Közlemény – Kuruc.info

Tisztelt Kuruc Info!

2010.február 15-én 9:17 órai időponttal honlapukra felkerült a TMRSZ Sajtóosztályának közleménye.

A közlemény felvezető szövege megkérdőjelezi a Jobbik-TMRSZ között létrejött szakmai együttműködés hasznosságát abban a vonatkozásban, hogy a TMRSZ egyik transzparensét úgy is lehet értelmezni, hogy azok a rendőrök követelik a kormányzattól a cafetera megemelését, akik az oszlató sorfal első sorában nem szó szerint, de lényegében idézve: „fűben ülő gárdistákat hurcolnak el, illetve békés tüntetőket fújnak le paprika spray-vel”.


A TMRSZ eddig is kiállt a jogállamiság és a demokratikus értékek mellett, azt gondoljuk, hogy nyilatkozatainkban eddig ezeket az értékeket félreérthetetlenül kinyilvánítottuk minden alkalommal. A Deák Téri békés tüntetők elhurcolását követően már másnap bíráltuk a rendőrség jogalkalmazói és jogértelmezői színvonalát és közleményben tiltakoztunk a szakmaiatlan, a békés tüntetők oszlatására kiadott parancs ellen.

http://www.tmrsz.hu/hirek-aktualis/547-kozlemeny-2009-julius-4.html

Ez a közlemény emlékezetünk szerint az Önök honlapján is megjelent 2009. július 5-én, de a jobbik.hu oldalon a mai napig elérhető több linken is, például az alábbin:

http://jobbikmezotur.hu/jobbikhirek.php?cikkid=118

A közleményben élesen bíráltuk a „fűben ülő gárdisták elhurcolását, illetve a békés tüntetők lefújását is”.
Minden olyan esetben kiálltunk a szakmaiság és a jogállamiság értékei mellett, amikor azt veszélyben láttuk.

Mindemellett azonban tény, hogy a rendőrség végrehajtói állománya olyan feladatok végrehajtásában is közreműködik, amikor az egyes rendőrök személyes szimpátiáját felülírják a hatályos törvényi rendelkezések. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a közrend, közbiztonság fenntartása minden rendőr esküben vállalt kötelessége, még abban az esetben is, ha adott esetben a rendzavarók, rongálásokat elkövető csoportok politikai nézeteivel egyes rendőrök azonosulnak. A rendőrség feladata az is, hogy az állam értékeit, javait veszélyeztető magatartások ellen fellépjen. A TMRSZ, mint rendőrszakszervezet egyrészt védi a munkavállalói érdekeket, másrészt törekszik arra, hogy – mint fentebb is kifejtettem – hazánkban az egyetemes emberi értékek tisztelete, a demokratikus jogállamiság kialakításának rendszerével szorosan összefüggő, a politikától független, szakmai rendőrsége legyen a Magyar Nemzetnek. Éppen ezen céloktól vezérelve került megkötésre az a szakmai együttműködés, amely alapjait jelentheti egy jövőbeni jobb, szakmaibb, nemzetibb értékeket valló rendészet létrehozása.

Tény, hogy ezt az együttműködést eddig főleg szakmai riválisaink, illetve a Jobbik politikai riválisai támadták és igyekeztek, illetve igyekeznek folyamatosan éket verni a két szervezet közé.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a TMRSZ-nek a munkavállalók érdekében kifejtett tevékenységét egyes jobboldali, illetve radikális érzelmű, hírportálok is erre az ékverésnek jellemezhető kommunikációval reagálták le.

Hangsúlyozzuk, hogy az „oszlató sorfal első sorában” lévő rendőröket nem osztályozzuk aszerint, hogy TMRSZ-es vagy sem. Ezeket a rendőröket mi a kollégáinknak tekintjük, mindaddig, amíg rendőrként a szakmaiság, a humánum és a tisztesség alapján végzik feladatukat. Az már egy más kérdés, hogy a kiadott parancsok nem mindenkinek tetszenek, és időnként joggal éri akár sarkosan fogalmazott kritika is a rendőrség ténykedését. Ez alól a TMRSZ sem kivétel, már 2006. szeptember 19-én, az MTV székháznál történtek másnapján kritikai hangvétellel értékeltük a rendőrség szakmaiatlan ténykedését és követeltük a parancsokat kiadók felelősségének vizsgálatát. Főtitkárunk ellen jelenleg is büntetőeljárás zajlik azért, mert 2007. október 23-a előtt a törvények betartására és a bűncselekményre utasító parancsok megtagadására szólította fel a végrehajtói állományt.

Fő feladatunk azonban hogy a rendőrségi munkavállalók kiszolgáltatottsága ellen fellépjünk, hiszen az utóbbi 8 év során a rendőrségi munkavállalók juttatásait a kormányzat rendkívüli mértékben megcsonkította. A sorozatos elvonások mellett ugyanakkor továbbra is a rendőrség végrehajtói állományát állítja a kormányzat elleni elégedetlenségüket vérmérséklet szerinti különbséggel kinyilvánító tüntetők elé.

Az idézett transzparens a kormánynak szóló üzenet, nem amelletti értékrend kinyilvánítás a TMRSZ részéről, hogy ha továbbra is megfizetik a rendőröket, akkor a rendőrök „tovább ütnek”. Az üzenet a munkavállaló és a munkáltató relációjában fogalmazódott meg. A rendőrök többsége munkáját élethivatásként, sokszor életveszély közepette végzi.
Ezt minden kormánynak el kell ismernie és anyagi, erkölcsi megbecsülésben kell részesíteni az ezt végző állomány tagjait.
Sajnálattal észleljük, hogy a munkavállalók kizsákmányolása ellen fellépő szakszervezeti törekvésünket még azok is támadják, akik nap, mint nap hozzák fel a munkavállalók kiszolgáltatottságának tarthatatlanságát.

Valahol, valamikor el kell kezdeni az ez elleni küzdelmet. A TMRSZ ma már a rendőrség legnagyobb szakszervezete és a munkavállalók érdekében reményeink szerint utat mutat azoknak a szervezeteknek is, ahol az érdekvédelem nem olyan hatékonyságú és szervezett, mint a TMRSZ esetében.
Arra kérjük Önöket és a Tisztelt Olvasókat, hogy a félreértelmezett transzparensünket, követeléseinket fentiek figyelembevételével szíveskedjenek értékelni.

A magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy olyan rendőrsége legyen Magyarországnak, ahol minden adófizető szemében megbecsült, tisztességes, nemzetüket alázattal szolgáló rendőrök vannak. Ennek eléréséért még nagyon sokat kell küzdenünk és megtalálni azokat a természetes szövetségeseinket, akik ezen célok elérésében segítségünkre tudnak lenni.

Munkaharcunk is annak a része, hogy az állampolgárokban mindez tudatosuljon és az Önök felvezető szövege ezeket az erőfeszítéseinket nyilvánvalóan gyengíti.

 

 

Tisztelettel:

 

TMRSZ Sajtóosztály

 

2010. február 15.

 

 

Kapcsolódó oldal: Kuruc.info