Közlemény

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete – miután a rendőrségi társ-szakszervezetek a Demonstrációs Bizottság munkájából szakszervezetünket „kizárták” – megalakított saját TMRSZ Demonstrációs Bizottságát.

A mai napon erről Forgács Imre rendészeti miniszter urat is tájékoztattuk, aki úgy nyilatkozott, hogy a mai, azaz 2010. február 3-án 15.00 órakor megtartandó tárgyaláson nem kíván további tárgyalásokba bocsátkozni a TMRSZ képviseletében megjelenő személyekkel.

Tekintettel arra, a TMRSZ fontosnak tartja, hogy a zárt ajtók mögött megtartani kívánt tárgyaláson képviselhesse a 7 ezer fős rendőrségi munkavállalói tagsága érdekeit, illetve a további munkavállalók érdekében is eljárjon, a mai napon újabb levélben kértük Miniszter Urat, hogy a rendőrségi munkavállalók érdekeit szem előtt tartva üljünk tárgyalóasztalhoz és folytassuk az eddigi tárgyalásokat.

Nem kizárt azonban, hogy a Miniszter Úr meg kívánja akadályozni, hogy a rendőrség legnagyobb létszámú szakszervezete a TMRSZ a tárgyaláson részt vegyen és intézkedik arra, hogy az épületbe bejutásunkat megakadályozza.

Ez esetben az IRM Kossuth Tér 4. szám alatt található épülete előtt 15 óra 10 perc kezdettel 30 perc időtartamban állunk a helyszínen megjelenő Sajtószervek Tisztelt Munkatársai rendelkezésére és nyilatkozunk a kialakult helyzettel kapcsolatos álláspontunkról.

Szekszárd, 2010. február 3.

TMRSZ Demonstrációs Bizottság nevében eljárva:

Szima Judit
főtitkár