Ismét pernyerés szolgálati időszorzó ügyben

Újabb pernyerés I. fokon!

1,2-es kedvezményes szolgálati időszorzó ügyben


Felperes a BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában teljesített szolgálatot, mint fogdaőr.

Tagunk 2008. augusztus 18-án szolgálati panaszt nyújtott be, amelyben kérte a 2000. január 17-től 2005. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan szolgálati idejének 1,2-szeresen történő számítását.

 

Tagunk szolgálati panaszát mind I. fokon (BRFK), mind II. fokon elutasították (ORFK). Ezt követően a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen kereseti kérelmet terjesztettünk elő.

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a per harmadik (2010. február 2-i) tárgyalási napján ítéletet hozott, amelyben a szakszervezetünk jogi csoportja által képviselt tagunk számára a fenti időszak vonatkozásában helyt adott a kereseti kérelmünkben foglaltaknak arra hivatkozással, hogy a hivatásos szolgálattal járó általános kockázaton túlmenő fokozott igénybevétel és veszély fennállása körében az egészséget veszélyeztető körülmények között történt a szolgálat ellátás, állandó készenléti helyzetet igényelt, felkészülési idő nélküli azonnali beavatkozást tett szükségessé.

Az alperes által csatolt fertőző betegekről készült kimutatásban is rögzítésre került, hogy nemcsak a befogadás során, hanem a napi szolgálati feladatok ellátása, büntetés-végrehajtási intézetbe, más rendőri szervhez vagy bíróságra történő szállításukig illetőleg elbocsátásukig érintkezhetnek a fogdaőrök a fertőző betegségben szenvedő fogva tartottakkal.

A bíróság tanúbizonyítás keretében meghallgatta tagunk felettesét, valamint a tárgyalás anyagává tette más perben felvett más felettesi tanúvallomást is, így utóbbi személy újbóli meghallgatását nem tartotta szükségesnek.

Az ítélet nem jogerős.

 

Dr. Arató Zita - TMRSZ

Az ügy előadója: dr. Arató Zita