Javaslattal fordultunk a pénzügyminiszterhez

Dr. Oszkó Péter miniszter úrnak,
Magyar Köztársaság Kormánya Pénzügyminisztérium Vezetője!


BUDAPEST
József nádor tér 2-4.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Rendőrség legtöbb hivatásos állományú dolgozóját tömörítő Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének törvényes képviselőjeként az alábbi felvetésekkel fordulok Miniszter úrhoz, mint a kormányzat pénzügyekért felelős vezetőjéhez.


Továbbra is elégtelen mértékűnek tartjuk a Rendőrség dolgozói részére juttatni szándékozott 6,5-szeres cafeteria mértéket (ez mintegy bruttó 10 Mrd forint kiadást jelent jelenleg), annak további emelését tartjuk szükségesnek.
2008. évben a 13. havi illetmény mintegy 18 Mrd forint bérkiadást jelentett. Ezen túlmenően a költségvetés ruházati utánpótlást, utazási támogatást és iskolakezdési támogatást is biztosított a rendőrség dolgozói számára.

A 2010. évben bevezetett új adózási szabályoknál, az egyes cafeteria elemek esetében előírt közel 100 %-os adótartam lényegében lehetetlenné teszi az adott cafeteria elem igénybevételét, illetve igénybevétele esetén a költségvetés lényegében a kiáramlott összeg jelentős részét (az 50%-át) szedi vissza adóban. Ennek érdekében célszerűnek tartjuk és ezért javaslatként terjesztjük Miniszter Úr elé, hogy ezen elemek adótartama jelentős csökkentésének lehetőségét fontolja meg Miniszter úr és azt terjessze a Kormány elé.

További javaslatunk, hogy a lakhatási támogatás, a lakáscélú hiteltörlesztés, a számítógép vásárlás, és a háztartás közműdíja bekerülhessenek a cafeteria juttatások közé, és azok elsősorban az adómentes, vagy a kedvezményesen megadóztatott kategóriába kerüljenek.

Kérésünket az indokolja, hogy a rendőrség munkavállalóink anyagi helyzete az elmúlt 8 év során folyamatosan romlott, a rendőrök egzisztenciális helyzete – nem utolsósorban a jelen Kormányzat elvonó politikájának eredményeképpen – siralmas, aggodalomra okot adó. A közterületen szolgáló rendőrök jövedelmi viszonyai ma már egy segédmunkás bérezésének szintjén vannak, azzal a különbséggel, hogy a rendőrök nem vállalhatnak másodállást, és egyéb alkotmányos jogaik korlátozása révén sincs lehetőségük anyagi helyzetük javítására. A költségvetés szűkös kereteire való hivatkozási alapot elfogadhatatlannak tartjuk, mivel a 40 ezer rendőrségi dolgozó anyagi ellehetetlenítése mellett heti rendszerességgel több tízmilliárd forintos haszontalan, pazarló és sok esetben bűncselekmény gyanúját felvető közpénz-elfolyások teszik próbára az adófizető állampolgárok tűréshatárát.

Kérjük soron kívüli intézkedését javaslatunk elfogadására.

 

Szekszárd, 2010. március 2.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
főtitkár