RKDSZ magyarázat: Sikeres helyzet tisztázás Nagylakon

Érdekes módját választotta az RKDSZ a TMRSZ ellen Nagylakon folytatott lejárató kampányának tisztázására. Háromoldalú megbeszélésen teljesen másról beszéltek, maguk előtt pajzsként tolva méltatlanná vált TMRSZ tagokat. A végén pedig sikertörténetet kommunikálnak honlapjukon. Van még aki ezt beveszi? Ők így mesélik el a történetet http://rkdsz.eu/hirek/sikeres-helyzet-tisztazas-nagylakon.

Az érem másik oldala pedig az alábbiakban olvasható. Természetesen az előzmények is.

 

 


F E L J E G Y Z É S

A Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen 2009. december 19. napján tartott háromoldalú megbeszélésen elhangzottakról

 

A Nagyalaki Határrendészeti kirendeltség vezetője dr. Pulics János r. őrnagy, írásban kezdeményezett megbeszélést Szima Judit főtitkárnál.

 

A TMRSZ jószándéka, együttműködési készsége bizonyítéka jeléül úgy döntött, hogy a megbeszélésen részt vesz, mivel vélelmeztük, hogy a megbeszélés tárgya valóban az RKDSZ TMRSZ-t lejárató kampánya lesz, amelynek alapja a 2009. december 07-08-09. napján az oktatáson történtek voltak.

 

A TMRSZ részéről Bárány Zoltán TMRSZ Vezetőségi tag, TMRSZ titkár és Szalai Henrik Nagylaki HRK. Tagszervezet titkára vett részt a főtitkár felkérésére.

 

A megbeszélésen Kósa András r. alezredes, mint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjét helyettesítő szakmai vezető is részt vett.

 

Pulics úr tájékoztatta a megérkezést követően a TMRSZ-t, hogy az RKDSZ is nem sokára érkezni fog. Az RKDSZ részéről Orosházáról érkezett meg az elnök Vincze Tibor, illetve vele együtt – külső szemlélő számára is nyilvánvalóvá téve a TMRSZ 2009. november 18-án a Küldöttértekezleten történt zavarkeltés mögöttes támogatóit – a TMRSZ-ből méltatlanság miatt kizárt Laukó László és Tóth Tibor is megjelent.

Pulics úr Bárány Zoltán kérdésére elmondta, hogy Laukó Lászlót és Tóth Tibort ő nem hívta meg, amikor megérkeztek csak Vincze Tibor kérésére engedte meg, hogy bent lehessenek, mert az elnök azt mondta a kirendeltség-vezetőnek, hogy a két személy az RKDSZ „meghívottja”.

 

Megjegyzés: Laukó László a megbeszélés végén azt hangsúlyozta, hogy neki nincs köze az RKDSZ-hez, de biztos benne, hogy másnap, már olyan hírek fognak megjelenni róla, hogy az RKDSZ pénzeli. Laukó úr – az utóbbi időben már megszoktuk tőle – saját magáról állít ki diagnózisokat (például, hogy ha az érdeke úgy kívánja, akkor adott esetben saját szavai szerint is nyalással éri el célját) megkönnyítve ezzel a TMRSZ megállapításait. Mi magunk is úgy gondoljuk, kezdettől fogva az RKDSZ is ott állt azok mögött a folyamatok mögött, hogy a Rendőrség ma már legnagyobb szakszervezetét, a TMRSZ-t gyengítsék a maguk szint alatti stílusával és módszereivel. Laukó László feltételezése, illetve kijelentése miszerint bizonyára az RKDSZ pénzeli, anyagilag teszi őt érdekeltté abban, hogy a TMRSZ-szel szemben fejtsen ki tevékenységet részünkről nem hangzott el, de ha már ő ennek lehetőségét felvetette, mi természetesen nem cáfoljuk ezen kijelentését.

 

Pulics úr utólagosan külön kérte, hogy a TMRSZ a megbeszélésről készült feljegyzésben rögzítse, hogy a két személy Laukó László és Tóth Tibor az RKDSZ meghívottjaként vett részt a megbeszélésén, és nem igaz Laukó László azon kijelentése, hogy nincs semmi köze az RKDSZ-hez.

