Vádemelés sikkasztás bűntettében?

A TMRSZ főtitkárasszonya tájékoztatása szerint 2010.04.21-én a Gyulai Nyomozó Ügyészség a TMRSZ –nek, mint sértettnek iratismertetést tartott, mely iratismertetésen a mb. elnökkel jelent meg.

Előzmény: A TMRSZ feljelentést tett Laukó László volt szervező ügyvivő ellen, mert a JEK-779-es frsz-u, TMRSZ tulajdonát képező személygépkocsival sajátjaként rendelkezett 2009.11.18-án, azon a napon, amikor a TMRSZ Küldöttértekezlete Budapesten volt. Az autót idegen személyek vezették főtitkári engedély nélkül Laukó László önhatalmú utasítása alapján, aki azt a szakszervezet központja Szekszárd, Tanya u. 4. szám elé irányította azzal, hogy a Küldöttértekezlet végeztével ő is Szekszárdra megy.


Az iratismertetésen kiderült az is, hogy a TMRSZ tulajdonát képező személygépkocsi sofőrjeinek 2009.11.18-án dr. Galsa Péter – aki a szakszervezetnek nem is volt ekkor már több hónapja a tagja és információink szerint az FRSZ kikérőjével töltötte idejét a TMRSZ küldöttértekezletének a helyszínén és az ott megtartott rendezvényre hívatlanul behatolt, botrányt okozva ezzel – adott utasításokat Laukó László „felhatalmazása” alapján.

Megjegyzendő, hogy dr. Futó Barnabás ügyvéd szinte minden tanúkihallgatáson is jelen volt, mint Laukó László védője. Tudvalévő, hogy dr. Futó Barnabást az RKDSZ, illetve a MOSZ rendszeresen foglalkoztatja.

A keletkezett nyomozati iratokból azt a következtetést lehetett levonni, hogy Laukó Lászlóék teljesen meg voltak arról győződve, hogy a puccsot végre tudják hajtani és a posztokat állítólag már egymás között fel is osztották.

Információim szerint a posztelosztások a következők szerint történtek volna:

Laukó László főtitkár

Horváth László főtitkár-helyettes

Sipos János elnök

dr. Galsa Péter jogászok vezetője

Tóth Tibor, aki nagy barátja Laukó Lászlónak valamint Hancz Rita és férje 5 évre függetlenített tisztségviselő lesz. Ez lett volna a kezdet, majd a szervezetet beolvasztották volna az FRSZ-be és az RKDSZ-be, amiért vélhetőleg jutalom is járt volna.

Laukó László ellen az ügyészség tájékoztatása szerint a vád megalapozottnak látszik sikkasztás bűncselekmény elkövetése tárgyában. Nevezett urak, tudomásom szerint – Horváth László kivételével – már akkor csatlakoztak a TMRSZ-hez, amikor látni lehetett, hogy a TMRSZ utat tör és elismertséget szerez az állomány körében. Ezt követően beléptek és ténykedésük lényegében arra irányult, hogy a felépített, jól működő és a munkavállalók érdekében hatékonyan küzdő szakszervezet működését megzavarják, a tagokat félretájékoztassák és hangulatot szítsanak a TMRSZ vezetői ellen. Természetesen fel sem tételezem, hogy ezek a személyek a készbe be akartak volna ülni, vagy hogy munkavégzés nélkül szerettek volna másokat irányítani, hiszen nem erről híres egyikük sem.

 

 

 

 

Anonymus