Pernyerés 1,2-es szorzó ügyben

Első fokon pert nyertünk a BRFK Metró Alosztályon dolgozó kollégánk
1,2-es kedvezményes szolgálati időszorzó ügyében.

Felperes a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Metró Rendőrségi Osztály Járőrszolgálati Alosztály I. állományában, majd 2003. szeptember 1-től átszervezés miatt a BRFK Közbiztonsági Szervek Központi Gépkocsizó Járőrszolgálati Osztály Metró Rendőrségi Alosztály állományában teljesített szolgálatot, mint járőrvezető.

Tagunk nevében 2009. június 10-én szolgálati panaszt nyújtottunk be, amelyben kértük 1997. november 20-tól 2005. december 31-ig vonatkozóan szolgálati idejének 1,2-szeresen történő számítását.

Tagunk szolgálati panaszát mind I. fokon (BRFK), mind II. fokon elutasították (ORFK). Ezt követően a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő 1997. november 20-tól 2000. június 1-ig, valamint a 2002. május 31-től 2005. december 31-ig tartó időszakokra vonatkozóan. A köztes időben felperes nem végzett munkát.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a szakszervezetünk jogi csoportja által képviselt tagunk számára a fenti időszak vonatkozásában helyt adott a kereseti kérelmünkben foglaltaknak arra hivatkozással, hogy a peres felek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai és a rendelkezésre álló iratok, valamint a tanú vallomása alapján indokolt a felperes szolgálati idejének 1,2-szeres kedvezményes számítása. A felperes teljes szolgálati ideje alatt a föld felszíne alatt dolgozik, folyamatosan huzatos, mesterségesen megvilágított helyen végezte a munkáját.

Az ítélet nem jogerős.

 

 

TMRSZ