Mégsem emelt vádat a Gyulai Nyomozó Ügyészség?!

A Gyulai Nyomozó Ügyészség 2010.04.26-án a TMRSZ sérelmére elkövetett volt tisztségviselője, -akit időközben már méltatlanság miatt ki is zárt a szakszervezet azzal, hogy ennek a szervezetnek tagja többé nem lehet – a nyomozást befejezte, azaz a nyomozást megszüntette és L. L. Békéscsabai RK-n dolgozó r. ftzlst.-t megrovásban részesítette. Természetesen az eljárás alá vontat dr. Futó Barnabás MOSZ perek bukásában elhíresült ügyvéd védelmezte.

L. L. r. ftzls.-t a nyomozó ügyészség sikkasztás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vonta felelősségre.

A nyomozás során beszerzett bizonyítékok 2009. november 18-án L. L. r. ftzls. a használatában lévő, és a TMRSZ tulajdonát képező tehergépkocsit jogosulatlanul átadta, aki Kondorosról Szekszárdra közlekedett vele, majd ugyanezen a napon Szekszárdról Kondorosra ment vissza a gépjárművel.

L. L. r. ftzls. azon cselekményével, hogy a gépkocsit jogosulatlanul – a tulajdonos tudta, engedélye és beleegyezése nélkül – illetéktelen harmadik személy részére birtokba és használatba adta, a rá bízott gépkocsival, mint idegen dologgal sajátjaként rendelkezett, a Gyulai Nyomozó Ügyészség megállapította, hogy L. L. r. ftzls. a fenti cselekményével elkövette a Btk. 317. 5. /1/ bekezdésébe ütköző és a /4/ bekezdés a.) pontja szerint minősülő sikkasztás bűntettét.

A megrovással az ügyészség rosszallását fejezte ki az elkövetett cselekmény miatt és felhívta az elkövetőt, hogy a jövőben a törvények előírásait maradéktalanul tartsa be, és a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől.

A TMRSZ a határozat ellen panasszal élt, egyben indítványozta, hogy panasznak való helyt adás mellett a Tisztelt Vezető Ügyész Úr kezdeményezze a nyomozó szervnél, hogy a nyomozás során a sikkasztás tárgyát képező személygépkocsi értékét, valamint az elkövetés bűntetti alakzatát figyelembe véve emeljen vádat a bűncselekményt a vádhatóság álláspontja szerint is elkövető személy ellen az illetékes bíróság előtt.

 

Folyt.köv.

 

 

Anonymus

 

Előzmény: Vádemelés sikkasztás bűntettében?