Pernyerés 2-szeres szorzóban!

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 2010. január 12-én a TMRSZ kereseti kérelmének helyt adva megállapította, hogy az 1999. október 1. és 2001. március 31. közötti időszakban a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Személyvédelmi Osztály Személyvédelmi Alosztály állományában segédelői beosztásban szolgálatot teljesítő felperes jogosult a Hszt. 329.§ (1) bekezdés a., pontja szerinti 2-szeres szolgálati idő számításra, valamint az azzal járó 21 nap pótszabadságra.

 Tekintettel arra, hogy a becsatolt okirati bizonyítékok, valamint a meghallgatott tanúk nyilatkozata alapján kétséget kizáróan bizonyítást nyert a felperesi jogosultság bízunk abban, hogy a Készenléti Rendőrség alperes az ítélet indokolását elovasva nem él majd fellevbbezési jogával!

 

Dr. Konkoly Adrienne - TMRSZ Jogi ügyvivő

Dr. Konkoly Adrienne az ügy előadója