 

A megbeszélés kezdéseként Pulics úr köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy a meghívásra mindenki el tudott jönni.

 

A TMRSZ kissé értetlenül konstatálta a helyzetet, mivel a helyi – nagylaki – probléma miatt került sor a megbeszélésre, de az RKDSZ helyi titkára azon nem jelent meg, illetve a TMRSZ-t lejárató kampányban résztvevő tagja sem volt jelen, ellenben a TMRSZ ellen bomlasztó tevékenységet kifejtő két kizárt személy részvételével kinyilvánította, hogy valójában milyen mez lapult a TMRSZ dresszük alatt.

 

dr. Pulics János r. őrnagy bevezetőjében elmondta, hogy nem akkorák a gondok, mint ahogyan azt a TMRSZ képzeli. Megállapodás volt az RKDSZ és a TMRSZ helyi tisztségviselő között, hogy nem fognak egymásnak esni. Véleménye szerint a probléma konkrét, és meg kell oldani, a TMRSZ ezzel kapcsolatos leveleinek hangvétele szerinte minősíthetetlen a benne használt szavak, kifejezések miatt.

Megszólította Laukó Lászlót, hogy amikor még TMRSZ színekben beszélt vele, úgy tűnt, hogy megtudják oldani a problémát, de másnap a TMRSZ feljelentette. A feljelentést meg kell, hogy előzze annak ellenőrzése, hogy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette-e, ha nem intézkedik, akkor jelentsük föl.

 

Megjegyzés: a rendelkezésünkre álló információk alapján Pulics úr megpróbálta Berhencz Róbert r. őrnagy úr előadásának idejét az oktatási tematikában fél órára módosítani a tényleges 1 óráról, vélelmezhetően azzal a céllal, hogy a TMRSZ tagjainak szavahihetőségét megkérdőjelezhesse, a többi cél egyelőre még nem körvonalazódott.

 

Elmondta, hogy az RKDSZ vezetésével most és már korábban is megfelelő volt az együttműködés, a TMRSZ helyi képviselőjével pedig a fentebb említett megbeszélés óta rendeződni látszik a probléma, mert ha az állománynak van gondja, akkor Szalai Henrik megkeresi őt és megteszik a szükséges lépéseket, mint például az akció szolgálati pótlék parancsosítása ügyében a napokban.

A kirendeltségvezető kiemelte az érdekképviseleti szervek egymás közötti, illetve munkáltatóval történő együttműködésének fontosságát, kijelentette, bízik abban, hogy ez működni fog, de kérte, hogy a túlzásokat, személyeskedéseket, hatásvadász kijelentéseket mellőzzük.

Egyenlő esélyeket biztosít az összes szakszervezetnek, de az oktatásokon elmondottakért az adott szakszervezeti tisztségviselő, vagy tag saját maga felel, amit ő tehet az csak annyi, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ne mondjanak törvénybe ütköző dolgot.

 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Rendőrségen belül működő összes (5) szakszervezetnek van tagja a kirendeltségen, de még most sem tudja, hogy például a TMRSZ-nek hány tagja van a kirendeltségen (Szalai Henrik TMRSZ titkár közli, hogy 47 fő TMRSZ tag van Nagylakon.).

 

Kérte, hogy a kirendeltség ne legyen színtere a támadásoknak, csak a szakmai problémákkal forduljunk a vezetőkhöz, neki az a problémája, hogy a háború a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségen folyik, tudomása szerint a két szervezet tagjai egymást minősítik, ami nem megfelelő.

 

Néhány szót ejtett a folyamatban lévő vizsgálatokról, de Kósa András r. alezredes felhívta a figyelmét arra, hogy a folyamatban lévő ügyek nem képezik a megbeszélés tárgyát, így azokról ne is beszéljünk.

 

Bevezetőjének befejezése után Vincze Tibornak adta át a szót, aki rögtön tovább is adta Bárány Zoltánnak, hiszen álláspontja szerint a TMRSZ kezdeményezte a találkozót.

