BRFK Érdekegyeztető Fórum – 2010.06.01.

A BRFK-án 2010. június 1-én került sor 2010-ben az első érdekegyeztető fórumra. Szakszervezetünk részéről Mohácsi Zsigmondné TMRSZ Vezetőségi Tag, valamint Klement Tibor országos hatáskörű szervező ügyvivő vett részt.

A napirendi pontok fő irányvonala az írásban megküldött kérdések megválaszolása mellett a Közalkalmazottakkal kapcsolatos „kollektív szerződés” vitatott pontjai voltak. A megérkezésünkkor, a többi szakszervezet képviselője már kérdést intézett irányunkba, hogy van-e részünkről aláírási szándék vagy hajlandóság.

Közöltük velük, hogy természetesen a hajlandóság adott részünkről, de csakis abban az esetben, ha az általunk felvázolt lényegi és igen jelentős kérdésekben megegyezés születik.

Az ülést Dr. Tóth Gábor Tábornok Úr nyitotta meg, s miután köszöntötte a jelenlévőket-sajnálatát fejezte ki, hogy ilyen sokára sikerült csak az ülést megszervezni.

Első körben elmondta, hogy a kollektív szerződéssel kapcsolatban – véleménye szerint – a szakszervezeti oldalon pattog a labda és kimondatlanul is utalt arra, hogy a TMRSZ az akadálya az aláírásnak és a megegyezésnek. Elmondta, hogy a legfrissebb, már részben módosított megállapodást a szakszervezetek is megkapták (ez nálunk nem volt meg), melyet szakszervezeti megegyezést követően azonnali hatállyal hajlandó aláírni.

Ezt követően az írásban megküldött (FRSZ) kérdéseken „futott át” és lépett is volna tovább, de Kovács György az egyik FRSZ. Képviselő szót kért. Rögtön rosszallását fejezte ki az ülések összehívásával kapcsolatban, illetve a lebonyolítást is kifogásolta. Ezzel kapcsolatosan az aláírt megállapodásra hivatkozott, melyben konkrétan lettek szabályozva és elfogadva bizonyos dolgok és ezeknek a betartására kérte a Főkapitány Urat.

Ezt követően az általa is nem kielégítőnek minősített válaszokra reagált. A főbb problémák a fővárosi parkolásokkal, a berendelésekkel, a tűrhetetlen állapotokkal (ellátás, berendezés, eszköz hiány), MÁV. Utazással kapcsolatos szerződéssel, illetve a pénzügyi helyzettel foglalkoztak.

A Főkapitányi indoklás, vagy véleményezés során Főkapitány Úr elmondta, hogy a parkolásokkal kapcsolatosan tud a problémákról. Ő írásban is és szóban is próbálta már a Fővárosi Önkormányzatnál elérni, hogy az összes rendőrségi jármű ingyenes parkolási jogosultságot kapjon a Fővárostól, de elmondása szerint „nem járt sikerrel”. Ő úgy érzi, hogy amit lehetett azt ő megpróbálta.

A berendelésekkel kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy nagyon sok esetben ők is a törvényi határidőn belül kapják meg a bejelentéseket, melyre reagálniuk kell. Felmerült kérdésre elmondta, hogy az ilyen késve beérkezett bejelentéseket sem áll módjukban elutasítani, illetve ha el is utasíthatnák, akkor az engedély nélküli megtartás miatt kell felkészüljenek.

A meccsbiztosításokkal kapcsolatban megtudhattuk, hogy az MLSZ. Főleg a kiemelt meccsek tekintetében rendszeresen késve, szinte az utolsó pillanatban küldi meg a végleges adatokat.

Főkapitány úr elmondta, hogy tudják, hogy lesz Ferencváros –UTE mérkőzés most is, de ezen kívül semmilyen tájékoztatás és biztos adat nem áll rendelkezésükre, így ez által az ilyen esetekben nem tudják szervezni előre a biztosításokat.

Utalt arra is, hogy a Készenléttel is folyamatos egyeztetésben vannak, hiszen a más feladataik miatt sokszor előfordul, hogy nem a kért számú erőt tudják biztosítani, ilyenkor erre is reagálniuk kell. Ezzel kapcsolatban azt is kifejezésre juttatta, hogy azért valahol nem érti azt, amikor néhányan úgy tesznek, mintha ma kezdték volna a rendőrséget.

