Bevetési pótlék – jogerős pernyerés

Felperes a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Mohácsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományában teljesít szolgálatot, mint járőr.

Tagunk szolgálati panasza – amelyben a csapatszolgálati tevékenysége ellentételezését kérte 2006. szeptemberéig visszamenőlegesen – mind I. fokon (Mohácsi Rendőrkapitányság), mind II. fokon elutasításra került (BMRFK). Ezt követően a Pécsi Munkaügyi Bíróságon a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő ezen határozatok hatályon kívül helyezése mellett a megjelölt összeg és annak kamatai megfizetéséért.

A perben csatolt alperesi kimutatás alapján keresetünket akként pontosítottuk, hogy a különleges bevetési pótlék, illetve a Hszt. 50. §-a szerinti megbízási díj összegét a csapatszolgálati berendelésekkel érintett hónapok alapulvételével jelöltük meg. A perbeli körülmények, adatok és a Pécsi Munkaügyi Bíróság gyakorlatára – mely szerint a berendelések eseti jellegére tekintettel a csapatszázad tagját a megbízási díj időarányosan, az illetményalap 50 %-ának megfelelő összegben illeti meg – a bevetési pótlék jogcímtől az eljárás folyamán elálltunk, a megbízási díj HSZT. 50. §-a által biztosított 25-100%-ig terjedő intervallumon belül az illetményalap 50%-a megtérítésére kértük kötelezni alperest.

A Pécsi Munkaügyi Bíróság a per második (2010. február 24-i) tárgyalási napján ítéletet hozott, amelyben a szakszervezetünk jogi csoportja által képviselt tagunk számára a fenti időszaktól keresetpontosításunknak megfelelően teljes mértékben helyt adott és kötelezte alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg felperesnek 135.275,- Ft-ot és ennek középidő-arányos késedelmi kamatát.

A bíróság álláspontja szerint a csapatszolgálat ellátása során a felperes a kinevezés szerinti szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkört látott el, ezért a HSZT. 50. §-a szerinti megbízási díj illeti meg. Megállapítható, hogy a csapatszolgálat körébe tartozó speciális feladatok nem tartoznak a járőrszolgálat keretében végzett rendőri tevékenységhez. Így tehát, függetlenül attól, hogy felperes munkaköri leírásában fel lett tüntetve a csapaterős tevékenységben való részvételre vonatkozó kötelezettség, ennek ellenére a per eldöntése szempontjából ennek nincs jelentősége, hiszen a megjelölt jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy a felperes kinevezése szerinti alapmunkakörön túlmenően kell a csapatszolgálati tevékenységet ellátnia. A megbízási díj megfizetésének kötelezettsége a bíróság álláspontja szerint független attól a körülménytől, hogy a csapatszolgálat ellátása kapcsán felmerült túlszolgálatért az alperes távolléti díjat fizetett ki felperes részére. A túlszolgálatért való díjazás ugyanis a szolgálatteljesítési időn túli foglalkoztatás díjazását jelenti, rendeltetése tehát nem azonos a HSZT. 50. §-ban meghatározott juttatások rendeltetésével.

II. fokú eljárás során a Baranya Megyei Bíróság az első tárgyaláson (2010. május 6.) helybenhagyta a Pécsi Munkaügyi Bíróság ítéletét, annak helyes indokai alapján. Az ítélet jogerős.

 

Dr. Arató Zita - TMRSZ

Ügy előadója: dr. Arató Zita