 

Bárány Zoltán TMRSZ Vezetőségi tag, TMRSZ titkár: Elmondta, hogy a megbeszélést nem a TMRSZ, hanem a kirendeltség vezetője kezdeményezte. Tudomása szerint azért jött létre a megbeszélés, mert az RKDSZ tisztségviselője és tagja, annak ellenére, hogy helyi szinten megegyeztek abban, hogy egymást lejárató, valótlan kijelentéseket nem tesznek előadásaik során, az RKDSZ helyi tisztségviselője 2009. december 07.- 08. napján az oktatási időre rendelkezésre álló időtartamból a kirendeltség vezető által engedélyezett időpontban, nem az RKDSZ működéséről beszélt, hanem a TMRSZ küldöttértekezletén történtekre hívta fel a figyelmet, és tényként közölte azt, hogy nem jó, ha valaki TMRSZ tag.

 

A tájékoztatás során több valótlan tény is elhangzott. A történtekről a helyi titkár még 2009. december 07. napján értesítette a kirendeltségvezetőt, aki ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ez nem fog újra megtörténni, de ennek ellenére 08. -án, az RKDSZ tisztségviselője sőt 09-én a kirendeltség hatósági osztályvezetője, mint az RKDSZ tagja előadásának nagy részét a TMRSZ lejáratására használta fel.

Annak tisztázása, hogy az osztályvezető úr munkaidejéből, vagy szakszervezeti kikérő alapján a munkaidő kedvezmény terhére tartotta az előadását, folyamatban van.

Kihangsúlyozta, hogy a TMRSZ eddig sem, és ezután sem fog a lejáratás eszközéhez nyúlni.

 

Megpróbálta bevonni a témába Laukó Lászlót, hiszen ő, mint volt TMRSZ-es szervező ügyvivő sok emberrel beszélt, és véleménye szerint ő sem mondott ilyeneket.

 

Megjegyzés: Laukó László érdekes módon erre nem válaszolt, annak ellenére, hogy jelenlétével emelhette volna az RKDSZ mondandójának színvonalát, amiből csak azt lehet következtetni, hogy vagy nem akart megszólalni, vagy nem volt képes az üggyel összefüggésben használható gondolatokat megosztani az értekezlet résztvevőivel, így maradt a fizikai jelenléte, amely szintén nem kis teljesítmény ismerjük el.

 

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető: szerint a „mocskolódás” szó nem állja meg a helyét, ami megtörtént és van valóság alapja az nem lehet mocskolódás. A tisztánlátás miatt van itt.

Semmilyen mocskolódás nem történt az előadók tényeket közöltek, amelyek valóságalapjának beellenőrzése nem az ő feladatuk. Bizonyítékuk is van arra vonatkozóan, hogy nem történt mocskolódás.

 

Megjegyzés: Tény tehát hogy az RKDSZ első számú vezetője elismerte, hogy ők olyan állítást is ténynek fogadnak el, amelynek valóságalapját nem is ellenőrzik, amely kijelentés ismételten az RKDSZ stílusát és módszereit minősíti. Köszönjük Vincze úr ezen épületes önjellemzését, ez mindenki számára világossá teszi egy-egy kijelentésük valóságtartalmát és komolyságát.

 

 

Bárány Zoltán TMRSZ Vezetőségi tag, TMRSZ titkár: felhívta Vincze Tibor figyelmét, hogy ő nem mondta azt, hogy mocskolódás volt, hanem azt, hogy lejárató kampányt rendeztek.

 

Ekkor Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő: közbeszólt és átnyújtott olvasásra a TMRSZ tisztségviselőinek egy levelet, amelynek alján az ő neve szerepelt, de nem volt aláírva, illetve a képviselt tagjainkkal kötendő szerződés volt hozzátűzve. Közölte, hogy amit ő abban leírt, azt vállalja.

 

Megjegyzés: Laukó úr ezen aktivizálódásából azt a véleményt lehetett leszűrni, az ő szerepe tehát az volt, hogy a TMRSZ tagjaként a 7 hónap során szerzett információkat a rendőrség legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb szervezettségű szakszervezete ellen próbálja lejárató célzattal felhasználni.

 

Az RKDSZ tehát az értekezletre nem azért érkezett meg, hogy megegyezés szülessen és megpróbálják tartani magukat az előzetesen vállaltakhoz – miszerint nem a másik szakszervezet működésével foglalkoznak, hanem saját eredményeiket próbálják felmutatni -, hanem az egyeztetésre odaparancsolták két hűbéresüket, akik ténykedése egyenes és bizonyító erejű volt az RKDSZ valódi szándékaira.

