Feljegyzés – ZÉT 2010. 07. 13.

A ZÉT (érdekegyeztető) ülésnek nem volt napirendi pontja.

Jelen voltak:

munkáltatói oldalról

Dr. Tiborcz János Főkapitány

Mester Sándor Gazdasági ellátó Osztály vezetője.

 

Szakszervezetek részéről

Zarándok Tamás TMRSZ,

Salamon Zsolt BRDSZ,

Bebes Tibor RV.

A Főkapitány Úr rövid bevezető után elmondta, hogy a megye 26 db új autót fog kapni, melyekre fokozottan kell vigyázni. Utasítása alapján saját hibás balesetnél, a sérülés fokától függetlenül 1 hónapra elveszi az ügyintézői igazolványt. Szintén szigorra számolhatnak a biztonsági öv nélkül vezetők is.

A futárszolgálat biztosan fog kapni új autót, az ígéreteknek megfelelően.

Az új munkarend a szakszervezetekkel történt egyeztetés után hatályba lépett, mely megtalálható a ZMRFK honlapján.

Az iskolakezdési támogatással kapcsolatos igényeknek a vonatkozó ORFK utasítás szerint július 16-ig be kell érkeznie. Az igényt az igénylőnek kell bejelenteni, a szükséges nyomtatványokon. A támogatás rendőrszülőkként és gyermekenként jár, összege 20.700 Ft. A felhasználást 120 napon belül igazolni kell, a Munkáltató nevére kiállított számlával.

Fentieket követően a Főkapitány Úr kiemelte, hogy az árvízi védekezés szükségessége felkészületlenül érintette az állományt, a berendelése vonatkozó utasítás ugyanis szombat délután érkezett, majd éjfél környékén módosult azzal, hogy egyenlőre maradni kell. Főkapitány Úr névre szóló köszönőlevelet küldött az ott dogozóknak valamint azoknak, akik segítettek az ott élőknek. Egy teherautót indított útnak a szükséges felszerelésekkel.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás felvetette, hogy az árvízi védekezés idején a Főkapitány Úr megígérte, hogy a berendelés során az állomány részéről pluszban felmerült költségeket kifizeti a Főkapitányság, erre viszont ez idáig semmilyen intézkedés nem született. Az intézkedés jogalapját, az ülést megelőzően GroupWise-on már megküldte a főkapitány úrnak.

A Főkapitány Úr közölte hogy megvizsgálják a kifizetés lehetőségét, azonban hangsúlyozta, hogy arra ráhatása nincsen. Elmondása szerint minden az illetékes GEI-n múlik, ezért szívesebben venné, ha a gazdasági területet visszakapnák a Főkapitányságok, mert akkor a gazdálkodás is egyszerűbb lenne. Mester Sándor elmondta, hogy a Főkapitányság tartozása 160 millió Ft, melyből 50 millió Ft. 60-napon túli. A régió minden megyéje eladósodott.

Megjegyzés: Így szokták mutogatnak egymásra, hátha elfárad a delikvens és abbahagyja

TMRSZ részéről Zarándok Tamás: az árvízi védekezés kapcsán kifejtette, hogy a szakszervezet részéről felháborítónak tartják, hogy míg az állományt szállító buszok vezetői már előző nap tájékoztatást kaptak az indulásról, addig a berendeltek csak aznap.

A Főkapitány Úr elmondta, hogy ugyan az ORFK-tól az utasítás vasárnap reggel 5.30 és 6 óra között érkezett, az állomány 11 óra után indult el. Miután azonban már előző nap valószínűsítették, hogy berendelésre kerül sor, ezért az előzetes intézkedéseket már korábban megtették, az állományt viszont csak az ORFK utasításra rendelhették be.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás választ kért arra, hogy a hőségriadó esetén mit tesz a munkáltató az állomány érdekében.

Főkapitány Úr válaszában kitért ara, hogy már elrendelte a fehér ing és fehér tányérsapka védő használatát a megyében, amely utasítás visszavonásig marad érvényben.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás felvetette, hogy Zala Megyében egy kapitányságon sincs klimatizált helyiség, így az állomány sokszor 40 C fokos irodában dolgozik. Kiemelten rossz a helyzet Zalakaroson és Zalaegerszegen.

Főkapitány Úr véleménye szerint a munkáltatónak nem kötelessége biztosítani klimatizált helyiséget. Egyébként általában a serverszobák klimatizáltak, habár ott az állomány nem tartózkodhat.

