Hszt módosítás és különvélemény

Az alábbiakban a Hszt. módosítással kapcsolatos TMRSZ különvéleményt és a szakszervezetek által közösen összeállított Hszt. módosítási javaslatot olvashatjátok el.

KÜLÖNVÉLEMÉNY

 

 

A szakszervezetek 2010. július 7.-én tartott Hszt. módosító egyeztető ülésen készített javaslataihoz fűzött különvéleményünk a következők:

2. § b., pont: TMRSZ nem támogatja a módosítását, mivel a 247.§ h/ és i/ alapján indokolatlan a javaslat, mert ezt a 247.§ értelmezi .

2. § j., pont: TMRSZ nem támogatja a módosítását, mivel értelmetlen a javaslat, hiszen a parancs alapján, vagy a kapitányság illetékességi területén is el kell végezni a munkát, illetőleg a javaslat leszűkítené egy kapitányság székhelyére a szolgálatteljesítés helyét. Ez a javaslat csak további bonyodalmakat okozna.

2. § új alpont „készültség”: TMRSZ indokoltnak tartja a bevezetését, de nem ilyen szövegszerű formában, mert ez lényegesen jobban korlátozza a munkavállaló szabadságát, el kell dönteni, hogy készültség esetén készenléti díjat kell-e fizetni, vagy rendkívüli munkavégzésnek minősül-e. Utóbbi az indokolt, hiszen ez a régi terminológia szerinti „összetartás” intézménye. Mindenképpen csak akkor javallott bevezetni, ha a munkáltató ezt munkavégzésnek tekinti, nem pedig készenlétnek, azaz ez a forma nem lehet a készenlét speciális esete, csakis érdemi munkavégzésként értékelhető munkavállalói érdekvédelem szempontjából.

35./A. § új alponthoz: TMRSZ határozottan nem ért egyet jelen szakasz bevezetésével, ugyanis ez 0,4%-os adóemelés, akárhogy is nevezzük, ami reálbér csökkenést eredményez és terhesebb a munkavállalókra. Másik problémás kérdéskör, hogy az a munkáltató ahol van 5 szakszervezet – amelyből 4 már reprezentatív – milyen arányban osztozna ezen a pénzen, ugyanis a taglétszámok havonta változnak és ennek megfelelően az arányok is.

245/D. § ponthoz: TMRSZ szerint nem szükséges a határozott idejű kinevezés, tekintettel arra, hogy a vezető beosztásban dolgozók bármikor felmenthetők, ezért javasoljuk, hogy csak indoklással lehessen felmenteni beosztásukból.

248. § (4) b., ponthoz: TMRSZ indokolatlannak tartja, ugyanis objektív akadálya van a javaslatnak. Ha a munkáltatónak ilyen kötelezettséget ír elő a törvény, az betarthatatlan, hiszen a magasabb beosztások jellemzően be vannak töltve. A javaslat nem gyakorlatias és a munkáltató részéről megvalósíthatatlan lenne.

254. § (2) b., ponthoz: TMRSZ határozottan nem ért egyet, mivel a készültség nem készenlét, hanem szolgálatteljesítés, olyan mint a tűzoltósági beosztásoknál az ügyelet, amelyért ők rendes szolgálati időben eltöltött időnek megfelelő illetményt kapnak. A készültséget pótlékkal javasolni díjazni megengedhetetlen, hiszen ezt munkavégzésnek kell tekinteni, bele kell számítani a munkaidő-keretbe. Munkaidőn túl pedig a rendkívüli munkavégzés szerint kell díjazni.

329. § (1) c., ponthoz: TMRSZ indokoltnak tartja a jelenlegi „fokozott igénybevétel” fogalom pontosítását annak érdekében, hogy az 1,2-szeres szolgálati időszorzó a Hszt. hatályba lépésétől kezdődően 2005. december 31-ig tartó időszakra is megállapíthatóvá váljon az akkori jogszabályi feltételek ugyanis nem bizonyíthatók. Ennek érdekében szükséges a korábbi „fokozott igénybevétellel és veszéllyel járó beosztás” meghatározás értelmező rendelkezéssel történő magyarázata, ugyanis a bíróságok számára megfoghatatlan kifejezés miatt a kedvezmény megállapítása gyakorlatilag lehetetlen, figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy a hivatásos állomány tagjának sem munkaköre, sem beosztása, sem pedig munkakörülményei nem változtak a 2006. január 1-jei jogszabály módosítást követően. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem visszaható hatályú módosításról beszélünk, hanem a szóban forgó jogszabályhely olyan fogalmi pontosítását javasoljuk, amelyből egyértelműen következik a kedvezményes szolgálati idő Hszt. hatályba lépésétől kezdődő számítása.

Továbbá az alábbi javaslatokat tesszük:

Hszt. 86. § (1) bekezdéshez: indokoltnak tartjuk a következő változást átvezetni:

A hivatásos állomány nő tagját terhessége megállapításától a gyermekének 1 éves koráig éjszakai szolgálatteljesítésre, ha gyermekét egyedül neveli és annak felügyeletét 10 éves koráig más nem tudja ellátni, 24 órás szolgálatra nem lehet beosztani.”

Hszt. 94. § (1) b.) pontjához az alábbi módosító javaslatot tesszük:

94. § A hivatásos állomány tagját gyermekápolás céljából egészségügyi szabadság illeti meg az alábbiak szerint:

b) az anyát, az egyedülálló apát, a nevelőszülőt, valamint a helyettes szülőt, ha beteg gyermekét ápolja, a gyermek 3 éves koráig;”

Erre az időszakra illesse meg mind az anyát, mind az egyedülálló apát, csakúgy a nevelőszülőt és a helyettes szülőt illetményének 100%-a, azzal, hogy a gyermek betegségének fennállásáig a szülő mindenféle időkorlátozás nélkül jogosult legyen a 100%-os illetményre.

Javasoljuk továbbá törvényi szinten szabályozni, hogy a hivatásos állomány tagjának a terhessége okán tartós betegállományba vétele esetén ne kerüljön az illetménye csökkentésre, hanem mindaddig, amíg a tartós betegállomány a terhességgel kapcsolatosan fennáll, illetményének 100 %-a illesse meg.

 

 

Szekszárd, 2010. július 8.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára

 

 

 

 

Az anyag terjedelmére tekintettel külön oldalként az alábbi linkre klikkelve érhető el:

A szakszervezetek Hszt. módosítási javaslatai