Kipukkadt a lufi?

Egy levélváltás, avagy mennyire komoly az összefogás és a nyomásgyakorlási szándék a rendőrségi munkavállalók érdekeinek védelme kapcsán. Íme az előzmények, folytatjuk.

 

 


Szima Judit

Főtitkár

TMRSZ

 

 

 

Tisztelt Főtitkár asszony!

 

A jelenleg is folyamatban lévő demonstrációs bizottság ülésén az együttműködő felek úgy értékelik, hogy a TMRSZ a mai napi egyéni akciójával fölrúgta az együttműködési megállapodás 2. és 3. pontját.

Az Önt képviselő tisztségviselő által elmondottakat, hogy együtt is kíván működni, illetve külön akciók szervezését is kívánja folytatni a demonstrációs bizottság elfogadni nem tudja, továbbá a mai napi akcióját úgy értékeli, hogy ezzel a TMRSZ veszélyezteti a tárgyalások további folytatását illetve azoknak pozitív kimenetelét.

Kérem a fentiek figyelembe vételével írásban, szíveskedjen nyilatkozni a további együttműködést illetően.

 

 

 

 

Budapest, 2010. február 2.

 

 

Papp Zoltán

a demonstrációs bizottság elnöke

 

 

A TMRSZ válaszlevele

 

Szám:Kü-Dem: 1/2010.

Papp Zoltán úrnak,
Demonstrációs Bizottság Koordinátorának,
BRDSZ székhelyén

BUDAPEST

Tisztelt Papp Úr!

Tisztelt Társ Szakszervezetek Vezetői!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Demonstrációs Bizottság munkájában továbbra is részt kíván venni, az együttműködési megállapodásunkban foglaltaknak megfelelően.

A megállapodás aláírását követően éppen Papp Úr fejezte ki a BRDSZ azon igényét, hogy saját BRDSZ “képeslapok” osztásával kapcsolatban van-e bármiféle kifogás a részünkről. Akkor is és most is teljesen természetesnek vettük, hogy a Demonstrációs Bizottság munkájában való részvételtől függetlenül a rendőr szakszervezetek egyénileg, saját érdekérvényesítő körükben is kifejthetnek nyomásgyakorló tevékenységet a kormányzat elvonásra és megszorításra irányuló ténykedése ellen.

Erősen túlzónak tartom azt a megállapítást, hogy szakszervezetünk felrúgta volna a megállapodás bármely pontját is. A megállapodás 2. és 3. pontja ugyanis a Demonstrációs Bizottságban folyó közös fellépés tekintetében fogalmaz meg részletszabályokat és nyilvánvalóan nem függesztheti fel az egyes szakszervezetek saját szuverenitását, saját nyomásgyakorló tevékenységük leredukálását.

A mai napi kezdő akciónk még az együttműködési megállapodás megkötése előtt kezdett el körvonalazódni, és éppen azért került a szórólap szövege aktualizálásra, hogy az egyfajta további nyomásgyakorlást is jelentsen.

Természetesen a továbbiakban is részt kívánunk venni a kormányzattal folyó tárgyalásokon, mai napi akciónk pedig arról szólt, hogy az utca állampolgárának szimpátiáját, támogatását is megnyerjük ügyünknek.

Úgy gondolom, hogy kollégáim visszajelzése alapján ezt a célt tökéletesen el tudtuk érni, rendkívül nagy szimpátiával fogadták az állampolgárok szóróanyagainkat, amelyből közel 30 ezer példány kiosztása valósult meg délelőtt 11 óráig.

Amennyiben a Tisztelt Együttműködő Felek tanulmányozzák a január 28-i tárgyalás emlékeztetőjét, az egyértelműen tanúsítja, hogy szakszervezetünk soha nem mondott le azokról az egyéni kezdeményezésekről, amelyek meggyőződésünk szerint közös céljaink elérésére is alkalmasak.

Természetesen az akció során felmerült több százezer forintos költséget a TMRSZ saját forrásából biztosítja, az többletköltséget az együttműködő partnereink számára nem okoz.

Kérem fentiek megértését és elfogadását.

Szekszárd, 2010. február 2.

 

Tisztettel:

 

 

Szima Judit
főtitkár

 

A Demonstrációs Bizottság válasza:


 

NYÍLT LEVÉL A TMRSZ FŐTITKÁRÁNAK

 

Tisztelt Szima Judit!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Demonstrációs Bizottság a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének a mai napon, előzetes egyeztetés nélkül végrehajtott szórólaposztó akcióját a Rendőrszakszervezetek közötti Együttműködési Megállapodás egyoldalú és szándékos megsértésének minősítette, ezért a TMRSZ-t – egyhangúan elfogadott határozatával – a bizottság további munkájából kizárta.

 

A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Rendészeti Védegylet, valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete vezetői sajnálattal értesültek arról, hogy a TMRSZ a Rendőrszakszervezetek közötti Együttműködési Megállapodás 2. és 3. pontjaiban meghatározott, önként vállalt kötelezettségeit megszegve és az érdekegyeztető tárgyalások íratlan szabályait felrúgva egyéni akcióba kezdett. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a TMRSZ nem volt képes súlyához mérten értékelni a Rendőrszakszervezetek történelmi jelentőségű összefogását és saját, önös érdekeit előtérbe helyezve felelőtlen, a kormányzattal megkezdett tárgyalások eredményességét is veszélyeztető akciót indított.

 

A BRDSZ, az FRSZ, az RV és az RKDSZ egyöntetűen elhatárolódik a TMRSZ politikai felhangokkal tűzdelt felhívásától. A Demonstrációs Bizottságban maradt érdekképviseleti szervezetek nem kívánnak politikai játszmák részesévé válni! Közösen megfogalmazott követeléseink nem irányulnak egyetlen polgár pártszimpátiájának befolyásolására sem! Célunk csak és kizárólag a Rendőrség állományába tartozó munkavállalók szerzett jogainak védelme, jövedelmi helyzetének javítása és a jogviszonyaikat szabályozó jogszabályok jobbítása!

 

Bízunk benne, hogy a TMRSZ egyéni akciója nem befolyásolja a kormányzattal megkezdett tárgyalások folytatását. Ellenkező esetben, a Rendőrszakszervezetek egységének megbontásából eredő káros következményekért való felelősséget a rendőrség teljes személyi állománya előtt a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének kell viselnie!

 

B u d a p e s t, 2010. február 02.

 

 

 

Dr. Bárdos Judit

BRDSZ főtitkár

Pongó Géza
FRSZ főtitkár

Katus Károly
RV elnök

Vincze Tibor
RKDSZ elnök

 

 

Előzmény:

Figyelem felhívó akció a folyamatos elvonások miatt