A TMRSZ üdvözli és támogatja a Kormány Nemzeti Együttműködés Programját

A Fidesz vezetésével újonnan megalakult Kormány közzétette a Nemzeti Együttműködés Programját, amelyet teljes terjedelmében az alábbi címről lehet letölteni: http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf A program külön fejezete foglalkozik az elmúlt időszak során megromlott közbiztonság helyreállításával, a rendőrség funkcionális átalakításával, a rendőri munkát végzők élet- és munkakörülményeinek, egzisztenciális helyzetének rendbetételével, a rendőrségi munka jogi hátterének javításával.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, mint a rendőrség legnagyobb taglétszámú érdekvédelmi szervezete üdvözli és támogatja a programban szerepelt célok megvalósítását.

Lássuk, mit is tartalmaz a Nemzeti Együttműködési Program közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos fejezete:

 

2. Itt az idő, hogy újra rend legyen az országban!

Az elmúlt nyolc év, különösen a Gyurcsány-korrnány időszaka, veszélyesen megrendítette az állammal, az állam intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni közbizalmat. Különös súlyt ad mindennek a korábban soha nem látott mértékű kormányzati korrupció, a hatalommal való visszaélés tömeges jelenléte az állami vállalatokban és intézményekben, vagy az államháztartási adatok kormányzati meghamisítása.

Ugyancsak a szocialista ciklus velejárója az állampolgárok mindennapi biztonságérzetének drasztikus romlása, a szélsőségek megerősödése, az új bűnelkövetési formák elszaporodása.

Egy társadalom életében a legfontosabb közös érték az a rend, amely megadja a hétköznapok biztonságát, a boldogulás alapfeltételét. Különösen így van ez egy gazdaságában legyengült, nehéz helyzetben lévő ország esetében. Rend és rendezettség hiányában lehetetlen egy ország, egy közösség újjászervezése. Nemzeti ügy és nemzeti érdek, hogy Magyarországon rend legyen, olyan rend, amely igazságot szolgáltat, szigorú törvényeket alkot, mindenkinek védelmet garantál, új politikai értékrendet alakít ki és ezzel megteremti a nemzet felemelkedését.

A nemzeti ügyek kormánya éppen ezért kiemelt feladatként kezeli a rend helyreállítását, az állampolgárok biztonságérzetének javítását.

Ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen:

2.1 Elszámoltatás

A rend megteremtéséhez mindenekelőtt fel kell tárnunk az igazságot az elmúlt évek kormányzati visszaéléseivel kapcsolatban. Csak a felelősség megállapítása és a felelősök jogállami elszámoltatása állíthatja helyre a törvénybe vetett bizalmat. Az elmúlt nyolc évben a szocialisták csődbe kormányozták az országot. Magyarország

társadalmi, gazdasági és szociális összeomlása nem maradhat következmények nélkül. A bukott kormánynak el kell számolnia minden egyes közös forintunkkal. A magyar emberek jövője elszámolás nélkül nem lehet sikeres.

Sokan érzik úgy, a leváltott kormány egy bűnszervezethez hasonlít, amely fosztogatott és szétesett a korrupciótól. Az elmúlt nyolc évben az állami és kormányzati szervezetek maffiaszerű működését hallottuk és tapasztaltuk.

Nemzeti ügynek tekintjük, hogy a leköszönő kormány számoljon el az adófizetők rábízott forintjaival, számoljon el az Európai Unióból érkező támogatásokkal, számoljon el az állami gazdasági társaságok működésével és pénzügyi támogatásaival.

A szocialisták elszámoltatásának fontos eszköze a társadalmi nyilvánosság. Az elmúlt nyolc év egyetlenegy kormányzati döntése sem maradhat titokban, ezért minden adatot, információt, szerződést nyilvánosságra kell hozni.

Meggyőződésünk, hogy a mai magyar törvények következetes, szigorú betartása és betartatása is alkalmas a jogszerű elszámoltatásra.

