Törvénysértő az ORFK hozzáállása

Ismét egy levél az ORFK vezetőjének a lassan már szokásossá váló leveleink közül, melyek zömének tárgya az, hogy nem megfelelően, vagy jogszabályt sértve abszolút nem azonos lehetőségeket biztosítanak szakszervezetünk részére a többi szakszervezethez képest. Jelzéseink alapján a Fővárosi Bíróság már azt is megállapította, hogy az ORFK ilyen cselekménnyel törvényt is sértett (Hszt).

Kérdés, hogy a megállapított törvénysértések kapcsán bárkit is felelősségre vonnak e egy olyan munkahelyen, ahol alapvetően a törvények betartása és betartatása az alapvető feladat.

 

 

Szám: Kü-V-14-1/2009.

Dr. Bencze József r. altábornagy úrnak,
ORFK Vezetője!

B U D A P E S T

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

 

A Fővárosi Munkaügyi Bíróságon az Mpk.50.559/299/6 számú végzésében megállapították, hogy az ORFK jogsértést követett el azzal, hogy az intranetes oldalról a TMRSZ honlapjának linkjét levették és azt azóta sem helyezték vissza.

Elvi éllel mondta ki a bíróság, hogy a jogszerűen bejegyzett, működő és képviselettel rendelkező szakszervezetek révén ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítania.

A Fővárosi Bíróság 55.Mpk.fv.639.422/2009/2. számú végzésében az Önök fellebezését elutasította és az I. fokú végzését hatályában fenntartotta, újra kimondta, hogy az ORFK megsértette a Hszt. 28. §. (1) bekezdését, vagyis Ön nem működött együtt szakszervezetünkkel és nem biztosította működésünk feltételeit.

Egyúttal bejelentjük, hogy a TMRSZ központjában a mai napig nem tették elérhetővé a belső intranetet, valamint belső telefonvonalat sem biztosítottak többszöri kérésünk ellenére sem.

A jogerős végzés alapján kérem soron kívüli tájékoztatását, illetve annak dokumentálható igazolását, hogy a TMRSZ honlapjának linkje mikor került vissza az ORFK Intranetes oldalára.

Kérem haladéktalan, soron kívüli intézkedését, tájékoztatását.

Szekszárd, 2009.12.02.

Szima Judit főtitkár