Tagjaink biztosítása

Gondoskodunk tagjaink biztosításáról. A legfrissebb biztosítással kapcsolatos tudnivalókat olvashatjátok az alábbiakban.

 

 

A KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA:

A Biztosító kockázatviselése a nap 24 órájára, és az egész világra vonatkozik, kivéve a munkahelyi balesetre járó szolgáltatást, ahol a biztosítás csak a munkahelyen, szervezett munkavégzés közben bekövetkező, valamint a munkahelyre történő legrövidebb oda-és vissza út közben bekövetkezett balesetekre nyújt fedezetet.

 

BALESETBIZTOSÍTÁS:

 

Balesetbiztosítási eseménynek minősül a biztosítás tartama alatt biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső véletlenszerű behatás, amelynek következtében a biztosított egy éven belül meghal, állandó, vagy rövidebb ideig tartó egészségkárosodást szenved.

Nem tekinthető biztosítási eseménynek a munkahelyi/foglalkozás ártalom, a rándulás,a fagyás és a napszúrás. A biztosítás tartama alatt a biztosított kullancscsípés a munkabalesetre járó szolgáltatás és a baleseti rokkantság tekintetében biztosítási eseménynek minősül.

Munkabaleset az a baleset, mely a munkavállalót a szervezett munkavégzés közben, akaratán kívül, hirtelen fellépő külső behatás során éri, annak helyétől és időpontjától függetlenül.

 

Biztosítási szolgáltatások,biztosítási összeg:

Baleseti halál: 450 000 Ft
Baleseti rokkantság: 450 000 Ft
Kórházi napidíj: 1 750 Ft/nap

Azonnali szolgáltatás:

Csonttörés esetén 15 000 Ft

Munkahelyi balesetre járó szolgáltatás:

I. 3 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén: 5 000 Ft
II. 21 napot meghaladó táppénzes állományba kerülés esetén: 12 000 Ft

Az egy balesetből eredő állandó egészségkárosodás esetén teljesített összes kifizetések az állandó teljes (100%-os) megrokkanás esetén megállapított biztosítási összeget nem haladhatják meg.

Baleset bekövetkezte esetén jelentkezni: 36 70 452-2969