennek ellenére ez a mai napig nem történt meg.

Gömbös úr kifejtette, hogy az ORFK mindvégig következetes volt a tekintetben, hogy le kell vonni a munkavállalói járulékot, ebben a kérdésben a bírói gyakorlat sem egyértelmű, mivel eddig két egymással ellentétes bírói döntés született.

7. A szakszervezetek részéről érkezett kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hány embert és milyen körben érint a munkavállalói járuléknak a levonása.

Az ORFK azt válaszolta, hogy megvizsgálják, hogy hány embert érinthet.

8. A korábbi RÉT ülésen felvetődött a szakszervezeti taglétszám ORFK által történő nyilvántartásának módja.

Munkáltatói részről az a válasz érkezett, hogy ők csak azt a taglétszámot ismerik, akik kérik, hogy a munkáltató vonja le a tagdíjat az illetményükből, de arra vonatkozóan nincs információjuk, hogy aki egyénileg fizeti a tagdíjat az hány főt érint, valamint mindig csúszás van a rendszerben a rendőrség és a MÁK között, melynek magyarázata a két szervezet közötti lassabb ügymenet. Ezt a problémát az ORFK is érzékeli, és a jövőben megoldást kívánnak rá találni, miután valószínűleg 2011. januárjától online számviteli rendszer épülne ki.

9. Az Alsóörsön történt tragikus esemény kapcsán felmerült a szakszervezetek részéről az a jogos igény, hogy abban a nem várt esetben, ha a jövőben hasonló esemény történne, kérjük a rendőri vezetéstől, hogy a sajtó és a szakszervezetek felé egy intenzívebb kommunikáció történjen, annak érdekében, hogy a találgatásokat megelőzzük.

10. Az ORFK közölte továbbá, hogy a 2/2009. EüM. rendelet jövő év január 1-jétől lép hatályba, melynek értelmében a rendészeti orvosi alapellátást a rendőrség nem köteles fenntartani, és ez nagyon sok kollégát érint, mely problémát a jövőben kezelni kell.

11. Szakszervezeti részről felvetésre került, hogy a BRFK Rendőrszervező szakképző tanfolyamot szervezett, melynek lebonyolításával az Eurosec 98 Betéti Társaságot bízta meg, mellyel együttműködési megállapodást kötött. A kollégák a képzésről akkreditált OKJ-s bizonyítványt kaptak. A kollégákhoz az az információ jutott el, hogy az ORFK az Eurosec 98 Bt. által kiállított bizonyítványokat nem fogadja el és a több hónapja beadott kinevezési kérelmekre nem reagál.

Lajtár úr azt a tájékoztatást adta, hogy a problémát ki fogják vizsgálni és az ORFK új vezetése most tájékozódik és időt kér, az álláspontja kialakításához.

Bartos úr elmondása alapján nem a bizonyítványok elismerésével van probléma, hanem hogy nem vállalt tiszti kinevezési kötelezettséget a BRFK a tanulmányi szerződésben a bizonyítvány megszerzésének függvényében. Ezután hangsúlyozta, hogy a bizonyítvány elismerhetőségének ők nem látják akadályát.

Szakszervezetek az ügy tisztázása érdekében kérték, hogy erről tájékoztassák az állományt is, az egyéni perek megelőzése érdekében.

12. Szakszervezeti tagokat érintő jelentősebb esemény lesz Románia 2011. március 1-jei schengeni egyezményhez való csatlakozása, ami miatt a belső határszakasz megszüntetésre kerül a magyar-román határszakaszon és ez közvetlenül 2000 főt fog érinteni, ezeknek a kollégáknak pedig jogos elvárásuk, hogy ne legyenek bizonytalanságban tartva a jövőjüket illetően.

ORFK részéről azt válaszolták, hogy nincs létszámfelesleg a határmenti régiókban, így mindenkinek biztosítva lesz az elhelyezése az adott körzetben, de kérték, hogy részletesebben ezt majd az ősszel tartandó ülésen vitassák meg.

Az ülés 15.10 órakor fejeződött be.

 

 

TMRSZ