Az ORFK szemet huny vagy támogatja?

Ismét egy levél, ismét az ORFK vezetőjének, mert olyan lejáratása folyik szervezetünknek, melyben bűncselekmény megalapozott gyanúja is fennállhat, ráadásul hivatalból üldözendő bűncselekményé, de az ORFK ezidáig lépést sem tett ezen ügyekben. Felmerül a kérdés, szemet huny, vagy netán támogatja ezeket a cselekményeket?

 

 

Dr. Bencze József r. altábornagy úrnak,
ORFK Vezetője!

B U D A P E S T


Tisztelt Főkapitány Úr!

A Kü-451/2009, Kü-451-1/2009 és a Kü-451-2/2009-es számú leveleinkben foglaltakra az ORFK 29000-73/35365/6/2009-es számú válaszát, mely 2009. 12. 01-én érkezett nem fogadjuk el, mivel az ORFK Üzemeltetésében lévő Holdudvar 2-n, melynél Ön teret engedett és enged a mai napig a szakszervezetünk lejáratására, a rágalomhadjárat megszüntetésére nem intézkedett a jogellenes állapot megszüntetésére.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az ország jelentős számú rendőrkapitányságán is hasonló módszereket alkalmaznak szakszervezetünk lejáratására, mely megszüntetésére Ön semmiféle intézkedést nem tett, elsődlegesen az FRSZ tisztségviselők felhasználásával.

A levelükben írtakkal ellentétben továbbra is keringenek a „Holdudvar 2-ről” törölt anyagok, – melyet válaszuk szerint a TMRSZ-el azért nem közlik, mert az személyiségi jogokat sért – ami lejáratásunkat célozza.

Önök válaszlevelükben azt is közlik, hogy a TMRSZ-nek lehetősége lett volna közlemény megjelentetésére, ami igen érdekes, hiszen már 2009. november 10-én eljuttatunk egy közleményt, melyet a mai napig nem tettek fel.

Önök írják azt is, hogy a bemásolt e-mail szövegeket is törölték.

Engedje megjegyeznem, hogy Önök a késedelmességének okán azzal védekeztek, hogy a leveleinket jogászaikkal átvizsgáltatják. Ha ez így van, akkor az Ön jogászainak haladéktalanul minősíteniük kellett volna a tényállást, hogy itt már nemcsak magántitok megsértéséről van szó, hanem az e-mailek és más iratok felrakásával, bevágásával akár magántitok jogosulatlan megismerése  megalapozott gyanúja is fennállhat.

Jelen esetben a Btk. 178/A §. (1) a./ és d./ bekezdése állhat fenn, melynek 5 éves büntetési tétele van és nem magánvádra üldözendő!

A minősített esete a (3) bekezdés d./ pontja, amely jelentős érdeksérelem esetén 8 éves büntetési tételt ír elő, márpedig a TMRSZ-nél a jelentős érdeksérelem is fennáll.

A honlapjukon lévő több topic közül csak egy topicot említsek a „hogolyo” által 2009. 11. 19-én 19,32 órakor felrakott „Botrány a TMRSZ Küldöttértekezletén” c. topicot. Ennél a szövegkörnyezetnél valaki kifürkészte, lehet „hogolyo”, de más is, hogy mi történt a rendezvényünkön. A kifürkészett anyagot ez a „hogolyo” feltette, azaz felhasználta. „hogolyo” nick név alatt pedig az a személy van, aki FRSZ színeiben megzavarta a TMRSZ rendezvényt, mely rendezvényen nem lehetett benn. Tehát kifürkészte az ott történteket és szószerint idézett, ebből következően technikai berendezést használt, majd azt felhasználta.

Ugyanez vonatkozik a Jobbik és a TMRSZ közti levelezésre is, melyet közlésük szerint le is vettek a Holdudvarról. Ezt a levelezést is kifürkészték, majd felhasználták.

Álláspontunk szerint e törvényi tényállásnál az ORFK társtettesi, bűnsegédi magatartását, de a nyomozás esetlegesen a felbujtói minőséget is megállapíthatja.