Mindenkinek tudnia kell: a szocialisták kormányzásának lezárása nem mehet elszámolás nélkül. A múlt lezárásának feltétele a pontos, precíz és felelősségteljes elszámolás, ami nem jelenthet politikai leszámolást -hiszen a célja a törvényes rend helyreállítása és a törvények betartatása.

2.2 Törvény előtti egyenlőség

A közrend és a közbiztonság alapja: senki sem állhat a törvények fölött. A magyar emberek elveszítették bizalmukat saját államukban. saját kormányukban. mert úgy érzik, vannak, akik következmények nélkül, a törvényeken felül vagy a törvényeken

kívül helyezhetik magukat. Az új kormány legfontosabb feladata lesz a társadalmi bizalom helyreállítása, amely csak akkor lehetséges, ha a törvény előtt mindenki egyforma, legyen akár politikus, polgármester vagy szociálisan hátrányos helyzetű választó. Az új politika lényege, hogy a politikusoknak, közéleti szereplőknek, választott tisztségviselőknek viselniük kell a felelősséget tetteikért. Csődbe vinni, meglopni, becsapni egy országot, egy várost, egy falut vagy akármilyen közösséget következmények nélkül ne lehessen. A magyar társadalom joggal követeli a politikai kiváltságok felszámolását, a mentességek megszüntetését. Számunkra nemzeti ügy, hogy a politikusok, választott tisztségviselők az emberek védelmét, az ország szolgálatát tartsák legfontosabbnak és ne a mentelmi jog és a törvény feletti kiváltságok legyenek a közéleti szerepvállalás mozgatórugói. Az új politika számára a parlament nem cél, hanem eszköz a társadalom szolgálatára. Az erős Magyarország megszületésének feltétele, hogy akik a közösség bizalmával visszaélnek. bűncselekményeket követnek el, a jelenleginél jóval súlyosabb büntetést kapjanak.

Sokan vannak, akik úgy érzik, a szociális helyzet felmentést adhat a törvények tisztelete alól. Mi ezt soha nem fogadjuk el. Meggyőződésünk, hogy nem létezhet megélhetési bűnözés, anyagi helyzete miatt senki nem helyezheti magát a törvényeken kívül. Számunkra a törvény előtti egyenlőség azt is jelenti, nem tűrhetjük tovább, hogy legyenek, akik a szociális segélyt rendszeresen bűncselekményekkel egészítik ki. A magyar társadalom szolidaritása csak azoknak jár, akik tiszteletben tartják a törvényeket, nehézségeikre az orvosságot nem a bűn, hanem a munka világában keresik.

2.3 Erős, tiszteletre méltó törvények

Ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen, szigorú, következetes törvényekre van szükség, A beteg állam legfőbb tünete, a gyenge, következmények nélküli törvény. Az emberek a szocialisták idején úgy érezték, a törvények nem védik meg a jogkövető állampolgárokat, nem tartják vissza a bűnök elkövetésétől a bűnösöket,

nem az áldozatok, hanem az elkövetők pártján állnak. A szocialisták törvényei miatt 2002 után egyre kevesebben kerültek börtönbe és egyre többen garázdálkodhattak következmények nélkül. Joggal háborítja fel a magyar társadalmat, hogy milliárdos bűncselekmények elkövetéséért csupán pénzbüntetés jár, mint ahogy az is, ha a bűnt elkövetők rendszeresen elkerülhetik a büntetéseket és megismételhetik bűneiket. Magyarországon az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a tulajdon elleni szabálysertések és a tisztességes emberek vagyona elleni bűncselekmények száma. A becsülettel megszerzett, szerény munkajövedelemből származó tulajdont senki sem védi. A Gyurcsány-korszak törvényei nem visszatartják a bűncselekmények elkövetőit, hanem sokkal inkább bátorítják őket. A választások utáni első lépések egyikeként szigorítani fogjuk a büntető törvénykönyvet. A ma Magyarországon tomboló erőszak tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Az emberi élet és a tulajdon elleni bűncselekmények ismételt elkövetőit szigorúan fogjuk büntetni. Sokkal több esetben kell alkalmazni a tényleges életfogytiglanig tartó börtönbüntetés intézményét. Különös gonddal kell védeni a gyermekeket és az időskorúakat, akiket a szocialista kormány idején egyre több támadás ért. Magyarország nem tűrheti el, hogy rendőrökre vagy pedagógusokra következmények nélkül lehessen támadni. A több országban már bevezetett “Három csapás” törvény maga lesz a visszatartó erő. A jogszabály szigora, a büntetési tételek növelése, az életfogytig tartó szabadságvesztés többszöri alkalmazása, az áldozatok védelme meg fogja fékezni a bűnök elkövetőit és világossá teszi a társadalom minden tagja számára, hogy Magyarország nem a bűnelkövetők paradicsoma. Erős Magyarország csak akkor születhet, ha az ország házában olyan törvények születnek, amelyek garanciát jelentenek a törvénytisztelők biztonsága számára.

