Polgármesteri támogató levél szakszervezetünknek

Érpatak község polgármestere Orosz Mihály Zoltán Úr írt levelet szakszervezetünknek, amelyet az alábbiakban olvashattok.

 


 

 

TISZTELT TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG SZAKSZERVEZETE

TISZTELT MAGYARORSZÁGI SZAKSZERVEZETEK ÉS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGEK!Érpatak község polgármestereként ezúton kívánom támogatásom és szolidaritásom felől biztosítani mind a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete valamennyi tagját, mind pedig Szima Juditot, a szakszervezet főtitkárát, figyelemmel azon céltudatos és elszánt munkára, amelyet a munkavállalók érdekében kifejtenek, ami ezáltal legyen követendő példa valamennyi érdekképviselet számára.

 

Értesülvén a kormányzat és a többi rendőrségi érdekvédelmi szervezet utóbbi napokban tanúsított elutasító, regnáló illetve a munkavállalók szerzett jogait semmibe vevő politikai cselekedeteiről, megnyilvánulásairól elsődleges célnak tartom egy erős, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartó érdekvédelmi szervezet további erőfeszítéseinek, törekvéseinek támogatását, a nyomásgyakorlás valamennyi eszközének felhasználásával a szolgálatot teljesítő, folyamatosan helytálló rendőri állomány részére járó jogos járandóságok megszerzését, illetve visszakövetelését.

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség szakszervezete – több mint hétezer főt tömörítő reprezentatív szakszervezetként – a rendőrségen belül működő szakszervezetek közül a legmagasabb hivatásos állományú létszámmal rendelkező érdekképviseleti szerv. A TMRSZ-t – a korábban megkötött együttműködési megállapodás felrúgásával – a másik négy rendőrszakszervezet a Demonstrációs Bizottságból kizárta, bár a kizárásra „alapított” szövetség megbomlani látszik. A tárgyalásokkal párhuzamosan a TMRSZ 2010. február 2-án figyelemfelhívó és figyelmeztető akciót szervezett, mellyel nyomást kíván gyakorolni a kormányra a rendőrök „cafeteria” követelésének megemelése céljából.

 

Nemcsak aránytalan, de igazságtalan, álláspontom szerint az egyenlő bánásmód elvét súlyosan sértő a kormányzat – az elmúlt évek immáron sorozat jellegű elvonásainak kompenzációjaként bevezetett – „cafeteria” rendszerének 2010. január 1. napjától életbe lévő, a rendőri munkavállalókat érintő változtatásai. A rendőrségi hivatásos állomány „cafeteria” kerete ugyanis jelenleg körülbelül az 1/7-e a minisztériumokban és egyéb központi közigazgatási szervekben dolgozó köztisztviselőkéhez képest.

 

A TMRSZ fenti követelésének társadalmi támogatottsága érdekében 2010. február 2-án az állampolgárokhoz fordult, azon emberekhez, kiknek a befizetett adóikból történik a rendőrség fenntartása. A szakszervezet a magyar állampolgárok támogatását kéri azért, hogy a rendőri munkavállalók is megkapják mindazon juttatásokat, mely az általuk végzett kitartó, áldozatos munka és szolgálatellátás következtében őket megilleti.

 

Erős, képzett, a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett működő rendőrség elengedhetetlen a közrend, közbiztonság hatékony fenntartása érdekében, mely rendőrség a munkáját, feladatait csak akkor tudja maradéktalanul ellátni, ha a szükséges támogatást megkapja. Ez a támogatás azonban magában kell, hogy foglalja mind az erkölcsi, mind pedig a szakmai és az anyagi elismerést is.

 

A szolgálati törvény módosítása és a rendőrségi munkavállalók 2010. évi illetményének, járandóságainak növelése, a minisztériumokban dolgozó „köz-szolgák” fizetésével arányában álló kiigazítása azon célok közé tartozik, amelyet a TMRSZ kitartóan, öntudatosan, a rá jellemző elszántsággal képvisel.

 

 

Elvi támogatásom felől kívánom jelen közleménnyel is biztosítani a TMRSZ valamennyi tagját, és a tárgyalások során a feladatok oroszlán részét magára vállaló főtitkárt és a demonstrációs delegációját.

 

Érpatak, 2010-02-04.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Orosz Mihály Zoltán

Érpatak polgármestere