A feladatok adottak, mindenki tudja, hogy ezeket el kell végezni. A körülményekkel és lehetőségekkel is mindenki tisztában van. A tavalyi évben közel 17.000 (tizenhétezer) biztosítási feladatot látott el a BRFK. Rendezvényeken, tüntetéseken…

Ezeket Bozsó tábornok úr is megerősítette hozzászólásában, melyet egy személyes érintettségű problémával kezdett, mivel az FRSZ. újságban szerinte egy olyan cikket írtak valakik, ami személyét érintette, sértette, illetve nem azt és úgy írták le, amit és ahogyan mondott. A jelenlévő Frsz-es cikkíró elismerte, hogy ő írta a cikket és elmondta, hogy próbálta tömören megfogalmazni a tárgyalásukon elhangzottakat, mely szerinte lényegében sikerült.

Az uralkodó állapotok kapcsán felmerült az egészségügyi hiányosságok sora (toalett papír, kézmosó-törlő, stb….). szakszervezet okfejtése heves reakciót váltott ki Bozsó Tábornok Úrban, aki ennek hangot is adott, megkérdőjelezvén a felvetett problémák valóságtartalmát.

A pénzügyi kérdéseket Főkapitány Úr „átruházta” a jelenlévő Czirok F. Ezredes Úrra, a létszámbéli helyzet áttekintését pedig Szabó Csaba ezredes Úrra bízta.

Szabó úr tulajdonképpen tömören azt fogalmazta meg a létszámmal kapcsolatban, ami már elhangzott a múlt heti értekezleten is. Elismerte továbbra is, hogy drámai szinten van és volt már évekkel ezelőtt is a létszámhiány, mely „becsapós” adat, hiszen a gyes, felmentési idő, és az elvett státuszok továbbra sem számoltattak bele a mintegy 640 fő hiányba. Annyit kért a szakszervezetektől, hogy ha írásban kérnek valamit, kérdeznek, akkor azt valóban részletesen körülírva tegyék meg, mert az hogy a „létszámhelyzetet kéritek, nem elegendő, hiszen most is arra válaszoltunk, mait kértetek, de ez nem megfelelő szerintetek.” Utalt itt az FRSZ-es átiratra, mely tömören és nem egyértelműen fogalmazott.

Főkapitány úr elmondta, hogy véleménye szerint a nagymértékű elvándorlást gyorsan és hathatósan a lakásproblémák megoldásával, illetve az iskolákról frissen érkezők szerződésének megváltoztatásával (kötött évekre a BRFK-N kéne maradniuk) lehetne kissé lassítani.

Czirok ezredes Úr elmondta megint csak azt, amit a múlthéten is már igen részletesen hallhattunk tőle, vagyis, hogy tulajdonképpen nincs pénz semmire. Elmondta, hogy az ORFK Két milliárdos hiánnyal küzd a caffeteria terén, melyből mintegy 800 milliónyi a BRFK-t terheli. Fogalma sincs – így mondta – hogy ezt az összeget honnan szedik majd elő, de konkrétan ígérte, hogy ki lesz fizetve a caffeteria teljes egészében mindenkinek. Elmondta, hogy jelenleg a bérek kifizetése is azért akadozik (másodállások), mert egyszerűen nincs befolyó összeg…a tartalékok pedig már nem léteznek…nincs pénz. Egyedül a „hálóra” van elkülönítve egy nagynak nem mondható összeg, de ez sem az éves keretet fedezi le.

Meg nem erősített értesülés szerint az IRM. megint csak nem tartotta az ígéretét és a más szakszervezetek által aláírt megállapodásban foglaltaknak már megint nem tesz eleget. Konkrétan nem utalta a szükséges pénzt az ORFK.-nak, hanem „közölték Sipos Úrral, hogy átcsoportosítással oldja meg a kifizetést.”

Czirok Úr konkrétan nevesítette a TMRSZ-t amikor szóba hozta, hogy a tagdíj utalásokkal problémák voltak és többször is verbálisan elnézést kért a kellemetlenségekért a szakszervezetünktől. Ennek okaként a MÁK- beli problémákat jelölte meg.

Tudniillik tagjainktól levonták a tagdíjat, melyet nem utaltak át, majd a TMRSZ-el azt közölték, hogy kiléptek. 2010. áprilisában 96 fő kilépettet jelöltek, melyből 2 fő ment nyugdíjba és 3 fő lépett ki, a többi tagunk volt. A TMRSZ ezt követően folyamatos ellenőrzéseket végzett és a mai napig bezárólag 256 fő tag esetében tapasztaltunk hasonlóakat, akik közölték, hogy tagjaink és nem léptek ki, tagdíjukat többségében vonták, de nem tudni a mai napig, hogy azt hova utalták, illetve önkényesen szüntették meg a TMRSZ tagok tagsági viszonyát.

