Első fokon pernyerés akció szolgálati pótlék ügyébenPernyerés akció szolgálati pótlék ügyében első fokon Békés Megyében

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő tagjaink a TMRSZ útján 2009. október 01-én szolgálati panaszt nyújtottak be a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, amelyben akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként különböző időpontoktól, de a három éves elévülési időn belüli időszakra vonatkozóan visszamenőlegesen akció szolgálati pótlék megfizetését kérték.

Az elöljáró a szolgálati panaszban foglaltakat megalapozatlannak találta, ezért azt felterjesztette a panasz elbírálására jogosult Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a szolgálati panaszban foglaltakat elutasította annak megalapozatlanságára tekintettel. A határozatok indokolásában az szerepel, hogy a panaszosok nem akciókban, hanem fokozott ellenőrzésekben vettek részt a panasszal érintet időszakban, amiért ellentételezésre nem jogosultak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

A szolgálati panasz másodfokon történt elutasítását követően tagjaink képviseletében eljárva 2009. december 02-án kereseti kérelmet nyújtottunk be a Gyulai Munkaügyi Bírósághoz, amelyben a szolgálati panaszt elutasító munkáltatói határozatok hatályon kívül helyezését, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alperes kötelezését a kereseti kérelemben meghatározott összeg és annak kamatai megfizetésére.

A perben az alperes kimutatása alapján keresetünket akként pontosítottuk, hogy a kigyűjtött időpontok alapján meghatároztuk az akció szolgálati pótlékra való jogosultság összegszerűségét.

Az első fokon eljáró bíróság a 2010. február 11. napján meghozott ítéletében a pontosított és összegszerűen megjelölt módosított kereseti kérelemnek teljes mértékben helyt adott, kereseti igényünket megalapozottnak találta és kimondta, hogy a felperesek jogosultak akció szolgálati pótlékra az akciók és fokozott ellenőrzések néven elrendelt tevékenységük ellentételezéseként.

Ennek megfelelően a bíróság az alperest

az I. rendű felperes részére bruttó 119.992,-
a II. rendű felperes részére bruttó 96.413,-
a III. rendű felperes részére bruttó 160.155,-
a IV. rendű felperes részére bruttó 147.684,-
az V. rendű felperes részére bruttó 102.953,-
a VI. rendű felperes részére bruttó 72.556,-
a VII. rendű felperes részére bruttó 182.877,-
a VIII. rendű felperes részére bruttó 102.491,-
a IX. rendű felperes részére bruttó 141.712,-
a X. rendű felperes részére bruttó 100.167,-
a XI. rendű felperes részére bruttó 132.679,-
a XII. rendű felperes részére bruttó 90.370,- Ft

összeg valamint ezek középidő-arányos késedelmi kamata megfizetésére kötelezte.

Az ítélet nem jogerős.

 

Az ügy előadója: Dr. Kőfalvi Gabriella