Szolidaritási kiállás a TMRSZ mellett

Tisztelt Címzettek!

Magyar állampolgárként ezúton kívánom támogatásom és szolidaritásom felől biztosítani mind a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete valamennyi tagját, mind pedig Szima Juditot, a szakszervezet főtitkárát, figyelemmel azon céltudatos és elszánt munkára, amelyet a munkavállalók érdekében kifejtenek, ami ezáltal legyen követendő példa valamennyi érdekképviselet számára.

 

Értesülvén a kormányzat és a többi rendőrségi érdekvédelmi szervezet utóbbi napokban tanúsított elutasító, regnáló illetve a munkavállalók szerzett jogait semmibe vevő politikai cselekedeteiről, megnyilvánulásairól magyar állampolgárként elsődleges célnak tartom egy erős, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartó érdekvédelmi szervezet további erőfeszítéseinek, törekvéseinek támogatását, a nyomásgyakorlás valamennyi eszközének felhasználásával a szolgálatot teljesítő, folyamatosan helytálló rendőri állomány részére járó jogos járandóságok megszerzését, illetve visszakövetelését.

A Tettrekész Magyar Rendőrség szakszervezete – több mint hétezer főt tömörítő reprezentatív szakszervezetként – a rendőrségen belül működő szakszervezetek közül a legmagasabb hivatásos állományú létszámmal rendelkező érdekképviseleti szerv. A TMRSZ-t – a korábban megkötött együttműködési megállapodás felrúgásával –  a másik négy rendőrszakszervezet a Demonstrációs Bizottságból kizárta, bár a kizárásra „alapított” szövetség megbomlani látszik. A tárgyalásokkal párhuzamosan a TMRSZ 2010. február 2-án figyelemfelhívó és figyelmeztető akciót szervezett, mellyel nyomást kíván gyakorolni a kormányra a rendőrök „cafeteria” követelésének megemelése céljából.

Nemcsak aránytalan, de igazságtalan, álláspontom szerint az egyenlő bánásmód elvét súlyosan sértő a kormányzat – az elmúlt évek immáron sorozat jellegű elvonásainak kompenzációjaként bevezetett – „cafeteria” rendszerének 2010. január 1. napjától életbe lévő,  a rendőri munkavállalókat érintő változtatásai. A rendőrségi hivatásos állomány „cafeteria” kerete ugyanis jelenleg körülbelül az 1/7-e a minisztériumokban és egyéb központi közigazgatási szervekben dolgozó köztisztviselőkéhez képest. Arról nem is beszélve, ami a TMRSZ honlapján fellelhető, hogy a kormányzat szuper bruttósításának eredményeképpen további 5-10 ezer forinttal csökkent a rendőrségen a munkavállalók fizetése, amely a legszegényebb rétegeket jelentősen sújtja.

A TMRSZ fenti követelésének társadalmi támogatottsága érdekében 2010. február 2-án az állampolgárokhoz fordult, azon emberekhez, kiknek a befizetett adóikból történik a rendőrség fenntartása. A szakszervezet a magyar állampolgárok támogatását kéri azért, hogy a rendőri munkavállalók is megkapják mindazon juttatásokat, mely az általuk végzett kitartó, áldozatos munka és szolgálatellátás következtében őket megilleti.

Erős, képzett, a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett működő rendőrség elengedhetetlen a közrend, közbiztonság hatékony fenntartása érdekében, mely rendőrség a munkáját, feladatait csak akkor tudja maradéktalanul ellátni, ha a szükséges támogatást megkapja. Ez a támogatás azonban magában kell, hogy foglalja mind az erkölcsi, mind pedig a szakmai és az anyagi elismerést is.

A szolgálati törvény módosítása és a rendőrségi munkavállalók 2010. évi illetményének, járandóságainak növelése, a minisztériumokban dolgozó „köz-szolgák” fizetésével arányában álló kiigazítása azon célok közé tartozik, amelyet a TMRSZ kitartóan, öntudatosan, a rá jellemző elszántsággal képvisel.

Elvi támogatásom felől kívánom jelen közleménnyel is biztosítani a TMRSZ valamennyi tagját, és a tárgyalások során a feladatok oroszlán részét magára vállaló főtitkárt és a TMRSZ demonstrációs delegációját.

 

Sopron. 2010. február 08.

A szebb jövő reményében, tisztelettel:

 

 

Gőbl György
Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete alelnöke