 

Szalai Henrik Nagylaki TMRSZ titkár: elolvasás után közölte Bárány Zoltán vezetőségi taggal, hogy a Laukó László által átadott levél, nem ugyanaz a levél, mint, amit az oktatáson felolvastak.

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető: ismételten közölte – bár azon apró tényt elfelejtette hangsúlyozni, hogy a sérelmezett értekezleten ő személyesen nem volt jelen -, hogy nem mocskolódtak, véleménye szerint mindenkinek megfelelő tájékoztatást kell adni, fölöslegesen nem kell perekbe ugrasztani a kispénzű embereket Konkrét dolgokat mondjon a TMRSZ.

 

Megjegyzés: érdekes, hogy Laukó László, és Tóth Tibor is erre hivatkozott a küldöttértekezleten.

 

Vincze Tibor folyamatosan provokálta a TMRSZ-t, majd amikor látta, hogy az általa, illetve a megerősítésként hozott személyek által várt „véres, habzó szájú” vitára nem volt lehetőség, mindhárom személy összefont karral a mellkasa előtt ült, pedig a helyiségben a hőmérséklet megfelelő volt, így az nem indokolta, hogy fázósan összehúzódjanak.

 

 

Szalai Henrik Nagylaki TMRSZ titkár: Vincze Tibor figyelmét felhívta arra, hogy konkrét dolgokat is tud mondani, például a helyi titkár, illetve a hatósági osztályvezető valótlan tényeket közölt, ezzel félrevezette az állományt, illetve a faliújságon is több a TMRSZ-t lejárató dokumentum került elhelyezésre, amelyet a telefonjában rögzített fényképpel is bizonyít.

 

Szalai Henrik Nagylaki TMRSZ titkár: megkérdezte, hogy a Vincze Tibor RKDSZ-es elnök úr azt minek minősítené, hogy az RKDSZ helyi tisztségviselője, amikor megtudta, hogy az egyik RKDSZ tag átlépett a TMRSZ-be, megütötte a volt RKDSZ tagot, és megjegyzést tett a TMRSZ-re. A TMRSZ tisztségviselője kifejtette, hogy nem bántalmazásról, vagy ütésről volt szó, hanem egy „legyintésről”, amit az RKDSZ tisztségviselője állítólag viccnek szánt.

 

Megjegyzés: Üzenjük a vicc értelmezésében primitív RKDSZ tisztségviselőnek, hogy lehetőség szerint otthon, szerettei körében gyakorolja vicces kedvét, bizonyára családtagjai már hozzászoktak ehhez, ezért nem volt számára feltűnő, hogy a munkahelyen nem illik ilyen alpári módon viselkedni.

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető: közölte, hogy kicsinyesnek tartja a faliújsággal kapcsolatos dolgot, de megtesznek mindent, hogy a felvetett probléma ne történjen meg. Ismét hangsúlyozta, hogy a fölösleges perektől óvni kell az állományt, ellentét kezd kialakulni a kollégák között, ami nem jó, a szakszervezeti hovatartozással kapcsolatos felmérést a kirendeltségvezetővel egyetértve mondvacsinált problémának tartja.

 

Ekkor Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő ezzel kapcsolatban közbeszólt, hogy vihar a biliben.

 

Megjegyzés: Ezzel Laukó László újfent kifejtette álláspontját, miszerint apró dolog szerinte, ha az egyik szakszervezet a másik lejáratására törekszik tagtoborzó előadásain.

 

 

Dr. Pulics János Nagylaki HRK. kirendeltségvezetője elmondta, hogy minden szakszervezetnek az a feladata, hogy az állomány érdekeit védje, amellyel a jelenlévők egyetértettek. Pulics úr véleménye az, hogy helyi szinten megfelelően működnek a dolgok, de a TMRSZ felső vezetése nem megfelelően áll a problémákhoz, reméli, hogy a közeljövőben helyi szinten tudják a problémákat lerendezni. Reményét fejezte ki, hogy az országos együttműködés is kialakulhat, de szerinte túllövés volt a szakszervezeti hovatartozással kapcsolatos, és ez a másik ügy is az oktatáson történtek miatt.

