Tájékoztató – Ülésezett a Vezető Testület.

A TMRSZ Vezető Testülete 2010.07.01. és 2010.07.02-án ülésezett, ahol a 7 fős vezető testületből 6 fő jelenlétében a napirendi pontok elfogadását követően az alábbiakban hoztak döntéseket a teljesség igénye nélkül:

– elfogadásra került a főtitkári beszámoló a meghozott pénzügyi döntésekkel.

– döntés született a TMRSZ tulajdonát képező autók további elhelyezéséről és az azokat használó személyek kijelöléséről.

– döntöttek a Finnországból ősszel érkező delegáció programjának összeállításában.

– a Szekszárdi Városi Ügyészség átiratával kapcsolatban is döntést hoztak.

– meghosszabbították 2010. július 20-ig a tisztújító taggyűlések határidejét a kialakult időjárás kapcsán kollégáinknál keletkezett rendőri feladatok ellátására tekintettel.

– döntés született a Kongresszus összehívásának napirendi pontjainak és időpontjainak meghatározásáról, az ezekkel kapcsolatos anyagok előkészítéséről, a technikai lebonyolításról, valamint a Kongresszusnak az Alapszabály szerinti 60 nappal a lebonyolítás előtt történő meghirdetéséről.

– a rendelkezésre álló adatok alapján a TMRSZ vezető testülete a Küldöttértekezlet felhatalmazása alapján döntött a költségvetés módosításáról.

– egyéb napirendi pontokban pedig személyi- és belső ügymenetre vonatkozó kérdések megvitatására került sor.

 

 

TMRSZ