Megtudhattuk, hogy a BRFK-n a cafeteria kifizetések rendben és folyamatosan teljesítődnek.

Czirok Úr elmondta, hogy jelenlegi anyagi helyzethez mérten a beiskolázási segélyt (beiskolázási támogatás) csakis a „kötelező-t” tudják teljesíteni, mivel az „adhatóra” egy forint fedezet sincs !!! Mivel rákérdeztünk azonnal, hogy ezt konkretizálja: elmondta, hogy a három gyerekesektől felfelé tudnak majd fizetni, vagy annak aki pl. egyedül neveli a gyermekeket. A többiek jelen álláspont alapján nem fognak kapni.

A szakszervezetek képviselői felháborodottan fordultak szinte egyszerre a BRDSZ és az FRSZ irányába. A jelen lévő BRDSZ képviselő (Danyi Béláné) zavartan nézegetett körbe és próbálta magyarázni a dolgot, illetve közölte Czirok úrral, hogy erre aláírt megállapodásuk van. Erre a TMRSZ felsorolta az elmúlt három – öt évben általuk aláírt és teljesítetlen megállapodásokat és ígéreteket, amire eléggé felmordult a hangulat.

Bozsó Úr kérésére a kedélyeket visszább fogtuk, majd folytatódott az ülés.

Miután a válaszokat meghallgattuk és az FRSZ is reagált, a TMRSZ képviselője szót kért, azaz rácsatlakozott a beszélgetés vonalára.

Először is kifejtette, hogy amit a szakszervezetek felvetnek, leginkább nem egyedi esetek. Nem egy-egy átkísérésről és nem egy-egy objektumról beszélünk, amikor a problémákat összességében vetjük fel. Ezeknek a valóságtartalma pedig leginkább a tapasztaláson alapulnak, vagyis fogadják el, hogy ha egy szakszervezet felvet egy problémát, annak igenis van alapja és utalás történt arra is, hogy a Kovács György FRSZ tisztségviselő által felvetett dolgok mindennaposnak és általánosnak tekinthetőek, hiszen saját tapasztalat is megerősíti pl. egy toalett használat közben is, hogy a csempe lehullik a falról, vagy hogy valóban a dolgozók viszik a tisztasági szereket, eszközöket.

A berendelésekkel kapcsolatban ezt követően a TMRSZ képviselője elmondta, hogy bár nem ismerjük az FRSZ „átiratát”, de vélhetően nem azt sérelmezték ők sem és mi sem, hogy be vannak rendelve az emberek. Senki nem most kezdte a rendőrséget és ezért az ismert problémákat mi is helyén próbáljuk kezelni, DE! Azt tarthatatlannak és elfogadhatatlannal tartjuk, hogy a RENDŐR ingyen dolgozzon!!!! A munka elvárt és kötelező, még a gátakról is rendeltek be embert szolgálatba (heves tiltakozás munkáltatói oldalról), holott éppen a saját házánál töltötte a zsákokat…

Tehát a RENDŐR tudja a feladatát és teljesíti is azt, de sajnos a boltban másnap nem tud fizetni a 12 óra csúszóval. Példálózva lett megemlítve, hogy a civil szféra jelentős része rajtunk röhög, hogy itt ingyen dolgozunk, illetve hogy ez a „csúsztatgatásos dolog” csak itt a rendőrségen dívik.

Közölve lett az is, hogy vegyék tudomásul, hogy jelenleg az állomány olyan anyagi mélyponton van, mely megélhetésüket veszélyezteti.

A továbbiakban a parkolással kapcsolatban a TMRSZ képviselője elmondta, hogy a rendőrök jelentős „átkísérési „feladatot látnak el. Az emberhiány miatt nincs saját sofőrje a járőrnek, nyomozónak, így egy főt ketten kísérnek csak. Igen viccesen és nem mellesleg szabálytalanul is veszi ki magát, ha a megláncolt emberrel sétálgat a két fő keresgélve az éppen működő automatát, hogy parkolójegyet vegyenek. Arról már nem is beszélve, hogy az kinek a pénze, amiből megveszi a jegyet, illetve ha saját pénzen vásárolja, azt ki és hogyan téríti meg neki?

A válaszban a Főkapitány Úr sokadszorra kijelentette, hogy tud a problémáról, elismeri a problémát, de továbbra is csak azt tudja mondani, hogy Ő már megpróbált megoldást kieszközölni, ami nem sikerült. A pénzügyi képviselet arról tájékoztatott, hogy BRFK. norma lett kiadva ezzel kapcsolatban, miszerint a házi pénztárak kötelesek azt kifizetni, vagy már eleve megelőlegezni az összeget. A számát a normának nem tudták.