Megjegyzés: Főkapitány Úr bizony rosszul tudja, mert a megfelelő munkahelyi körülményeket NEKI kell biztosítani.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás felvetette, hogy pl. a B Modem céggel van e szerződése a Főkapitányságnak, ha igen akkor az abból befolyó összegből miért nem fordít vissza az állomány részére, Pl. klímatizált helyiségre vagy egyéb felszerelése. A riasztásra kivonult állomány mit lát abból a pénzből.

kapitány Úr kérésére Mester Sándor elmondta, hogy ezeket a szerződéseket fel kell bontaniuk ORFK utasítására még az idén. Elmondta a B Modemmel kötött szerződés történetét. További kérdésekre elmondta, hogy az abból befolyó pénzt túlórák kifizetésére és a riasztást fogadó ügyeletesek kapták, a riasztásra kivonuló állomány nem kapott külön pénzt érte. A riasztásokra viszont vonulni kell továbbra is.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás felvette, hogy a rengeteg téves riasztás miatt polgárjogi igényt érvényesíthetné a riasztószolgálatok felé a Főkapitányság, mellyel bevételre tehetne szert, ill. érdekelté tehetné a riasztószolgálatot a jobb és pontosabb riasztóberendezések felszerelésére, a hamis riasztások megfékezésére.

Mester Sándor elmondta, hogy ez a kérdéskör nem ilyen egyszerű.

TMRSZ részéről Zarándok Tamásnak további kérdése volt, hogy ha a tavalyi és azt megelőző években a Főkapitányság büszke volt arra, hogy nem volt hiánya, akkor ez évben miből adódik ez a hatalmas hiány.

A válaszban Mester Sándor elmondta, hogy a dologi kiadások 50%-át hagyták csak jóvá. Olyan bevételt irányoznak elő, amelyről már akkor lehetett tudni, hogy tarthatatlan. A Főkapitányságra plusz feladatokat rónak úgy, hogy a plusz költségvetést nem teszik hozzá. A Főkapitányságon luxuskiadás nincs.

Megjegyzés: Tudomásunk szerint 1 millió forint büntetést kellett kifizetni a pályáztatás során a ZMRFK-nak az elkövetett súlyos jogsértés miatt. Felrótták a ZMRFK-nak, melynek vezetője dr. Tiborcz János r.ddtb. azt is, hogy a nyertessel az eljárást lezáró szerződés már meg is köttetett, s így a jogsértés nem orvosolható.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás az anyagi helyzetet látva arra is rákérdezett, hogy amennyiben a Kapitányságokon elfogyott a kéztörlő és a WC papír kihez lehet fordulni, mivel május hónapban a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon nem volt egyik sem felvételezhető.

Miután a munkáltatói oldal képviselői derűsen fogadták a kérdését rávilágított, hogy a helyzetet egyáltalán nem tartja viccesnek, tekintettel azokra, akik 12 órán keresztül nem hagyhatják el az épületet, valamint felhívta a figyelmet az előállítottak esetleges panasza következtében fennálló felelősségre.

Tiborcz János többszöri kérdésre Mester Sándort nevezete meg ez ügyben felelősnek, így a továbbiakban hasonló problémával hozzá lehet fordulni.

Továbbiakban a Főkapitányság részéről a jövőben várható felújításokról esett szó a Pacsai Őrsről, a Főkapitányság frissen aszfaltozott és felfestett belső udvaráról, valamint a bevezetendő új parkolási engedélyek kiadásáról.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás felvetette, hogy a KMB-sek kifestenék és felújítanák az irodájukat, szakmunka keretében miután erre már évek óta várnak.

Főkapitány Úr elmondta, hogy a felújításra szánt időt munkaidőből biztosítják, az alapanyag biztosítása érdekében pedig Mester Sándorral kell egyeztetni. Az is szóba került, hogy EU-s forrásokból a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes felújítása várható.

Salamon Zsolt BRDSZ felvetette, hogy a Bűnmegelőzésen rágcsáló irtás feltétlenül szükséges.

Erre ígéretet kapott.

A Főkapitányság részéről még tájékoztatás hangzott el az utazási költségtérítésről (9 Ft./km), melyet visszamenőleg nem lehet igényelni.. A Főkapitányságnak egyébként olcsóbb, mint a bérlet költségtérítés.

Bebes Tibor RV az árvízi akciótervek kidolgozására hívta fel a figyelmet ill. a tervek mellé a „hadtápot” kell mellérendelni.

Felvetette, hogy ismer olyan személyt, akinek van ügyintézői kártyája, de nem kap gépjárművezetői pótlékot. Nagyon ritkán kell kimozdulnia a kapitányságról, de akkor sofőrt kap. Ez tarthatatlan, még azt is vállalná, hogy önként lemond a gépjárművezetői pótlékról.

TMRSZ részéről Zarándok Tamás véleménye szerint az önként lemondás nem jó ötlet, mert előfordulhat hogy esetlegesen felsőbb nyomásra még „önként” lemondanának páran, ami újabb peres ügyekre adna okot.

Főkapitány Úr véleménye szerint is ez nem járható út.

Salamon Zsolt BRDSZ az ülés végén megköszönte a ZM Rendőr-főkapitányságnak az árvízi védekezés kapcsán tanúsított segítségét.

Az ülés véget ért.

A feljegyzés az ülésen elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza. Az ülésről későbbiekben a ZMRFK összefoglalót készít.

 

 

TMRSZ