Ezt a felbujtói magatartást azért bátorkodunk vélelmezni, mivel Ön közel egy hónap elteltével sem intézkedett a „hogolyo” néven irogató személy azonnali kizárásáról a Holdudvarról, pedig már nem egy esetben kizártak kisebb fajsulyu cselekedetért kollegát, illetve nem intézkedett haladéktalanul hivatalból megtenni a feljelentést, ami ugye hivatalosan tudomására jutott a TMRSZ bejelentése által, hanem továbbra is engedélyezi a magántitok jogosulatlan megismerése által beszerzett adatok további felpakolását az ORFK által üzemeltetett Holdudvarra. Arról az intézkedéséről sem hallottunk, hogy az FRSZ munkaállomásáról „hogolyo” által felpakolt jogellenesen megszerzett anyagokkal kapcsolatosan milyen intézkedést tettek az FRSZ vonatkozásában.

Ráadásul oly módon tette mindezt, és teszi a mai napig, hogy egy alkalommal nem keresték meg központunkat, hogy a felpakolt adathalmaz jogszerűen kikerülhetett-e.

A TMRSZ tisztában van vele, hogy az Ön vezetésével minden úton-módon gáncsoskodnak, törvénytelen intézkedéseket foganatosítanak, hogy a TMRSZ-t lejárassák. Önök az elmúlt időszakban szinte minden juttatást elvettek szervezetünktől.

Ön a mai napig nem adott arra magyarázatot, hogy a futárszolgálattól miért tiltatta le a TMRSZ-t, akkor, amikor a többi szakszervezet azt használhatja.

Arra sem kaptunk ésszerű magyarázatot, hogy miként fordulhat elő az, hogy a rendelkezési állományba tett szakszervezeti kollegáink fizetését rögtön csökkentik átlag 30 ezer forinttal, holott teljesen tisztában vannak azzal, hogy a jogszabály alapján csak a fizetésük számít bele a nyugdíjba. Ezzel szemben a többi szakszervezet tisztségviselői ORFK főosztályvezetői fizetéseket kapnak.

Arra sem kaptunk ez idáig választ, hogy a többi szakszervezetnek miért jár akár 14 db autó is teljesen ingyenesen, addig a TMRSZ-nek még térítés ellenében sem adnak.

Arra sem kaptunk ez idáig választ, hogy Ön milyen jogon vizsgálódott a TMRSZ-nél.

Tény az is, amit előző levelünkben már írtunk, hogy a Hszt. 28. §-át Önök és nem a TMRSZ sérti meg folyamatában.

Végezetül visszatérve az Ön által üzemeltett Holdudvarra engedje megjegyeznem, hogy a munkáltató ilyetén lejárató játéka nem újkeletű, hiszen alig pár évvel ezelőtt hasonló módszerekkel kívánták személyemet elhallgattatni, az akkor még az újonnan alakult TMRSZ vezetőjeként,  és ugyanezen módszerek alkalmazását vetették be hogy szakszervezeti vezetőként sikkasztottam, loptam stb.  A bíróság beazonosította azt a két személyt és becsületsértés miatt jogerősen megrovást kaptak. A szépséghibája ennek az volt Uram, hogy továbbra sem tiltották ki őket a Holdudvarról, semmilyen szankciót nem alkalmaztak velük szemben, pedig erre kifejezetten kértem Önöket, és számomra a leggusztustalanabb pedig az volt, hogy vádlottakként szolgálati autó használatát engedélyezték nekik, hogy 50 Km-re a bíróságra mehessenek, addig nekem, mint sértettnek azt fel sem ajánlották.

Ezért értékelve a TMRSZ ellen intézett durva és nemtelen támadásokat most ezen levél megírásakor közlöm Önnel, hogy személyemmel történt bármilyen vétlennek látszó baleset, esetlegesen már esemény bekövetkezte, mely életemet veszélyezteti, vagy akár elveszi nem a véletlen műve, azért Önöket teszem felelőssé.

Válaszát tisztelettel megköszönjük.

Tisztelettel a sértett TMRSZ képviseletében is eljárva:

Szima Judit főtitkár