Elsőbbséget a kollégáknak keresetkiegészítésre

Levélben fordultunk a BRFK vezetőjéhez, mivel több jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Mosonyi utcai épületében üzemelő térfigyelő szolgálatnál a lehetőségek ellenére – az egyébként anyagilag rászoruló, a munkát elvállalni szándékozó és rendelkezésre álló – több esetben a Fővárosi Közterület Felügyelet munkatársai vállalhatnak munkát. Úgy gondoljuk, hogy – ismerve az állomány anyagi helyzetét – a térfigyelő rendszer üzemeltetése során elsőbbséget kellene biztosítani a rendőri állomány számára a keresetkiegészítés ezen formájára.

 

 

Szám: Kü-184/2010.

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy

Rendőrségi Főtanácsos

 

Budapest Rendőrfőkapitánya részére

 

Budapest

 

 

Tisztelt Főkapitány Úr !

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetéhez több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Mosonyi utcai épületének első emeletén elhelyezett térfigyelő szolgálatánál a Fővárosi Közterület Felügyelet munkatársai is rendszeresen vállalnak térfigyelő szolgálatot.

 

Figyelemmel a BRFK állományának súlyos, a megélhetési küszöböt súroló anyagi helyzetére Önnek, mint a térfigyelő szolgálat üzemeltetőjének saját állományának keresetkiegészítését kellene előtérbe helyezni egy – manapság kétes körülmények között működő – önkormányzati szerv dolgozói helyett.

 

Kérem szíveskedjen tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy a FKF dolgozói milyen megállapodás alapján látnak el térfigyelő szolgálatot a BRFK illetékességi területén, egyúttal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 20.§ (1) bekezdés alapján kérem, hogy a BRFK illetékességi területén található térfigyelő szolgálatok működtetésére vonatkozó belső normákat megjelölni, valamint a térfigyelő szolgálatok fenntartója és a FKF között a térfigyelő szolgálat ellátására kötött megállapodást részünkre megküldeni szíveskedjen!

 

 

Együttműködésében bízva tisztelettel:

 

 

Szima Judit

Főtitkár

 

 

Szekszárd, 2010. április 23.