Választ és tárgyalásokat várunk Miniszter Úr!

Forgács Imre miniszter úrnak,
IRM Vezetője!

B U D A P E S T


Tisztelt Miniszter Úr!

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete képviseletében eljárva ezúton is kinyilvánítjuk azon véleményünket, hogy elfogadhatatlannak tartjuk Miniszter Úr és Csizmár Gábor államtitkár úr azon eljárását és hozzáállását, hogy Önök, mint a kormány képviseletében eljárók, csak azokkal a szakszervezetekkel hajlandóak tárgyalni és egyeztetéseket folytatni, akik az Önök által meghatározott és elvárt magatartást tanúsítják.


Ez a mentalitás idegen az európai normáktól és azokat a pártállami időket idézi, ahol az egyetlen szakszervezeti konföderáció (SZOT) kart karba öltve tárgyalgatta meg az akkori egyetlen állampárttal (MSZMP) a „munkásosztály” helyzetét.

Bizonyára Önnek is feltűnt, hogy a 2010. évi rendőrségi munkavállalóknak járó cafeteria tárgyalások ügyében eddig eredménytelen volt a rendőrség legtöbb hivatásos állományú tagját tömörítő Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete és a kormányzat között folytatott tárgyalás.

A legutóbbi tárgyaláson a felek azzal álltak fel az asztaltól, hogy a következő tárgyaláson a Demonstrációs Bizottsággal folytatott tárgyalással egy időben ül le Ön és munkatársa a kormányzat képviseletében tárgyalni a TMRSZ Demonstrációs Bizottság képviselőivel is. Ön ezt az ígéretét első adandó alkalommal megszegte azzal, hogy a Demonstrációs Bizottsággal péntek délelőtt 11 órakor ült le tárgyalni, míg számunkra a 16 órás találkozó időpontját határozta meg.

Rendkívül súlyos, és elfogadhatatlan kormányzati magatartásnak értékeljük azt is, hogy a cafeteria tárgyalások ügyében Ön úgy kötött megállapodást a rendőrségen lévő másik 4 szakszervezettel, hogy a TMRSZ Demonstrációs Bizottságának a megállapodásban lefektetett mértéktől eltérő, azzal ellentétes álláspontját hagyta figyelmen kívül.

A kormányzat képviseletében eljárva Önök ismét tanúbizonyságát adták annak, hogy csak azzal hajlandóak tárgyalásnak álcázott, de valójában színjátékkal egyenértékű egyeztetést folytatni, akik az Önök számára lefektetett elvek mentén a munkavállalóknak járó juttatásokról az Önök elvárása szerint hajlandóak bármikor, bárhol, bármilyen tartalommal megállapodni. Önök 8 éve folyamatosan csak megszorításokkal, elvonásokkal tudták sújtani a rendőrség munkavállalóit, hol átszervezésnek, hol integrációnak, hol racionalizálásnak, most pedig lényegében a „nemzetközi helyzet fokozódására” hivatkozva.

A TMRSZ Demonstrációs Bizottsága továbbra is követeli a kormányzattól, hogy a rendőrségi dolgozók részére meghatározandó cafeteria mértékét a köztisztviselői illetményalap minimum 10-szeres mértékében határozza meg!

Továbbra is készek vagyunk tárgyalóasztalhoz ülni e tárgyban, ugyanakkor az Ön, és Csizmár Gábor államtitkár úr eddigi elutasító magatartása és a „társ-szakszervezetekkel” kötött megállapodás végleges kormányzati álláspontként kinyilvánítása a munkabékét kockáztatja, amely rendkívül súlyos és kirívóan munkavállaló-ellenes magatartásként értékelendő.

A TMRSZ Demonstrációs Bizottsága követeli, hogy a kormányzat folytassa a tárgyalásokat Demonstráció Bizottságunkkal és mutasson hajlandóságot a 6,5-szeres cafeteria-keret 10-szeres mértékre történő emelésére! Ennek elmaradása, vagy jelen levelünk figyelmen kívül hagyása esetén tovább folytatjuk tiltakozó akcióinkat és a BRDSZ-FRSZ-RVE-RKDSZ tagságot is igyekezni fogjuk bevonni abba az országos méretűvé kiterjeszteni szándékolt tiltakozó akciókba, amelynek bekövetkezéséhez minden bizonnyal nem fűződik érdeke a kormányzatnak.

Kérjük Miniszter Urat, hogy jelen levelünkre lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb 2010. február 17-én 12.00 óráig olyan érdemi választ szíveskedjen megfogalmazni, amely alkalmas annak megfontolására, hogy az eddig alkalmazott nyomásgyakorló magatartásunkat ne terjesszük ki más jellegű tiltakozó akciók alkalmazására.

Jelen levelünket az Ön részére való megküldéssel egyidejűleg megküldjük a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úrnak, továbbá a kormányzat összetételének alakításáért és annak ténykedéséért felelős MSZP Parlamenti Frakciója vezetőjének is tájékoztatás céljából.

Továbbra is bízunk abban, hogy Miniszter Úr figyelembe fogja venni azt a körülményt, hogy a TMRSZ megkerülése és különféle tartalmú megállapodások megkötése más szakszervezetekkel nem befolyásolja álláspontunkat a cafeteria tárgyában. Bízunk abban is, hogy Miniszter Úr és közvetlen munkatársa a korábbi beidegződésein felülemelkedve valóban érdemi tárgyalások folytatására lesz hajlandó a rendőrség legnagyobb szakszervezetével is, nem csupán azokkal, akik a rendszerváltás óta folyamatosan adják el a tárgyalóasztalnál és a színfalak mögött a munkavállalók szerzett jogait.

Várjuk Miniszter Úr érdemi válaszát.

Szekszárd, 2010, február 15.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit
főtitkár