Megszüntették az eljárást

Megszüntették az eljárást, mivel nem az eljárás alá vont követte el a fegyelemsértést

A Békés megyei RFK állományába tartozó TMRSZ jogi ügyvivője ellen fegyelmi eljárást kezdeményeztek 2010.02.16-án.  A fegyelmi eljárás indoka a Rendőrség iratkezelési szabályzatának megsértése volt. A hosszadalmas  vizsgálat lefolytatását követően a Hszt. 140. §-a alapján, mivel a cselekményt nem az eljárás alá vont követte el megszüntették.

Bárány Zoltán - TMRSZ

Tisztségviselőnket Bárány Zoltán ügyvivő elnök képviselte.