Nyílt levél

Szám:Kü-505/2009.

NYÍLT LEVÉL

Dr. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK JELÖLT RÉSZÉRE

Dr. Orbán Viktor úrnak,

FIDESZ Magyar Polgári Párt Elnöke
Miniszterelnök Jelölt

B U D A P E S T

Tisztelt Elnök Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2009. tavaszán szakmai együttműködési szándékkal kereste meg – többek között – a FIDESZ Magyar Polgári Pártot is, annak reményében, hogy a végletekig szétforgácsolt, szakmailag több sebből vérző rendészet területén elkezdődjön egy olyan folyamat, amely a rendészet rendbetételére a valós problémák feltárására irányul.

 

Önök a mai napig hivatalos választ nem közöltek szakszervezetünk irányában, noha ma már a munkáltató által is elismerten, a hivatásos állományú rendőrök között a legnagyobb szervezettséggel bíró rendőrszakszervezet a TMRSZ. A nyár folyamán egy alkalommal személyesen tárgyaltunk az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának elnökével dr. Lázár János úrral, amely megbeszélés során örömmel észleltük, hogy lényegi nézetkülönbségek nincsenek a rendészeti problémák diagnosztizálása és az orvoslás stratégiai jellegű elképzelései vonatkozásában a TMRSZ és Lázár úr véleménye között. Lázár úr ekkor személyesen tett ígéretet arra, hogy az együttműködési szándékunk vonatkozásában a FIDESZ írásban megküldött álláspont közlésével fejti ki véleményét és az is elhangzott ígéretként, hogy személyesen Elnök Úr írja meg ezt a választ. Az ígéret azóta is ígéret maradt a mai napig.

Az együttműködési szándékunk kinyilvánítását követően azonban olyan folyamatokkal, és  jelenségekkel kellett szembesülnünk pártjuk egyes prominens képviselői részéről, amelyek mára már egyértelműen körvonalazzák azt, hogy a FIDESZ nemhogy a rendészet rendbetételét elsődleges kérdésnek tekintő TMRSZ-szel együttműködésre törekedne, hanem éppen ellenkezőleg, a FIDESZ a jelek szerint arra törekszik, hogy a TMRSZ eddigi eredményeit, törekvéseit megkérdőjelezze és ugyanazt a viszonyulást fejtse ki szakszervezetünk irányában, mint az utóbbi években kormányzó pártok.

Ez rendkívül aggályos a jövőre vonatkozóan abban a tekintetben is, ha a közvélemény jelenlegi FIDESZ támogatottságát, valamint az 1998-2002 közötti időszak történéseit vesszük alapul. Engedje meg, hogy a FIDESZ egyes országgyűlési képviselőinek a rendészet területén  és a TMRSZ vonatkozásában az utóbbi hónapokban kifejtett ténykedését tárjam Elnök Úr elé.

Mint az bizonyára Elnök Úr előtt is ismert, a TMRSZ folyamatosan konfrontálódik a munkáltatóval és az ágazati minisztériumi vezetéssel a rendészet területén meglévő visszásságok kapcsán. A végrehajtói állomány érdekeinek semmibevétele, a szerzett jogok folyamatos kormányzati elsinkófálása, valamint a rendészet szakmai szempontjainak a politikai érdekek alá gyűrése mára azt az állapotot eredményezte, amelynek jelenlegi értékelésében azt hiszem nincs vita köztünk. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet kialakulásának okait illetően – mint azt Lázár úrnak is kifejtettük személyes találkozónkon, és amellyel kapcsolatban ő azzal gyakorlatilag egyet is értett – a FIDESZ felelőssége is tetten érhető.
2001-ben ugyanis a Hszt. akkori módosításával kezdetét vette a rendészet szakmaiságának gyengítése, amely innentől kezdve lényegesen felgyorsult véleményem szerint. A FIDESZ egyrészt létrehozta a kivételezett anyagi kedvezményezettségű főtiszti kart, valamint ez évben került be a Hszt-be az a módosítás, hogy a rendőri vezetők indokolási kötelezettség nélkül bármikor elmozdíthatók beosztásukból.

Ebből az utóbbi, jelenleg is a hatályos szolgálati törvény lényeges része. Ez is eredményezte többek között azt az állapotot, hogy a rendőri vezetők egzisztenciális kiszolgáltatottsága révén sok esetben a rendőri vezető dilemma elé kerül, ha esetenként a politikai elvárás és a szakmai meggyőződése között különbség van, és a két szempont egyidejű maradéktalan érvényre jutása kizárt és a két szempont között kell választania.
Ez a törvényi rendelkezés meggyőződésünk szerint az első szögek egyike volt a rendészet szakmaiságának koporsójában, amelyet az akkori kormánypárt, azaz a FIDESZ szögelt bele a rendészet szakmaiságának koporsójába.

A 2010-es országgyűlési választások közeledtével valamennyi politikai párt első és legfontosabb kérdések között kezeli a romokban heverő rendészet rendbetételének szükségességét. A TMRSZ más megfontolások alapján szintén erre törekszik megalakulása, azaz 2004. óta. Az együttműködési készségünk komolyságát a politikai pártok irányában megfogalmazott együttműködési megállapodás tervezetünk megküldésével fejeztük ki. Ezt csupán egyetlen párt tartotta szükségesnek és indokoltnak elfogadni és az nem a FIDESZ volt.

A TMRSZ-nek a közvélemény és a rendészeti munkavállalók szemében kivívott hitelessége, az elvtelen alkuktól való tudatos tartózkodása, úgy gondoljuk olyan érték értékvesztéstől rogyadozó társadalmunkban, amelynek támadása nemkívánatos eredményhez vezet annak a terhére aki ezt a hitelességet megkérdőjelezi, vagy szakszervezetünket, annak tisztségviselőit támadni próbálja, akár verbálisan, akár az államhatalmi eszközök felhasználásával.