 

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető: egyetértett a kirendeltség vezetővel, majd újra személyeskedni kezdett a megbeszélés alaptémáját nem érintő kérdésekben, ügyvivő elnöknek (!?) nevezte a TMRSZ elnökét, elmondta – miközben Tóth Tiborra és Laukó Lászlóra mutatott, illetve tekintett -, hogy Békés megyében korábban már próbáltak együttműködni a TMRSZ-el, de a felső vezetés emiatt szankciókat alkalmazott a saját tisztségviselőikkel szemben, és azt nem tudja garantálni, hogy mi fog a megbeszélésen a TMRSZ részéről jelenlévőkkel történni, ha együttműködnek velük.

 

Szalai Henrik Nagylaki TMRSZ titkár: kéri a jelenlévőket, hogy tekintettel arra, hogy az alapvető problémáról eddig szó sem esett, az RKDSZ helyi tisztségviselője meg sem jelent, ne raboljuk egymás idejét.

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető ismét személyeskedni kezdett a félretájékoztatással kapcsolatban, provokálta a jelen lévő TMRSZ tisztségviselőket, szándékosan eltérve a tárgytól, megjegyezte, hogy nem kell a függetlenített szakszervezeti tisztségviselőnek felégetni maga mögött mindent a nem megfelelő hangvételű levelek miatt, hiszen utána vissza kell mennie adott esetben oda, ahol a szakszervezeti tevékenysége miatt megromlott a vezetővel a kapcsolat

 

Megjegyzés: ezt is halhattuk Laukó Lászlótól a küldöttértekezleten.

 

Bárány Zoltán TMRSZ Vezetőségi tag, TMRSZ titkár: az RKDSZ vezetőt ezért kérte, hogy a problémát vitassák meg, mert a jogi lépések folyamatban vannak, úgyhogy a megbeszélés alapvető céljával kellene foglalkozni.

 

A kirendeltségvezető és Kósa András egyetértett a TMRSZ-el, a kirendeltség vezető meg is köszönte, hogy a megfelelő mederbe próbálja a TMRSZ terelni a megbeszélést, majd kérte a TMRSZ-t, hogy a párt tagságával kapcsolatban, illetve egyébként sem kell személyeskedni, nem kell a doktori címének megszerzésével foglalkozni, együttműködési készsége van, ne legyen a kirendeltség hadszíntér.

 

A TMRSZ tisztségviselői közölték, hogy a munkavállalók érdekeinek megóvása terén – mivel a jövő év nagyon nehéz lesz az esetleges átszervezések miatt a kirendeltség állománya részére – a TMRSZ nyitott az együttműködésre.

 

Kósa András r. alezredes elmondta a megjelenteknek, hogy a kirendeltség vezetője és a főkapitányság vezetése is meg akarja oldani a munkavállalók gondjait

 

Megjegyzés: E kijelentésnek ellentmond a jelenleg folyamatban lévő munkaügyi perek száma, illetve a munkáltató ehhez való hozzáállása.

 

Véleménye szerint vannak olyan problémák, amelyek nem az érdekvédelemre vonatkoznak, a jelenlegi helyzet megosztja az állományt, akiknek egymást kell védeniük az utcán a munkájuk során és ez valós probléma. Jelenleg az érdekvédelmen belül kialakult ellenvélemények miatt olyan helyzet alakult ki a kirendeltségen, amely az érintett érdekképviseleti szerveken túl az állománynak, és a vezetésnek is kínos. A csapatnak össze kell tartania, nem jó, ha az állomány megosztott.

 

Vincze Tibor RKDSZ vezető elnöke ehhez hozzáfűzte, hogy valóban nem szabad megosztani az állományt, mert abból komoly problémák is adódhatnak

 

Megjegyzés: az RKDSZ munkásságáról még nem, de zavarkeltésről már hallhattunk, eddigi törekvéseik pedig ennek a kijelentésnek éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Elég álságos az RKDSZ vezetőjének farizeus magatartása, hiszen az RKDSZ – mint a rendőrség létszámában legjelentéktelenebb szakszervezete – a rendőrség legnagyobb szakszervezetével szemben engedte meg magának azt, hogy a TMRSZ ténykedését sértő és bántó módon minősítse. Az RKDSZ volt az, akinek a szoknyáját fogva jelent meg két olyan TMRSZ-ből kizárt tag az első adandó alkalommal, akiknek ténykedése kísértetiesen egyezik az RKDSZ ténykedésével.

