Egy rendőr ügyének rövid összefoglalója

B. G. r. százados, a Paksi Rendőrkapitányság ügyeletes tisztje ellen a Szekszárdi Nyomozó Ügyészség emelt vádat a Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt a Paksi Városi Bíróságon.

 

 

A vádirati tényállás szerint, 2008. augusztus 24. napján 01.30 óra körüli időben Pakson, a Tropical Beach Disco melletti területen B. G. vádlott egy alkalommal, jobb öklével, nagy erővel megütötte N. V. I. sértett bal szemét, melynek következtében a sértett szemüvege az arcán széttörött és leesett a földre. A bántalmazás következtében bekövetkezett sérülés gyógyulási ideje ugyan 8 napon belülire tehető, azonban az orvosszakértői vélemény szerint a bántalmazás súlyosabb sérülés előidézésére is alkalmas lehetett volna.

 

A Paksi Városi Bíróság által lefolytatott bizonyítási eljárás során optikus szakértő került kirendelésre, valamint a korábban az ügyben a nyomozati szakban eljárt iü. orvosszakértő kiegészítő szakvéleményében előadta, mely szerint valószínűtlen, hogy a lencse törése a szemet ért ütés következtében keletkezett volna, továbbá a sértettet ért egyetlen kisebb erejű ütés csak igen kis eséllyel okozhatott volna a meglévőnél súlyosabb sérülést. Az újabb szakvélemények megállapításaira tekintettel az ügyész módosította a vádat, és nem a súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, hanem garázdaság vétségében kérte a vádlott bűnösségét és büntetőjogi felelősségét megállapítani. Az újabb szakvélemények megállapításai azonban jelentősen változtatták a tényállást is a tekintetben, miszerint a nagy erejű ütés a vádlott részéről kizárható volt, valamint az a korábbi megállapítás sem volt igaznak tekinthető, mely szerint a szemüveg még a sértett arcán törött szét.

 

Az elsőfokú bíróság széles körben folytatott le elsősorban személyi bizonyítást az ítéleti tényállás és a vádlott bűnösségének megállapítására, illetve annak kizárására. Az előtte lefolytatott bizonyítási eljárás során beszerzett bizonyítékok egyenként és összességükben történő értékelése során arra a megállapításra jutott, mely szerint B. G. vádlott bűnös garázdaság vétségében, ezért őt 1 év időtartamra próbára bocsátotta.

 

A rövid ítéleti tényállás szerint 2008. augusztus 24-én 01.50 óra körüli időpontban B. G. vádlott az intézkedő rendőrökkel szinte egy időben érkezett a helyszínre. A vádlott egy alkalommal, ököllel megütötte a sértettet. Meg nem határozható körülmények között a sértett szemüvege a földre esett és annak bal lencséje eltörött.

 

Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentés érdekében jelentett be fellebbezést.

 

A védelem álláspontja szerint, az első fokon eljárt Paksi Városi Bíróság nem állapított meg hiánytalan tényállást, hiszen éppen a bántalmazást illetően nem állapította azt meg, hogy mikor, milyen körülmények között került sor a sértett bántalmazására, miből adódnak a tanúvallomások közötti lényeges ellentmondások, melyeket a szembesítéssekkel sem sikerült feloldani. Nem állapította meg azt sem, hogy a vádlottnak mikor volt vagy lehetett lehetősége bántalmazni, megütni a sértettet.

 

A Tolna Megyei Főügyészség az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás megalapozottságára tekintettel kérte az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását.

 

A Tolna Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság 2.Bf.185/2009. számú másodfokú eljárásában 2010. április 1. napján lefolytatott nyilvános ülésen megváltoztatta a Paksi Városi Bíróság ítéletét és B. G. vádlottat felmentette a garázdaság vétsége alól. A megyei bíróság rövid indokolása szerint nem állt elegendő bizonyíték rendelkezésre arra nézve, hogy a vádlott megütötte volna a sértettet, ezért B. G. felmentése volt indokolt.

 

Tekintettel arra, hogy a főügyészség képviseletében ügyész nem vett részt a tárgyaláson, így a későbbiek során dől el, hogy a másodfokú felmentő ítélettel szemben a főügyészség fellebbezést jelent-e be a Pécsi Ítélőtáblához B. G. büntetőjogi felelősségének megállapítása céljából.