2.4 Az állam kizárólagos joga és lehetősége a rend helyreállítására

Ma Magyarországon határozottan világossá kell tenni mindenki számára, hogy az elszámoltatás, az erős törvények megalkotása, a törvényes erőszak joga és lehetősége csak és kizárólag a Magyar Államot illeti. Az emberek azért szervezik és tartják fenn

az államot, mert azt várják, hogy az biztosítsa és megszervezze számukra a közoktatást, a közlekedést, a közegészségügyet és a közbiztonságot. Így a közösségre bízzák a rendteremtés jogát és kötelességét is. Az állam legalapvetőbb kötelessége az emberi élet védelme és a tulajdon megóvása.

Az elmúlt nyolc évben az ország számos pontján, összefüggő vidékein az állam felszámolta önmagát. Az orvosi ellátás, az iskola, a posta megszüntetése után a szocialisták a törvény őreit, a rendőröket is elvonták a településekről. Honfitársaink közül sokan azt érezték, az állam elhagyta őket, magukra maradtak és kiszolgáltatottak. Ebben a helyzetben egyre többen választották az önbíráskodást vagy az erőszakhoz másoktól kértek segítséget. Meggyőződésünk, hogy az állam önfelszámolására és kivonulására nem ez a helyes válasz. A jövő Magyarországán a biztonság mindenkit megillet és azt az állam az ország minden pontján garantálni fogja. Soha nem fogjuk megengedni, hogy a rendteremtés vagy az erőszak jogát bárki az államtól elragadja és azzal visszaéljen. Az erős Magyarországnak nincs szüksége gárdákra, mert képes mindenki számára rendet, védelmet és biztonságot garantálni.

2.5 Erős, szolgáló és nem uralkodó rendőrség

A rend érdekében nemzeti ügynek tekintjük, hogy új rendőrség szülessen. Az adófizetők a magyar rendőrséget azért tartják fent, hogy szolgálja őket, nem pedig azért, hogy uralkodjon felettük. Szakítani fogunk az elmúlt évek gyakorlatával, amelyben a rendőr az állami uralom jelképe és annak végrehajtója. A magyar emberek számára az államnak elsősorban védelmet és biztonságot kell szolgáltatnia, amire csak egy értékeiben, gondolkodásmódjában, mentalitásában megváltozott és megújult rendőrség képes.

A magyar rendőrség elveszítette az emberek bizalmát és támogatását, súlyos morális és anyagi válságban van. Olyan rendőrökre van szükség, akik méltóak a társadalom tiszteletére és megbecsülésére, akik munkájukat valódi szolgálatnak tekintik. Soha

nem történhet meg többé, hogy politikai parancsra a magyar rendőrség békés, törvénytisztelő emberekre támadjon. A rendőrök által elkövetett visszaélések, korrupciós ügyek, bűncselekmények tűrhetetlenek, és a legsúlyosabb következményekkel kell járniuk. A tapasztalt rendőrök mellett olyan új és fiatal rendőrökre és rendőri vezetőkre van szükség, akik hitelesen tudnak fellépni a bűnelkövetőkkel szemben, és a társadalom számára fontos értékeket képviselnek.

