Peren kívül

Peren kívül megállapította a Komáromi kapitányságvezető a jogos járandóságot, annak kifizetéséről is intézkedett!

A TMRSZ tagja nevében a Hszt. 194. (1) bekezdésére figyelemmel, költségtérítés elmaradása és gépjárművezetői pótlék elmaradása miatt, szolgálati panaszt nyújtott be.

A Komárom Rendőrkapitányság vezetője a panasznak helyt adott, ezzel egyidejűleg a helybenhagyó határozatában nem szereplő, de a panaszban lévő többi állítás kivizsgáltatására is intézkedett.

Indokolásában a kapitányságvezető előadta, hogy a r. törzsőrmester 2009. március 01- én pályázat útján került a Komáromi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályára, helyszínelő és balesetvizsgáló beosztásba és mivel a kolléga 2009. március 01 -től a napi feladatai teljes körű ellátásához, mint helyszínelő és balesetvizsgáló részére a szolgálati gépjármű vezetése szükséges volt, ezért elrendelte a gépi árművezetői pótlék visszamenőleges megállapítását, valamint visszamenőlegesen a munkába járási költség megtérítését is.

A határozat 2010. augusztus 03-án kelt.

 

 

TMRSZ