MOSZ – nincs törvényi felhatalmazásuk a munkavállalók képviseletére

Továbbra is mindenkit figyelmeztetünk, hogy Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) vezetése illegitim, nincs törvényi felhatalmazásuk arra, hogy a munkavállalókat képviseljék!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete pert nyert a több mint két éve folyamatban lévő Dr. Futó Barnabás ügyvéd és Palkovics Imre MOSZ elnöke által képviselt Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) ellen 2010. március 23-án.

 

A bíróság ítéletében a  MOSZ 2008. május 30-31. napján tartott választmányának valamennyi határozatát megsemmisítette és a határozatok végrehajtását az ítélet jogerőre emelkedésének napjáig felfüggesztette.

A megsemmisített határozatok:

1/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 44 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az elnöki beszámolót elfogadta.

2/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 46 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alelnöki beszámolót elfogadta.

3/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 46 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a Szövetségi Tanács titkárának beszámolóját elfogadta.

4/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 46 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a szervezési és információs ügyvivő beszámolóját elfogadta.

5/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 43 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a szociális ügyvivő beszámolóját elfogadta.

6/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 50 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az érdekegyeztetési ügyvivő beszámolóját elfogadta.

7/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 47 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a gazdasági ügyvivő beszámolóját elfogadta.

8/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 45 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a közgazdasági ügyvezető beszámolóját elfogadta.

9/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 44 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta.

10/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya titkos szavazással a Felügyelő Bizottság tagjainak a következőket megválasztotta: Kovács István, Asztalos László, Gábor László, Bánhunyadi Róbert, Herdy Péter.

11/2008. A Munkástanácsok Országos Szövetségének Választmánya 49 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Munkástanácsok Országos Szövetségének 2008. évi programját.

A határozatok bírósági megsemmisítésére azért került sor, mivel a MOSZ a becsatolt okiratok és az előadása alapján egyértelműen rögzíthető volt, hogy a MOSZ tényleges és valós taglétszámára következtetést vonni nem lehet. Nem volt legalább két olyan okirat, melyet összevetve azonos számadat lett volna megállapítható.

Ugyancsak nem lehetett következtetést vonni arra nézve, hogy a mandátumok kiosztása megfelelt -e az irányadó alapszabály rendelkezéseinek. Az alperes e körben felhívásra sem tett eleget bizonyítási kötelezettségének. A becsatolt okiratok alapján nem volt megállapítható, hogy mi alapján dőlt el, hogy mely tagok kapnak mandátumot ás melyek nem, nem lehetett megállapítani azt sem, hogy a végül kiadott 47 mandátumhoz képest, milyen döntés alapján szavazott további 7 tagszervezet, és melyek voltak ezek.

 

 

Az ítélet nem jogerős!

 

Kapcsolódó anyagok:

Jogerősen is illegitim a MOSZ

MOSZ – Újratöltve

MOSZ – Újabb jogsértések

Illegitim a MOSZ vezetése!