TMRSZ kezdeményezésre hőségriadónál a munkáltató teendői

Az ORFK utasítás hatálya kiterjed valamennyi rendőri szervre.

A szolgálati gépjárművekben hűtőtáskában kell a szükséges védőital mennyiséget biztosítani, amely lehetőleg 0,5 literes kiszerelésű legyen a könnyebb tárolhatóság és higiénikusabb felhasználhatóság érdekében.

Második és harmadik fokozatú hőségriadó esetén az állományilletékes parancsnokok és a munkáltatói jogkör gyakorlói gondoskodnak az 5. pontban meghatározottakon túlmenően további munkaközi szünetek beiktatásáról.

9. Második és harmadik fokozatú hőségriadó esetén járőrszolgálatba egy fős járőr nem vezényelhető.”. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/20. szám (2010. július 22.)

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által elrendelt hőségriadók időtartama alatt az állományilletékes parancsnokok intézkednek a személyi állomány fizikai erőnléti felméréseinek, kiképzéseinek, intézkedéstaktikai és vezetéstechnikai oktatásainak – a hőségriadó teljes idejére történő – azonnali felfüggesztéséről.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által elrendelt hőségriadók időtartama alatt az állományilletékes parancsnokok intézkednek a kiemelten fontos szolgálati érdek sérülésével nem járó akciók, fokozott ellenőrzések 10:00-18:00 óráig történő felfüggesztéséről, illetve időbeni – az előbb említett időtartamon kívüli –elhalasztásáról, valamint a tervekben a pihenőidők meghatározásáról.”

A rendőri szerv alapellátó orvosai, munkavédelmi, illetve közegészségügyi-járványügyi szakemberei rendszeresen ellenőrzik az épületekben, irodahelyiségekben és gépjárművekben lévő klímaberendezések időszakos javításának, karbantartásának, tisztításának megtörténtét, azok működőképes állapotát, indokolt esetben megteszik a szükséges intézkedéseket. A klímaberendezések használatával feltételezhetően összefüggésbe hozható megbetegedéseket a rendőri szervek alapellátó orvosai, munkavédelmi, illetve közegészségügyi-járványügyi szakemberei – telefonon – haladéktalanul jelentik a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőjének.”

Hőségriadók idején a közterületen szolgálatot ellátó rendőri állomány részére (beleértve a 2 óra időtartamot meghaladó ideiglenesen közterületen tartózkodókat is, pl. nyomozók, bűnügyi-, és baleseti helyszínelők, határrendészeti állomány stb.) igény szerinti mennyiségben – de minimálisan 3 liter/fő/nap, 14-16

0C-os hűtött védőitalt – elsősorban szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet, szódavizet (vagy azzal egyenértékű tiszta, ízesítetlen hűtött ivóvíz minőségű folyadékot) kell biztosítani. Az épületekben, irodahelyiségekben dolgozók részére elegendő a folyamatos hűtött ivóvízellátás biztosítása, részükre nem kell külön ásványvizet biztosítani, de munkaszervezési intézkedésekkel (pl. rövidített munkaidő, gyakoribb munkaközi szünetek, stb.) biztosítani kell a hőség okozta ártalom kialakulásának megakadályozását.

A TMRSZ a közelmúltban értesült arról, hogy a BRFK a hőségriadó ellenére is fizikai felmérőt tart, majd tájékoztattak bennünket, hogy egyik munkatársunk a fizikai erőnléti felmérések után rosszul lett, emiatt előbb szóban, majd írásban is kezdeményeztük a felmérések felfüggesztését. A BRFK illetékes vezetői tájékoztattak bennünket arról, hogy nem fogják felfüggeszteni a felméréseket, mert el vannak maradva azok végrehajtásával, sőt az egyik vezető közölte is, hogy ő is megcsinálta a tavalyi évben hasonló hőségben a fizikai felmérést, ezért a rendőrtől elvárható, hogy ő is megcsinálja.

Szerencsére megkeresésünkre az ORFK Vezetője intézkedett és a munkabiztonsági szakirányítását ellátó főfelügyelő, és az ORFK jogi főosztálya a probléma súlyának megfelelően kezdeményezte a vonatkozó a hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatsági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 30/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosítását, amelyhez természetesen a szakszervezetek véleményét is kikérték.

A TMRSZ a korodinációra rendelkezésre álló minimális idő ellenére konkrét szakmai javaslatokat tett a norma módosítására, amelyek közül többet el is fogadott a munkáltató, azaz beépítette az újonan kiadott normába.

Sajnos egy fontos kérdésben nem alakult ki konszenzus a TMRSZ és a munkáltató között mégpedig abban, hogy az irodai dolgozók csak a csapból kifolyó vizet kaphatják védőitalként. Álláspontunk szerint ez több törvényi előírást is sért, ezért a szükséges jogi lépéseket megtesszük.

 

 

A TMRSZ javaslatai és a kiadott norma csatolmányként alább olvasható.

 

 

TMRSZ javaslatai
Kiadott ORFK norma módosítás