A BRFK vezetője helyt adott tagunk szolgálati panaszának!

A BRFK Közrendvédelmi Főosztály Fogdaszolgálati Osztály állományában – beosztását tekintve fogdaőr (II.) – szolgálatot teljesítő tagunk nevében szolgálati panaszt nyújtottunk be Budapest Rendőrfőkapitányához, amelyben a hároméves elévülési időre is tekintettel 2006. augusztus 18. és 2009. augusztus 18. közötti időszakra vonatkozóan kértük a fogdaőr (II.) és fogdaőr (I.) beosztás közti illetménykülönbözet megtérítését. A panasz tartalma szerint kollégánk a jelzett időszakban fogdaőr (II.) beosztása ellenére fogdaőr (I.) beosztást, szintparancsnoki feladatkört látott el.


A szolgálati panaszban foglaltaknak Budapest Rendőrfőkapitánya határozatában helyt adott. Utasította a BRFK Közgazdasági Főosztály Vezetőjét az általunk igényelt illetménykülönbözet 2009. november 30-ig terjedő időszakig növelt összegének kifizetésére (összegszerűen tagunk tájékoztatása szerint ez bruttó 647 ezer forint volt), valamint 2009. december 16-i hatállyal módosította tagunk szolgálati beosztását fogdaőr (II)-ről fogdaőr (I)-re, amely kollégánk számára havi bruttó 15.800.- forint összegű kereset növekedést eredményezett.

 

 

Dr. Jelenek János - TMRSZ

dr. Jelenek János

jogi ügyvivő az ügy előadója