Titkos paktum? – Levélben fordultunk az ORFK vezetőjéhez

Újabb lejárató lépés: titkos paktum a TMRSZ és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt között? A birtokunkba jutott információk miatt levélben fordultunk az ORFK vezetőjéhez.

 

 

 

 

Szám: Kü-138-I/2010.

Dr. Bencze József r. altábornagy
Országos Rendőr Főkapitányság
Vezetőjének!

B U D A P E S T

Tisztelt Főkapitány Úr!

2009.03. 26-án hivatalosan került birtokunkba a Veszprém megyei Bíróság 2.Bf.1065/2009-es eljárásában dr. Galsa Péter a TMRSZ-ből méltatlanság miatt kizárt személy beadványa. A csatolmány a Legfőbb Ügyészség részére szól, mely 2009.12.17-én kelt és Horváth László Illés r. fhdgy BRFK dolgozó, a Holdudvarra „hógolyó” néven irogató, a TMRSZ-ből szintén jogerősen méltatlanság miatt kizárt személy 16 oldalas beadványa. A  beaványában két alkalommal is hivatkozik Önre, egyrészt akkor, amikor a beadvány 11.oldalán a következő állítást teszi:

Megjegyezni kívánom azt is, hogy a TMRSZ és a Jobbik Magyarországért Párt közötti titkos, vagy pontosabban a tagság előtt nem nyilvános megállapodás eredeti példányát személyes meghallgatás alkalmával átadtuk az Országos Rendőr-főkapitány Úrnak, így az jelen eljárásban ebből a forrásból beszerezhető!

Közlöm Önnel, hogy ez az állítás számomra az újdonság erejével ható – nyilvánvalóan hamis – állítás. A TMRSZ a szakmai megállapodáson kívül semmiféle megállapodást nem kötött. Állítom ezt teljes meggyőződéssel, hiszen a szakszervezet törvényes képviseletére az Alapszabály értelmében személyem jogosult.

Felhívom Főkapitány Úr figyelmét, hogy szervezetünkkel és személyemmel szemben az ORFK már több alkalommal tanúbizonyságát adta, hogy a szóban hangoztatott együttműködési szándék ellenére éppen ellenkezőleg szervezetünk és személyem hiteltelenítése valósult meg több alkalommal is Főkapitány Úr hivatalba lépése óta.

Az állításomat megalapozza az a tény is, hogy Ön, mint az ORFK vezetője játszott szerepet abban, hogy a HVG egy sérelmezett számában tényként állította, hogy a TMRSZ a Magyar Gárdába toboroz a rendőrség állományából. A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy ismeretlen tettes a nevemben hamis levelet tett közzé. Erről iü. írászakértői vélemény áll a rendelkezésre, igazolva a hamisítás tényét.
Továbbá akkor hivatkozik Önre, amikor a beadványa végén közli a Legfőbb Ügyészséggel, hogy beadványát Önnek is megküldte.

Az ORFK vezetőjeként szakszervezetünkkel kapcsolatban kifejtett eddigi magatartása felettébb aggályos abban a tekintetben is, hogy a TMRSZ-nek hátrány okozás, vagy hiteltelenítés céljából készített írásos beadványokkal kapcsolatban semmiféle konzultációt vagy egyeztetést nem kezdeményezett, mely az együttműködési kötelezettség további megsértését is jelenti.

Ez már nem az első alkalommal történik így. Jelen esetben a szakszervezetből méltatlanság miatt kizárt egykori TMRSZ tagok beadványai kapcsán ezen állítólagos „megállapodásról”  szervezetünket eddig nem tájékoztatta.

Az eddigi tapasztalataink alapján egyértelmű, hogy újfent alantas és méltatlan eljárásokkal kívánják szakszervezetünket mocskolni, amely azért rendkívül aggályos, mert az utóbbi hónapokban az ORFK intranetes Holdudvar2 fórumán az Ön látszólag hallgatólagos és tartózkodó magatartása mellett – mint a HU2 jogszerű működéséért felelős rendőri vezető – valójában bűnsegédi magatartás tényállás valósul meg akkor, amikor a TMRSZ sérelmére különböző alaptalan rágalmakat fogalmaznak meg rendőrségi dolgozók. A TMRSZ-t és annak vezető tisztségviselőit ért rágalmak megvalósulásakor ugyanis egyrészt nem tiltja el a rendszer használatától nevezett személyeket, másrészt nem intézkedik törvényi kötelezettsége ellenére, hogy az elkövetők beazonosítása és felelősségre vonása megkezdődjön.

Lényegében Önnek, mint az ORFK vezetőjének hallgatólagos támogatásával ezek a személyek folyamatosan olyan módszerekkel próbálják szakszervezetünket hitelteleníteni, amelyek közvádra üldözendő bűncselekmények (okirat-hamisítás, és felvetődik a csalási szándék, kísérlet stb. fennforgása is).

A szakszervezetünk működését, a tisztségviselők személyét alaptalan rágalmak terjesztésével, híresztelésével folyamatosan mocskolják. Jelen esetben is nagy valószínűséggel arra történtek előkészületek, hogy amennyiben, felkérést kapok és a Jobbik színeiben indultam volna, akkor feltételezhetően ezt a hamisítványt elővegyék és a szakszervezetünket tovább mocskolják, lehetetlenítsék.

Kérem Önt, hogy az Önnek átadott „okiratot” részünkre haladéktalanul megküldeni szíveskedjenek, hogy hivatalosan az eljárás megindítására intézkedni tudjunk.

Levelünket hivatalosan kérjük az ORFK Intranetes oldalán is megjeleníteni, ezzel egyidejűleg tájékoztatjuk, hogy honlapunkon is megjelenítjük az Önnek írt levelet, mielőbbi intézkedése megtétele céljából.

 

Szekszárd, 2010. március 29.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit főtitkár