Tájékoztató – Költségmentesség munkaügyi pereknél

Újra költségmentesség munkaügyi pereknél!

A  Polgári Perrendtartásról szóló törvény 2010. január 01-el hatályba lépett módosítása újra megteremtette a munkaügyi perek költségmentességének lehetőségét, munkavállalói költségkedvezmény néven.

A törvénymódosítás az igazságügyért felelős minisztert hatalmazta fel a költségmentesség keresethatárának és a kedvezmény érvényesítés eljárási szabályainak megalkotására.

 

Az IRM rendeletét megalkotta, a  73/2009. (XII. 22.)-as számon. Ennek alapján a dolgozó  bruttó havi 397.800 Ft átlagkereset határáig a munkavállalót költségmentesség illeti meg.

 

Ez a jövedelemhatár 2010-es évre vonatkozik, mely a nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset alakulásától függően évente módosulhat, a fent 397 800 Ft-os keresethatár a 2010. évben irányadó.

Fontos tudni, hogy az IRM rendelet 2010. január 01-el lépett hatályba, a költségmentesség kedvezménye, az említett kereseti feltételek fennállása esetén már a folyamatban lévő munkaügyi perekben is érvényesíthetőek!

Felhívjuk tisztségviselőink figyelmét, hogy ezt tagjaink felé közvetítsék, és a kedvezmény érvényesítése érdekében keressék a TMRSZ Központját, az egyéni munkaügyek előadóit, illetve a jogi előadójukat, mivel a kedvezmény igénybe vételét csak az IRM rendelet szerinti átlagkereset-igazolás beszerzését és a részükre történt megküldését követően tudják megtenni.


Az IRM rendelet szerint a folyamatban lévő eljárások esetében a költségkedvezmény iránti kérelem előterjesztésének időpontjában számított átlagkeresetet kell leigazoltatni.

Ettől eltérően a munkaviszony jogellenes megszűntetése tárgyában indult perekben a munkáltatói jognyilatkozat közlés, a már korábban megszűnt munkaviszony esetében pedig a megszűnés időpontja az irányadó az átlagkereset mértéke tekintetében.

 

TMRSZ

 

 

73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet