A Jobbik szolidáris a TMRSZ-szel és a munkavállalókkal

Forrás: barikad.hu – 2010-02-04 10:09

A hétezer rendőrségi munkavállalót tömörítő, reprezentatívnak minősülő Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete három képviselőjét nem engedték be az IRM-ben tartott érdekegyeztető tárgyalásra. A frissen kinevezett rendészeti miniszter álságos nyilatkozata – miszerint a rendőrségen belül működő másik négy szakszervezet döntése „kizárta” az érdekegyeztető tárgyaláson való részvételből a TMRSZ-t – még akkor is elfogadhatatlan, ha Forgács Imre rendészeti miniszter elődeihez hasonlóan minimális rendészeti szakmai tapasztalattal sem rendelkezik.

A rendőrség hétezer munkavállalójának képviseletében tárgyalni kívánó TMRSZ delegáció kizárása, és ennek során a „társ” szakszervezetek véleménye mögé való gyáva elbújás egyértelmű üzenet a rendőrség összes munkavállalója számára. Az üzenet lényege, hogy a jelenlegi kormányzat számára nemkívánatos tárgyalópartner az, aki a magyar állampolgárok támogatását kéri a szakszervezet követeléséhez.

A Jobbik mint a TMRSZ szakmai törekvéseit támogató politikai párt egyetért a TMRSZ álláspontjával, amely szerint a rendőrséget nem a kormányzat, hanem a magyar adófizető állampolgárok tartják el befizetett adóforintjaikból. A kormányzat felelőssége, hogy a rábízott vagyonnal jó gazda módjára gondoskodjon és többek között a rendészet szakterületén dolgozó rendőröket próbálja megbecsülni. Az elmúlt nyolc év a rendőrség munkavállalói számára keserű tapasztalatokat hozott már eddig is. A Jobbik rendőröket eddig is sújtó sorozatos elvonások részleges kompenzációjaként köztudatba bevezetett cafeteria tárgyában igazságtalannak és rossz kormányzati szándéknak tartja, hogy a rendőrség munkavállalói számára a kormányzat lényegesen kisebb cafeteria keretet kíván bevezetni, mint amit a minisztériumok apparátusa számára biztosít.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom eddig is rendkívüli fontosságúnak tartotta, hogy a magyar állampolgárok ne viseltessenek ellenszenvvel a rendészet területén tisztességgel és becsülettel dolgozók irányában. Amikor az elhibázott kormányzati lépések hátrányos következményeit a folyamatosan helytálló tisztességes rendőrségi munkavállalókra kívánja a kormányzat hárítani, egyik legfontosabb érdekvédelmi tevékenységnek a Jobbik is azt tartja, hogy egy valós és hiteles szakszervezet – és a Jobbik a rendészet területén működő TMRSZ-t ilyennek tartja – nem kerülheti ki a magyar adófizető állampolgárok szimpátiájának, támogatásának megnyerését.

Sajnálatos, hogy az elvileg a munkavállalók érdekvédelmére alakult másik négy szakszervezet „pártpolitikai tevékenységnek” értékelte azt, hogy a TMRSZ 2010. február 2-án több tízezer magyar adófizető polgártól kérte, hogy törekvésük és kérésük ne okozzon a magyar emberekben ellenérzést, sőt lehetőség szerint támogassák azt.

A másik négy szakszervezet álláspontja, hogy nem érdekli őket a magyar adófizető állampolgárok véleménye, csupán az, hogy a kormányzat által elvárt viselkedést tanúsítva, a frissen kinevezett miniszter jóindulatát és kegyét élvezhessék, a Jobbik számára elfogadhatatlan.

A Jobbik nem tudja elfogadni azt a kormányzati törekvést, hogy az öt szakszervezet közül az együttműködési megállapodás aláírását követően Forgács Imre miniszter „magához rendelte” külön-külön az FRSZ, a BRDSZ és az RVE vezetőit, akik ismeretlen tárgykörben külön megbeszéléseket folytattak.

Ezt követően – információink szerint – meglepő módon az előre eltervezett közös szórólapozást – mint az állampolgárokkal szükséges közvetlen kommunikáció hatékony eszközét – „lefújták”, az addig harcos elszántságot hangoztató „társ” szakszervezetek álláspontja gyökeres fordulatot vett, és a TMRSZ-t magára hagyták törekvésében.

A TMRSZ ennek ellenére több tízezer szórólap kiosztásával kérte a magyar állampolgárok támogatását, amely szándékkal a Jobbik egyetért. Ezt észlelve a másik négy szakszervezet „úgy döntött”, hogy kizárja a rendőrség legnagyobb szakszervezetét a Demonstrációs Bizottságból.

Forgács miniszter úr – ezt kedvező alkalomnak tartva – arra a nyilvánvalóan elfogadhatatlan álláspontra helyezkedett, hogy ez számára felhatalmazást ad a TMRSZ-szel mint a rendőrség legnagyobb szakszervezetével folytatott tárgyalások elől való elbújásra.

Sajnálatos és az IRM miniszterének szegénységi bizonyítványa, hogy a „társ” szakszervezetekkel való cinkos összejátszás eredményeként a TMRSZ-t kizárták arról a tárgyalásról, amely az összes rendőrségi dolgozó helyzetét érintheti.

Nincs tu domásunk arról, hogy a zárt ajtók mögött az adófizető magyar állampolgárok pénzéből fenntartott IRM-ben milyen sopánkodások közepette szörnyülködtek a TMRSZ szórólaposztó akciójáról az egymással látszólag szembenálló felek, de az ma már tény, hogy Forgács Imre miniszter hivatali ténykedésének első napjaiban már igazolta a Jobbik számára a miniszteri pozícióra való alkalmatlanságát és egy közszolgától megkövetelt minimális alázat hiányát.

Álságos mentegetőzése, a munkavállalók érdekét figyelmen kívül hagyó „társ” szakszervezetek háta mögé bújása méltatlan és szánalmas megnyilvánulás, de megszokott a nevében ugyan szociáldemokrata értékrendet valló, de valójában a magyar munkavállalókat nyomorító MSZP-komisszároktól.

A Jobbik bízik abban, hogy az IRM vezetőjének szánalmas hibáját a kormány képviseletében eljáró Csizmár Gábor államtitkár megkísérli kijavítani, és kifejezi a kormány további tárgyalási készségét a TMRSZ-szel mint a rendőrség egyetlen olyan szakszervezetével, aki a magyar adófizető állampolgárok véleményét sokkal fontosabb kérdésnek tartja, mint a kormányzat által meghatározott viselkedésnek való megfelelést.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a miniszteri székbe ültetett MSZP-s pártkáder otromba megnyilvánulását szakmai alkalmatlanságának bizonyítéka mellett megengedhetetlen magatartásnak is tartja. A Jobbik jelen közleményének közzétételével szolidaritásáról és elvi támogatásáról biztosítja a kormány által ismét megalázott rendőrségi munkavállalókat és a TMRSZ-nek az IRM-ből kitiltott delegációját.

 

 

Vona Gábor,
a Jobbik elnöke

 

A munkavállalók nevében köszönjük a Jobbik kiállását.