Megállapítást nyert az egyenlő bánásmód megsértése

A TMRSZ képviseletében a bíróságon megállapítást nyert az egyenlő bánásmód megsértése!

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság elsőfokon hozott ítéletével megállapította, hogy a munkáltató az egyenlő bánásmód megsértésével járt el akkor, amikor a TMRSZ által képviselt felperes részére nem állapította meg az 1,2-szeres szolgálati idő számítást.

Felperes 1996. 09. 01. és 1999. 01. 31. között a Készenléti Rendőrség jogelődjénél a Miskolci Bevetési Parancsnokságon, majd 2002. 06. 16.-tól 2005. 12. 31-ig a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában teljesített szolgálatokra vonatkozóan kérte a kedvezményt, a munkáltató azonban felperes szolgálati panaszát elutasította.

Tekintettel arra, hogy a Készenléti Rendőrség parancsnoka 2008-ban a teljes állomány vonatkozásában rendelkezett a kedvezményes szolgálati idő számításról, ezért a bíróság elfogadta a TMRSZ egyenlő bánásmód megsértésére történő hivatkozását és másodlagos kereseti kérelmünknek helyt adva megállapította, hogy a felperes a vele azonos helyzetben levőkkel szemben hátrányos megkülönböztetésben részesült.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság fentiek, valamint a fogdaőrök munájával kapcsolatosan kialakult és elfogadott nézetek miatt mindkét kereseti kérelemmel érintett időszak vonatkozásában megállapította, hogy felperes jogosult a szolgálati idejének kedvezményes, 1,2-szeres szorzóval törtnő számítására.

 

 

Dr. Konkoly Adrienne - TMRSZ Jogi ügyvivő

előadó: dr. Konkoly Adrienne
TMRSZ jogi ügyvivő

 

 

TMRSZ