2.6 Több rendőr, több fizetéssel és több eszközzel

Ma a rendőrség gyenge és eszköztelen. A tavalyi évben közel 1500 rendőr kérte nyugdíjazását. 2006 és 2009 között közel 8000 rendőr hagyta el így a pályát. Mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a 25 év szolgálat után leszerelő rendőr nyugdíja 30-40 ezer forinttal több, mint az a bér, amit a munkájáért kapott. Ma Magyarországon a rendőri vezetők állításai szerint több mint háromezer rendőr állandó jelleggel hiányzik ahhoz, hogy a rendőrség alapvető feladatainak eleget tudjon tenni. Az ország egyes vidékein napok, sőt hetek telnek el anélkül, hogy az emberek településükön rendőrrel találkoznának. Közel ezer körzeti megbízotti állás a mai napig nem került betöltésre -az ígéretek ellenére. A magyar rendőrség morális válságánál csak a szolgálatot teljesítők anyagi válsága a nagyobb. Ma egy kezdő rendőri fizetés nettó 80-90 ezer forint, és több évtizedes rendőri szakmai múltta1 sincs lehetőség arra, hogy egy rendőr családja, gyermekei számára tisztességes megélhetést biztosítson. Vannak olyan rendőr családok, akik a mai szociális rendszer szerint segélyre jogosultak!

Magyarországon akkor lesz rend, ha több rendőr lesz. A választások után azonnal növelni kell a rendőrség létszámát. Az országnak legalább 3500 új rendőrre van szüksége. Az új parlamentben a rendőrökre vonatkozó új törvények meghozatalának elsőbbsége kell legyen. Mi jó fizetséget fogunk adni a munkájukért. A rendőröknek olyan jövedelemre van szükségük, amely biztonságot jelent számukra. Elfogadhatatlan, hogy a rendőrt egzisztenciális bizonytalanságban tartsa a kormány.

Fontos, hogy a magyar rendőrök számára hivatásuk gyakorlása karrierpályát jelentsen, amelybe a kiszámítható és biztos jövedelemmel járó előmenetel vagy a lakáshelyzet megoldása egyformán beletartozik.

Ma Magyarországon kevés rendőr van, akik ráadásul megalázó bérért dolgoznak, de talán még ennél is nagyobb baj, hogy a rendőr kezében nincs eszköz a cselekvésre. Az új rendőrség megteremtésének fontos feltétele, hogy alkotmányos keretek között több cselekvési lehetőséget biztosítsunk a magyar rendőrök számára. Olyan eljárási törvényeket fogunk megalkotni, amelyek az elkövetők jogainak túlzott tiszteletével szemben a rendőr számára megadják a határozott, ám jogszerű fellépés feltételeit. Ma a szocialisták törvényei miatt maguk az intézkedő rendőrök is félnek döntéseik következményeitől. Ezt a bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot azonnal fel kell számolnunk azzal, hogy kitágítjuk a rendőrök törvényes intézkedésének a határait és lehetőséget.

2.7 Állandó, erős rendőri jelenlét minden magyar településen

Az országban akkor lesz rend, ha azonnal és mindenki számára érezhető módon növeljük a rendőrök közterületi jelenlétét. Az emberek akkor vannak biztonságban, ha minden településen van rendőr, kapcsolatba tudnak lépni vele és számíthatnak segítségére. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy Magyarországon azokon a településeken kielégítő a közbiztonság, ahol a rendőrség képes arra, hogy a közösségi területeken ott legyen. Egy település biztonsága egyenesen arányos azzal, hogy mennyi rendőr van a település utcáin. Ahhoz, hogy Magyarországon minden településen állandó, erős rendőri jelenlét legyen, több rendőr kell és át kell szervezni a magyar rendőrséget. Tarthatatlan, hogy ma Magyarországon 43 OOO rendőrből több mint 10 OOO főtiszt van, miközben nincs, aki járőrözzön. A rendőrséget olyan szervezetté kell átalakítani, amely munkája során figyelemmel van az ország területeinek különféle szociális, társadalmi, gazdasági adottságaira. Az új rendőrség kialakításának célja, hogy az ország legkevésbé biztonságos településein megfelelő

mennyiségű és minőségű rendfenntartó erő legyen. A rendőröknek minden magyar településen ott kell lenniük. Szakítani fogunk azzal a gyakorlattal, amely rendőrök ezreit tartja íróasztalok mellett, miközben az utcákról hiányoznak azok, akik képesek lennének a hétköznapok rendjét garantálni.