A Főkapitány Úr a MÁV és a KR. Között megkötött szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy megérti e problémát is. Elmondta, hogy mint BRFK önállóan nem áll módjában együttműködést kötni a MÁV-val. Kérte, hogy a szerződésbe vegyék bele a teljes állományt, de ez nem történt meg.

Álláspontunk szerint az egyenlő bánásmód elve sérült ezzel. Tehát aki megkötötte és aláírta a szerződést nem egyformán kezelte az állományt.

 

A végszóban a közalkalmazottak kollektív szerződésére került a szó.

Kérdésre a jelenlévők elé tártuk, amit Főtitkár Asszonyunkkal egyeztettünk. Elmondták, hogy a 100.000.-forintos kártérítési rész már javítva is van a tiltakozásunk miatt a legújabb verzióban. Visszarakták az 50.000.- os értéket.

A ruhapénzzel kapcsolatban a TMRSZ azt szorgalmazta, hogy a közalkalmazottak ruhapénzének évenkénti juttatása kötelező legyen és a Kollektív Szerződésben legyen leszabályozva az összeg. E kérdésében nem volt érdemi válasz.

Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tag elmondta, hogy kitartunk 653 fő nevében a beígért havi emelés 2009. január 01-től való kifizetéséhez, hiszen erre írásos ígérete is van a munkáltatótól, mely mindenki rendelkezésére áll, akkor a terem felbolydult.

A szakszervezetek elégedetlenkedtek és a Vezetői oldalhoz csatlakoztak fel. A Vezetői oldal is kifejtette, hogy nincs rá anyagi fedezet. Hivatkozott Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tag arra, hogy ez nem lehet vita tárgya, hiszen meg lett ígérve és megmutatta az írásos dokumentációt is.

Arra a tényre, hogy ezen ígéretet még Szik Úr tette, halk mosolygás volt, sőt a BRDSZ képviselője még legyintett is, mondván „hja, kérem, hol van ő már”.

A TMRSZ újra tolmácsolta a Főkapitány úr felé, hogy tudvalevő, hogy mi azon szakszervezet vagyunk, akik harcolnak is az igazukért és nem csak tetszelegnek és gyorsan tisztáztuk is, hogy semmi különöset nem kérünk számon ezzel kapcsolatban, mint azt, amit MEGÍGÉRTEK!

Igaz, hogy ezt Szik Úr tette verbálisan is, meg írásban is megerősítette, de a vezetés, ami a mostani volt akkor is, annak jóváhagyásával tette.

Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tag kategórikusan kijelentette, hogy a 653 fő nevében a beígért havi emelés 2009. január 01-től való kifizetéséről nem vagyunk hajlandóak lemondani.

A Főkapitány úr megint csak elmondta, hogy mivel tudatában van annak, hogy a kért pénzösszeg nem áll a rendelkezésükre, így nem kíván ilyen ígéretet tenni és erre vonatkozólag bármit aláírni.

Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tag viszontválaszában rákérdezett, hogy azzal tisztában van-e a Vezetés, hogy ebből perek lesznek és hogy a perköltségre lesz e pénzük. Mire azt a választ kaptuk, hogy tulajdonképpen arra sincs.

A”vita” végeztével a Főkapitány úr pár nap türelmünket kérte, ígérete szerint átszámolják az összeget, megnézik a lehetőségeiket ezzel kapcsolatban.

Az RV. Konstruktív indítványt tett a parkolási problémát illetően, miszerint: A Főkapitányság Vezetése és a Szakszervezetek Vezetése egy közös kommünikében fogalmazza meg az igényt, amit a sajtón keresztül is adjanak közre és a Főpolgármesterhez is juttassanak el.

Ezen indítványt a jelenlevők 100% ban támogatandónak ítéltek meg.

Közben Danyi Béláné BRDSZ-es vezető nem állta meg, hogy ne kötekedjen a TMRSZ-el, amikor is az volt a legfőbb gondja, hogy szerinte Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tagnak nincs aláírási joga a Kollektív Szerződés aláíráshoz. Mohácsiné Jolika TMRSZ Vezetőségi Tag közölte a BRDSZ-es vezetővel, hogy téved, mert van aláírási joga, de ezt a Kollektív Szerződést, mely a közalkalmazottak jogait csak tovább kurtítja még akkor sem írná alá, ha erre őt utasítanák.

TMRSZ