Felhívás a nemtelen támadások miatt

Tisztelt tisztségviselők, Tagok, Kollégák és támogatók!

 

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete tájékoztatunk Benneteket, hogy 2010. 04. 08-án volt a TMRSZ főtitkára Szima Judit r. alezredes bujtogatás gyanúja miatt indított büntetőperében tartott második tárgyalás, amely maratoni tárgyalás volt, annak vége felé rosszul lett és a mentő kórházba szállította. A javasolt gyógyszerek segítségével Szima Judit állapota mostanra megfelelő. A tárgyaláson részt vett Horváth László méltatlanság miatt kizárt volt TMRSZ tisztségviselő is.

 

A főtitkár rosszullétét követően rövid időn belül több tisztségviselőnk kapott sms-t ismeretlen telefonszámokról. Emellett volt, aki telefonhívást kapott Laukó László, és Sipos János méltatlanság miatt kizárt volt TMRSZ tisztségviselőktől, akik zavarkeltés céljából közölték velük, hogy a TMRSZ-nek vége, a bankszámláinkat zárolták, inkasszót (azonnali beszedési megbízás) raktak a számláinkra.

E rémhírterjesztés nem felel meg a valóságnak, ugyanis a TMRSZ bankszámlájának zárolását nem rendelte el senki, sem inkasszót nem bocsátottak ki ellenünk.

 

 

Felhívjuk a figyelmeteket a „véletlen” összefüggésekre. A főtitkár asszony rosszul lesz, kórházba kerül, feltételezhetőleg elérhetetlen, és ekkor azonnal azok a személyek, akik eddig is nagy munkát fektettek a TMRSZ lejáratásába, szétzüllesztésébe, -lásd Finnországba történő kimenetelekor megindított lejáratás, a nevének hamisítása, a folyamatos egyoldalúan tálalt, több esetben valótlanságokat állító ügyészi beadványok stb.- azonnal rémhírekkel árasztják el a TMRSZ küldötteit.

 

Álláspontunk az a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy a cél a TMRSZ szétverése, aminek elérése érdekében bármilyen aljas módszerek bevetésével képesek, illetve hajlandóak egyesek.

 

Jelenleg Magyarországon csak a TMRSZ végez hatékony érdekképviseleti munkát, amely szálka (vagy inkább gerenda) a rendőri, illetve politika, valamint a többi szakszervezet vezetése szemében. Mi eddig is megmutattuk, hogy összefogásunkkal jelentős eredményeket tudunk felmutatni, azonban továbbra is szükség van összefogásunkra, mert a zavarkeltés, dezinformálás eszközével szemben a leghatékonyabban így tudunk védekezni.

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy Horváth László több törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett, amelyben például hivatkozott egy titkos paktumra, amely a TMRSZ és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pártja között köttetett. Horváth László ezt az iratot a legfőbb ügyészségnek írt levele alapján megküldte az ORFK vezetőjének is. A jelenlegi állás szerint ennek az állításnak a valóságtartalmát az ORFK cáfolja.

 

Felhívnám a figyelmeteket arra is, hogy korábban a TMRSZ főtitkárát Szima Juditot azzal vádolták, hogy a Magyar Gárdába toboroztat embereket. Az ezt állító dokumentumon lévő aláírásról írásszakértő megállapította, hogy nem Szima Judit írta alá. Persze ezt is csak egy egyszerű véletlennek gondolnánk, ha nem lennénk rendőrök, és nem éreznénk a bőrünkön nap mint nap a kiszolgáltatottságunkat.

 

Nem hivatalos forrásból értesültünk arról is, hogy a Tolna Megyei Főügyészség – feltételezhetőleg megunva Horváth László jelenleg FRSZ-es aktivista sorozatos törvényességi felügyeleti eljárásra irányuló kezdeményezését – keresettel élt a Bíróság felé, a kongresszus összehívása érdekében. Többek között – ha igaz az értesülés – kérve, hogy a bíróság tiltsa meg a szakszervezetünknek a tagtoborzást, illetve a Jobbik és a TMRSZ között kötött szakmai együttműködési megállapodást bontsa fel.

 

Amennyiben ez valós tény, akkor álláspontunk szerint az ügyészség túlterjeszkedett a törvényi felhatalmazásán, Európai normákat is sértve, mely mindenképpen további lépések megtételét veti majd fel.

 

A TMRSZ a Tolna Megyei Főügyészség megkeresésére – természetesen Horváth László sokadik beadványára – tájékoztatta a főügyészséget, hogy a kongresszust összehívása felől már intézkedtünk, melynek megtartására néhány hónapon belül sor fog kerülni, így további intézkedésük okafogyottá vált. Azt is kiemelnénk, hogy az eddig lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárások során az ügyészség törvénysértést nem állapított meg, sőt 2009. februárjában azt állapította meg, hogy törvényesen működünk. A figyelemfelhívásuknál a kisebb fokú szabálytalanság észlelése estén amennyiben az helytálló volt, minden esetben elfogadtuk és annak megfelelően intézkedtünk.

 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a kereset benyújtása – ha az valóban megtörtént – az 1989. évi II. tv. 16. a.) pontja alapján történhetett, ami eddigi tapasztalataink és a rendelkezésre álló adataink alapján véleményünk szerint csak felsőbb – minden bizonnyal politikai – utasításra történt, amit a választások előtt kellett megtenniük. A főtitkár személyének elítélésével hírt akartak belőle csinálni, mellyel egyidejűleg Horváth László személyes ténykedésein keresztül zavarkeltést is végrehajtottak volna.

 

Ne dőljetek be Horváth László FRSZ-es aktivista és társai által folytatott szándékos félretájékoztatásnak és zavarkeltésnek!

 

Jelenlegi taktikájuk az jelen pillanatban, hogy fő ellenségként a főtitkárt célozták meg, és azt hangoztatják úton-útfélen, hogy nem a TMRSZ a probléma, hanem annak vezetése, konkrétan Szima Judit főtitkár asszony.

 

Tehát az eddigi ténykedésük eredményre nem vezetett, most elsődleges céljuk az lett, hogy a főtitkárt a szervezetről leválasszák, hiszen a főtitkár emblematikus személyiség, akinek megbecsültsége nemcsak a szervezeten belül, hanem a magyar Állampolgárok előtt is elismert.

 

Utolsóként tájékoztatunk benneteket, a demokráciához méltatlan tárgyalással kapcsolatos sajtóhírek megjelenését követően a főtitkár mellett oly módon is kiálltak, hogy a büntetőperben tartott tárgyalás alatt valamint azt követően rövid időn belül 106 fő lépett be a TMRSZ-be.

 

A TMRSZ köszöni, hogy a Főtitkár Asszony mellett kiálltatok, és köszönjük a segítséget amit nyújtottatok részére. Bízunk benne, hogy rövidesen folytatni tudja a munkát.

 

Kérünk Benneteket, hogy az eddigi bátorságotokat megtartva, továbbra is zárjuk sorainkat az újabb nemtelen támadások elhárítása érdekében.

 

Rendkívül fontos az egységes kiállás minden támadó szándék elhárítása és elutasítása. A tilltakozás egyik formája az is, hogy szervezetünk taglétszáma folyamatosan növekedjen, ezért most a tisztújító taggyűlések megtartása mellett kiemelt feladat kell, hogy legyen a tagok tájékoztatása és további kollégák meggyőzése arról, hogy a TMRSZ-t és főtitkárunkat azért támadják különböző irányokból, mert valós érdekvédelmi munkát folytat.

 

Számítunk rátok és Ti is számíthattok ránk!

 

 

 

 

TMRSZ