 

Vincze Úr!

 

Akkor ki is osztja meg az állományt?

 

Ki is az aki mocskolni kezdte a másikat saját előadásán?

 

 

Dr. Pulics János r. őrgy. kirendeltségvezető megköszönte Kósa András r. alezredesnek az összegzést, kérte, hogy a megküldött levelek, átiratok tárgyilagosak legyenek, ne legyen verbális sértés sem. Véleménye szerint a vezetés kiáll az állományért. Komoly problémák lesznek jövőre, ehhez kér segítséget, akár közösen, akár külön-külön is. Reményét fejezte ki, hogy a TMRSZ-el is jó kapcsolatot tud majd fenntartani, mint ahogy Vincze Tiborral ez már régóta jól működik (!?). Megkérdezte, hogy van-e még valakinek mondanivalója.

 

Ekkor Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő: közölte, hogy lenne egy konstruktív javaslata a Hszt-vel kapcsolatban. Akik szakszervezeti munkát végeznek, azok csak azt végezhessenek mást nem.

 

Kósa András r. alezredes kérte, hogy próbálja meg magyarra lefordítani azt, amit mondott.

 

 

Ekkor Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő: újrafogalmazva azt mondta, hogy a szakszervezetis 8 órát a saját munkájával foglakozzon, és csak utána végezze a szakszervezeti munkát

 

Megjegyzés: Laukó igen nagyot mondott a munkavállalók hátrányára, mert ha ezt bevezetnék a tényleges érdekképviseletet ellátó szakszervezetek munkáját lehetetlenítenék el, mert a folyamatban lévő perekben, fegyelmikben, csak saját szabadsága terhére képviselhetné a nem függetlenített szakszervezeti tisztségviselő a tagokat, ez csak azoknak a szervezeteknek jó, akiknek nincs perük, (lásd RKDSZ) akik nem képviselik megfelelően a tagokat, így nem is kell saját szabadidejüket felhasználni.

 

Kósa András r. alezredes úr véleménye ezzel kapcsolatban az volt, hogy törvényesen kell csinálni mindent, de nem úgy kell együttműködni, hogy a Hszt. szavain kell lovagolni, figyelembe kell venni a jogalkotói szándékot is.

 

Belegondolva, ha két szakszervezeti tag összefut a folyosón, és a szakszervezetről beszélget, akkor induljon ellenük vizsgálat, vagy amikor a TMRSZ tisztségviselő a belső elektronikus levelező rendszeren körbeküldi, hogy nála vannak a mikulás csomagok és menjenek érte (ez rám vonatkozott, mivel én csináltam ezt) akkor is az állományilletékes parancsnok vizsgálódjon?. Véleménye szerint az együttműködési kötelezettségből adódóan rugalmasan kell ezt a helyzetet kezelni.

 

Dr. Pulics János r. őrgy. kirendeltségvezető a megbeszélés lezárásaként kérte, hogy a végrehajtó állomány érdekeit tartsuk szem előtt, a kollégák jövőjét ne tegyük tönkre. Kérte, hogy a levelezés közvetlen legyen, akkor kell a tábornok urat belevonni, ha a vezető nem működik együtt, majd megköszönte a részvételt.

 

Ezt követően a kirendeltségvezető, Kósa András r. alezredes és Vincze Tibor felálltak az asztaltól és a helyiség távolabbi részébe húzódtak, Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő újra megemlítette, hogy megfelelően kell tájékoztatni az állományt a perekkel kapcsolatban. A TMRSZ képviselői közölték, hogy ez Csongrád megyében is és mindenütt másutt is minden esetben megtörténik.

 

Tóth Tibor és Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévők egymás szavába vágva több kérdést szegeztek a TMRSZ tisztségviselőihez, amelyek között a következők voltak.

 

Kizártuk-e már őket és miért? Nem kapták meg a határozatot, nem kaptak télapó és mikulás csomagot.

 

Megjegyzés: Mivel nem jogerősen kizártak, így részükre is megküldésre kerültek a kis értékű ajándékok.