2.8 A védelem joga mindenkinek

Magyarország rendje: gyermekeink és szüleink biztonsága, családunk és értékeink védelme, hétköznapjaink nyugalma. Az elmúlt nyolc évben az erőszak, a bűn, a törvénysértés a társadalom minden területén megjelent és elterjedt. A családok, fiatalkorúak és a nemi erkölcs elleni bűnesetek száma megkétszereződött. A közvéleményt brutális gyilkosságok rázták meg, rendőrségi, minisztériumi botrányok sokkolták. Ma az ország számos területén az emberek úgy érzik, nincs rend az utcákon, ahol a gyermekeik járnak haza az iskolából nap mint nap. Eltűnt a rend a kisebb településekről, ahol idős polgárok rettegnek éjszakánként, hogy rájuk törik az ajtót, és munkanélküli fiatalok élnek remény nélkül, kiszolgáltatva a jómódú bűnözők akaratának. Nincs biztonságban a becsületes munkával megszerzett tulajdon, és amit elloptak, már soha nem kerül elő.

Magyarországon a rend kiváltsága csak azok számára létezik, akik fizetnek érte. A kamerák, sorompók, kordonok, biztonsági őrök fizetett luxusa csak kevesek számára jelent biztonságot, a többség hétköznapi rendszerességgel szenvedi el a rend hiányát. Az ország csődjét jól mutatja, ha a védelem joga a pénz luxusa.

Mi mindenkinek védelmet garantálunk, aki vállalja a törvények tiszteletét. A szocialisták nyolc éve után az új kormánynak vagyoni, szociális helyzetre, világnézeti, politikai meggyőződésre, vallási, etnikai hovatartozásra tekintet nélkül mindenki számára garantálnia kell a védelem jogát, amelyet a legalapvetőbb emberi jognak tartunk. Akár a fővárosban, akár vidéken lakik, akár a többséghez, akár a kisebbséghez tartozik valaki, akár szegény, akár gazdag, az államnak kötelessége, hogy megvédje az életét, testi épséget, vagyonát és gondoskodjon biztonságáról.

Nincs mentség és nincs kifogás, ha a kormány nem tudja garantálni a magyar polgárok védelemhez való jogát. Nincs az a gazdasági válság vagy politikai ellentét, amely egy hatékonyan és jól működő ország közbiztonságát megtörheti, erre kizárólag csak az elmúlt nyolc év kormányzatainak szakmai alkalmatlansága volt képes. A védelem jogának biztosítása nem pénz, hanem akarat és szándék kérdése.

2.9 A törvény az áldozatokat védje, ne az elkövetőket!

Nincs olyan ember, akit ne háborítana fel az a szocialista politika, amely mindent megtett a bűncselekményt elkövetők védelme és fogvatartási körülményeinek elvtelen javítása érdekében. Miközben a gyilkosok és a tolvajok az adófizetők milliárdjaiból egyre jobb börtönökben töltik büntetésük rövid idejét, az áldozatokkal, hozzátartozóikkal és a kárt szenvedettekkel senki sem foglalkozik.

A Gyurcsány-korszak kormányai első lépésükként már 2002-ben enyhítették a büntető törvénykönyvet és a bűnözők érdekének védelmében módosították a bíróságok ítélkezési gyakorlatára vonatkozó jogszabályokat. A szocialistáknak fontosabbak voltak az elkövetők, mint az áldozatok.