Aggodalommal kellett tapasztalnunk, hogy a FIDESZ illetve szövetségesei részéről az utóbbi időben több olyan verbális és egyéb támadás is megfogalmazódott, illetve megvalósult szakszervezetünk irányában, amely jelen nyílt levelem megírására késztetett.

Simicskó István a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője, az Országgyűlés  Nemzetbiztonsági Bizottságának tagja a TMRSZ-t fajelméletet gyártó rasszista szakszervezetnek minősítette azt követően, hogy szakmai együttműködésre léptünk egy politikai párttal. Ez miatt természetesen büntetőfeljelentést tettünk és jelenleg a mentelmi jog esetleges felfüggesztése tárgyában folyik eljárás.

Rendkívül barátságtalan és udvariatlan döntésnek értékeltük azt is, amikor a FIDESZ képviselője, Lázár úr, mint az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának elnöke a Bajnai kormány rendészeti miniszterének parlamenti meghallgatására valamennyi rendészeti szakszervezetet meghívta, csak a TMRSZ-t nem, sőt meghívásunkra még csak nem is válaszolt. Ezen a bizottsági meghallgatáson hangzott el a bizottsági elnök szájából egy közelebbről meg nem nevezett szakszervezetről – amely véleményünk szerint félreérthetetlenül a TMRSZ-re utalt -, hogy „álszakszervezet” vagyunk.

2009-ben létrejött egy olyan szakszervezet (RKDSZ), amely Hódmezővásárhelyen alakult, és amely előszeretettel hivatkozik a FIDESZ-szel és Lázár Jánossal fennálló jó kapcsolatára és amely szakszervezetre való hivatkozással több, a TMRSZ lejáratására irányuló sajtónyilatkozatot tett közzé az időközben a TMRSZ-ből méltatlanságból kizárt egykori tagunk, aki úgyszintén Békés megyei illetőségű.

A tegnapi napon azonban a fentieken túlmenően olyan esemény történt Békéscsabán a megyei rendőr-főkapitányság épületében, amelyet egyértelműen csak úgy lehet értékelni, hogy a FIDESZ álláspontja a TMRSZ vonatkozásában gyakorlatilag megegyezik a jelenlegi kormánypárt álláspontjával. Ugyanis a FIDESZ két prominens országgyűlési képviselője rendkívül sértő, alaptalan és rágalmazó jellegű kijelentéseket tett a legnagyobb rendőrségi szakszervezet TMRSZ-re.

Visszautasítjuk és annak sértő jellege miatt a leghatározottabban tiltakozunk Babák Mihály szarvasi illetőségű fideszes országgyűlési képviselő, valamint dr. Dancsó József békéscsabai országgyűlési képviselő sértő kijelentései miatt.

Elvárjuk, hogy a két országgyűlési képviselő rövid időn belül nyilvánosan kérjen elnézést a rendőrség több ezer érintett munkavállalójától és az őket tömörítő Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetétől is!

Babák Mihály annak a nyilvánvalóan laikus véleményének adott hangot, miszerint a TMRSZ „tevékenysége már állambiztonsági kérdéseket is feszeget, mert a rendőrség demoralizálása komoly veszélyeket rejt magában”.
Dr. Dancsó József fideszes országgyűlési képviselő nem kevésbé laikus és rosszindulatú véleménye szerint a TMRSZ „rendkívül káros tevékenységet folytat, ami nem tesz jót a testület egységének”.

Tisztelt Elnök Úr!

Elvárjuk, hogy személyes tekintélyét is latba vetve, a rendészeti munkavállalókra és a legnagyobb rendészeti szakszervezetre sértő kijelentéseket tevő laikus és meggondolatlan két képviselőjét vegye rá a nyilvános bocsánatkérésre.

Ez esetben továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy közösen, a felmerülő valós problémákat nevén nevezve, szakmai síkon együttműködjünk a FIDESZ Magyar Polgári Párttal is. Ennek elmaradása azonban olyan egyértelmű és világos válasz lenne eddigi törekvéseinkre, együttműködési szándékunkra, amely a FIDESZ rendészeti törekvései szakmaiságának és komolyságának a megkérdőjelezésére alkalmas.

Bízunk abban, hogy jelen nyílt levelünkben foglaltak helytállóságát, szándékaink tisztességét a továbbiakban egy FIDESZ képviselő sem fogja megkérdőjelezni. A TMRSZ a szakmai együttműködési szándékának hangoztatása mellett, tetteivel, viszonyulásával sem teszi lehetővé, hogy a rendészeti munkavállalók érdekeit, helyzetét akár egy politikai párt érdekeinek is alárendelje, vagy kiszolgáltassa. Rendészeti munkavállalók tízezrei elégelték meg mára, tisztességes civil állampolgárok millióival együtt, hogy a politika lábtörlőként kezelje őket.

Amennyiben Elnök Úr jelen nyílt levelünkben foglaltakat sem tartja válaszadásra érdemesnek, azt úgy fogjuk értékelni, hogy nyilván egyetért a sértő kijelentéseket megfogalmazó fideszes képviselőtársaival, amely világos üzenet lesz minden rendet, és tisztességes rendészetet akaró TMRSZ tag, valamint TMRSZ-szel szimpatizáló, illetve minden magyar állampolgár számára.

Levelünket e-mail címére, majd hétfőn megerősítésként faxon is megküldjük Önnek.

 

 

Szekszárd, 2009. december 5.

Tisztelettel, szakmai együttműködésünkben bízva:

Szima Judit
főtitkár