Elsődleges TMRSZ értékelés

a kormánytisztviselők jogállásáról szóló fideszes törvényjavaslatról

A javaslat a központi közigazgatási szervek köztisztviselőit és ügykezelőit helyezné kormánytisztviselői státuszba a preambulum szerint a „hatékony, költségtakarékos, demokratikus, pártsemleges és hazaszerető, a Magyar Köztársaság érdekeit és a közjót legmegfelelőbben szolgáló központi közigazgatás kialakítása érdekében”.

A törvény indokolása utal a jelenlegi nehéz gazdasági környezetre, ahol a felkészült munkaerő megnyeréséhez szükséges eszközök biztosítása mellett a foglalkoztatás feltételeinek rugalmassá és takarékosabbá tételével kívánja „megreformálni” a közszolgálati szabályozást.

A javaslat kissé ellentmondásos abban a tekintetben, hogy míg egyik oldalról fenntartja – sőt erősíti – az asszimetriát az állam mint munkáltató valamint dolgozói között azáltal, hogy jogviszonya feltételeiről nem, pusztán annak elfogadásáról dönthet, a másik oldalról egyenrangúvá teszi a feleket az indokolási kötelezettség nélküli felmondási jog megadásával.

Eszerint tehát az állam – csakúgy mint a kormánytisztviselő – indokolás nélkül, két hónapos felmentési idővel felmentéssel megszüntetheti a jogviszonyt. A javaslat továbbá 200 órában maximálja a rendkívüli munkavégzés időtartamát azzal, hogy a rendszeresen túlórázó kormánytisztviselő számára legfeljebb 25 munkanap szabadidő átalány állapítható meg.

A javaslat több ponton is módosítja a Hszt-t. A leglényegesebb módosítás szerint a más szervhez történő vezénylés megszüntetése esetén amennyiben a hivatásos állomány tagja a részére felajánlott legalább azonos beosztást nem fogadja el, vagy arról öt munkanapon belül nem nyilatkozik, szolgálati viszonyáról való lemondásnak kell tekinteni.

 

 

TMRSZ