2002 végén több mint 17 000-en voltak börtönben Magyarországon, 2009 elején a fogvatartottak száma alig érte el a 14 000 főt. Ez a politika lehetővé tette azt is, hogy a börtönbe kerülőknek ne kelljen dolgozni. Tudatosan leépítették és megszüntették a büntetés-végrehajtási intézetek munkalehetőségeit. Ma a józan ész ellenére a fogvatartottak még saját tartási költségeiket sem képesek előállítani, holott erre minden lehetőség fennállna. Magyarországon alapvető változásra van szükség és ehhez az Országgyűlésben olyan törvények kellenek, amelyek jóval szigorúbbak az elkövetőkre, és az egész büntető eljárásban fontosnak tartják az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviseletét és védelmét. Ma a jogok a bűnelkövetőket illetik. Ez a szocialista törvényhozási gyakorlat lehetetlenné teszi a hatékony igazságszolgáltatást, amire minden magyar embernek joga lenne.

2.10 Gyors bírósági eljárások

Ahhoz, hogy Magyarországon rend legyen, a rendőrség megerősítése és újjászervezése, a szigorúbb és igazságosabb büntető törvények mellett sokkal gyorsabb bírósági eljárásokra is szükség van. Akiknek az életét vagy tulajdonát ma Magyarországon támadás éri, dühödten, értetlenül és tétlenül kénytelenek elviselni, hogy a bírósági eljárások akár évekig is elhúzódhatnak. Az elmúlt nyolc évben az emberek hite megrendült az igazságszolgáltatásban, mert fájó módon azt tapasztalták. a törvények az elkövetőket védik, az eljárások elhúzódása pedig sokszor lehetetlenné teszi az igazságos és méltányos döntések megszületését. Egy-egy évekig húzódó, indokolatlanul lassú nyomozás, majd az elhúzódó bírósági eljárás alkalmas arra, hogy lerombolja az igazságba vetett hitet és megrendítse az emberek bizalmát. Az új parlamentnek kötelessége olyan törvények meghozatala, amelyek gyorsítják a büntető eljárásokat, és olyan lépések megtétele, amelyek megteremtik a bíróságok gyors döntéseinek személyi és tárgyi feltételeit.

 

Bízunk benne, hogy a célok megvalósulnak és azok megvalósítása során a Kormány – a korábbi időszak kormányaitól eltérően – valóban meghallgatja és figyelembe veszi a szakmai tapasztalatokkal bíró érdekvédelmi szervezetünk észrevételeit, javaslatait. Az elmúlt 8 esztendőben is csak azokat a problémákat vetette fel szervezetünk, melyek a jelenlegi bajokhoz vezettek. Felszólaltunk, javaslatokat tettünk sok-sok olyan probléma miatt, melyek a Nemzeti Együttműködési Programban is – mint megoldandó feladatok – szerepelnek.

Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, folyamatosan szóvá tettük a végrehajtói állomány már már megalázóan alacsony és nyomorba döntő bérezését, az elszámolatlan, ki nem fizetett túlóra pénzeket, a rendőrhiányt és annak megoldását, a túlburjánzott, nagy létszámú rendőri vezetői kasztot, a munkát nehezítő, akadályozó problémákat, a rendfokozattól és beosztástól független egyenlő bánásmód betartását, a rendőrök lakásproblémáinak megoldását és még sorolhatnánk a sort. Honlapunkon rengeteg ilyen probléma felvetése megtalálható.

Észrevételeink, javaslataink nem találtak meghallgatásra, azokat rendszeresen asztal alá söpörték, sőt folyamatos nemtelen támadásokat, büntetőeljárásokat kezdeményeztek szervezetünk tisztségviselőivel szemben. Többek között a Nemzeti Együttműködési Programban is szereplő célok, feladatok érdekvédelmi kritikaként történő megfogalmazása és kimondása miatt bujtogatás miatt folytattak eljárást és fokozták le első fokon a szakszervezetünk főtitkárát.

Bízunk abban, hogy a közös célok érdekében, eredményes együttműködéssel egy jól működő, nemzetünk polgárait szolgáló és az ország teljes területén jelen lévő, valódi közbiztonságot, rendet szavatoló rendőrséget sikerül kialakítani a rendőrségen dolgozók megbecsülése mellett.

 

 

TMRSZ