A készenléti rendőrök továbbra is a gátakon, de hol a parancsnoki gondoskodás

A TMRSZ felszólalt a Készenléti rendőri állomány élelmezésének javítása érdekében!

A mai napon a déli órákban arról érkezett panasz a TMRSZ központjába, hogy a Készenléti Rendőrség két századának – akik kedd délután óta folyamatosan készenlétben vannak (amely azt jelenti, hogy esetenként nagyon rövid időn, azaz perceken belül teljes felszereléssel kell elhagyniuk a laktanyát),

hogy amennyiben kitelepítések lesznek, akkor rendvédelmi feladatokat is ellássanak – nem megfelelő az élelmezésük. Ebédre attól függetlenül, hogy a laktanyában várakoznak – tudvalévő, hogy az RSZKI-n konyha üzemel – folyamatosan bagettet és gyümölcsöt kapnak, ezért ebédjüket a saját pénzükből veszik meg. Egyedül vacsorára adnak meleg ételt. Kérték a TMRSZ-t, hogy járjunk el érdekükben, mert már hányingerük van, ha bagettet látnak. A szakszervezet ezt követően többször hívta a Készenléti Rendőrséget, de nem kapcsoltak, a telefont fel sem vették, majd ezt követően az ORFK Vezetőjét kerestük, aki mint megtudtuk éppen külföldön tartózkodik, csak a titkárnővel tudtunk beszélni, aki ígéretet tett arra, hogy az esetet jelenti és visszaszól, de arra több mint egy óra múlva sem került sor, ezért ezt követően az ORFK Ügyeletére telefonáltunk, hogy keressenek illetékest az ügy mielőbbi megoldása érdekében, mivel az élelmezési normának az esetben is, ha nehéz fizikai munka nem tartós, az élelmezésnek tartalmasabbnak kell lennie. 15 óra 20-kor ígérték, hogy az illetékest kiértesítik.

A Készenléti Rendőrség munkatársai viszont arról adtak tájékoztatást, hogy a  készenlétben lévőket összehívták a vezetők és arról “érdeklődtek” igen intenzíven, hogy ki vagy kik merészelték a TMRSZ-t értesíteni a nem megfelelő élelmezésről. A Készenléti Rendőrség parancsnokának intézkedése ez idáig az volt, hogy elküldette a TMRSZ-nek azokat a fényképeket, ahol kollegáink a gátakon vannak, de a Készenléti Rendőrség parancsnoka, akit már kiértesítettek a problémáról még ez idáig nem adott tájékoztatást az élelmezés ügyében tett intézkedéseiről.

A fokozott igénybevétel miatt álláspontunk szerint változatosabb ételt kell a készenlétben lévő állomány részére biztosítani, amelyre honlapunkon és ismételten felhívjuk a vezetők figyelmét.