 

Akkor ők TMRSZ tagok, vagy nem, de a tagdíjukat még vonják. Nyilatkozzanak arra a jelenlévő TMRSZ tisztségviselők, hogy miért zárták ki őket. Miért nem kapták meg a küldöttértekezlet jegyzőkönyvét, amikor az alapszabályunk szerint az minden alapszervezetnek meg kell kapnia 30 napon belül. Többszöri írásbeli, illetve telefonon történő kérésük ellenére sem kaptak meg iratokat. A TMRSZ főtitkára és elnöke nem veszi fel a telefonhívásaikat. Tóth Tibor megkérdezte azt, hogy ki legyen Orosházán a titkár, de erre sem kapott választ, miért nem nyilatkozik a TMRSZ a küldöttértekezleten történtekről.

 

Közölve lett velük, hogy a határozatokat már postázták részükre. Közölve lett velük az is, hogy nem kell folyamatban lévő ügyben nyilatkozni.

 

Felhívta a TMRSZ képviselője mindkét személy figyelmét, hogy ne minősítsenek szokásukhoz híven, mert a TMRSZ-ben, így a vezetőségben sem bólogató, a főtitkárnak mindenben igazat adó személyek vannak. Bárány Zoltán Vezetőségi Tag, TMRSZ titkár azt is közölte, hogy neki is önálló döntési joga van, mellyel él.

 

Laukó László RKDSZ képviseletében jelen lévő erre közölte, hogy akkor valószínűleg nem kap meg minden információt.

 

Megjegyzés: Bár a főkapitányság képviselője a kirendeltségvezetővel és Vincze Tiborral messzebb álltak, feltételezhetőleg hallották az elhangzottakat. A kivonulással teret adtak a két személynek arra, hogy újra valamilyen szinten információkhoz jussanak. Kísértetiesen hasonlít arra az eseményre, amikor Horváth László méltatlanság miatt kizárt személyt megtalálta az RKDSZ, illetve Laukó László ténykedésére.

 

Ebben a témában, már volt egy helyi szintű megbeszélés, de az RKDSZ azt nem tartotta be, és most sem kívánt az RKDSZ ezen változtatni, bizonyítja ezt az, hogy a méltatlanság miatt kizárt TMRSZ-es volt tisztségviselőket tolta maga előtt. Ebből következően az ülésnek nem volt értelme, annak eredménye nem volt, melynek a TMRSZ tisztségviselői hangot is adtak, a provokálásoknak, az egyértelmű zavarkeltésnek a TMRSZ pedig nem engedett teret.

 

Az RKDSZ ténykedését sem lehet másként értékelni, mint hogy álságos magatartása mögött továbbra is az az egyértelmű szándék fedezhető fel, hogy a rendőrség legnagyobb szakszervezetének eddigi eredményeit, szervezettségét hiteltelenítse, rossz színben tüntesse fel a munkavállalók előtt. Az RKDSZ alig egy éve alakult, megalakulásának helyszíne Hódmezővásárhely volt, amely az utóbbi hónapok tükrében figyelemre méltóan érdekes helyszín. Hódmezővásárhelyen van ugyanis az egyik legerősebb szervezettségű TMRSZ tagszervezet és a város vezetője az a Lázár János aki az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának az elnöke.

 

Lázár urat a TMRSZ – mint a rendőrség legdinamikusabban fejlődő szakszervezete, és ma már legnagyobb szakszervezete – több alkalommal is felkérte a munkavállalók érdekében a TMRSZ-szel történő együttműködésre, amelytől Lázár úr eddig egy formális találkozót kivéve lényegében elzárkózott. Addig az RKDSZ-nek hosszasan ecsetelte levelében az együttműködési szándékát.

 

http://rkdsz.eu/rolunk/dr-lazar-janos-orszaggyulesi-kepviselo-levele-az-rkdsz-tagsagahoz

 

A történtek teljes körű értékeléséhez véleményünk szerint ez a körülmény is hozzátartozik, hogy tisztán lehessen látni a történések mögöttes indítékait.

 

 

 

 

 

TMRSZ

 

 

Előzmények:

Csongrád MRFK vezetőjének válasza

Továbbra is folyt a lejárató kampány Nagylakon

Tudott róla, de nem tett ellene?