Javaslataink napirendi pontokra

2009. november 5-én a TMRSZ-t arra kérte Dr. Turi András rendészeti szakállamtitkár , hogy tegye meg a napirendi pontokra a javaslatokat.

A TMRSZ az alábbi napirendi pontok megtárgyalását tartotta szükségesnek, melyeket  már több alkalommal megtett felvetett és  amelyek jelenleg is időszerűek. Többek között napirendi pontokként az alábbi témákat javasoljuk:

 

 

1. A Rendőrség végrehajtói állományának jelentős bérfejlesztése 2010-ben sem tűr halasztást, figyelembe véve, hogy az elmúlt 7 évben reálbér növekedés helyett a kormányzat reálbércsökkenést okozott a rendészeti szféra végrehajtói állományában. IRM szintű tájékoztatót szeretnénk hallani arról, hogy mi a kormányzat álláspontja a 2010. évi esetleges illetménynövelésről.

2. Javasoljuk napirendi pontként beszámoltatni az ORFK illetékes vezetőjét arról, hogy 2009. évben a rendőri vezetői kollektív illetményeltérítések (főosztályvezetői beosztástól magasabb rendőri vezetőkről van szó) milyen összeget tettek ki?

3. Javasoljuk napirendi pontként az ORFK beszámolóját elkészíttetni arról, hogy a IPA egyesület milyen pénzbeli, tárgyeszközi és egyéb infrastrukturális támogatásban részesült 2009-ben, ez milyen összeget tett ki.

4. Javasoljuk napirendi pontként az ORFK beszámolóját elkészíttetni arról, hogy készítsen összehasonlításra alkalmas kimutatást arról, hogy a BRDSZ, az FRSZ, az RVE, az RKDSZ és az FRSZ részére országosan milyen mértékű

– munkaidő kedvezmény megváltást fizetett ki 2009. október 31-i hatállyal, illetve mennyi lenne a mértéke ezen időpontban ha még nem került kifizetésre,
– melyik szakszervezet hány fő tisztségviselőt tart rendelkezési állományban a Hszt. 44.§ (1) bek. h/ pontja alapján,
– szakszervezetenkénti bontásban mennyi a függetlenített tisztségviselők 1 főre jutó bruttó átlagilletménye,
– szakszervezeti bontásban kérjük az IRÉT tájékoztatását, hogy melyik szakszervezetnek hány fő hivatásos állományú tagja van.

5. Javasoljuk napirendi pontként felvenni a belügyi, jelenleg használaton kívüli üdülő célú ingatlanok szakszervezeti hasznosíthatóságáról az IRM véleményét kikérni, különös tekintettel arra, hogy a jelzett ingatlanok állagromlásának további megakadályozása és az ingatlanok szakszervezeti hasznosítása lenne indokolt. A TMRSZ részére – noha álláspontunk szerint ma már a legnagyobb létszámú hivatásos állományú tagságot tömörítő szakszervezet – az IRM eddig semmilyen formában nem járult hozzá a TMRSZ tagok rekreációjának támogatásához. Jelezni szeretnénk, hogy a társ szakszervezetek – azon túl hogy hasznosítható üdülőingatlannal is rendelkeznek – csupán 2009. év folyamán számításaink szerint közel 70 millió forint támogatásban részesültek. Kérnénk az IRM álláspontját azzal kapcsolatban, hogy miért különbözteti meg ennyire nyilvánvaló módon azokat a végrehajtásban dolgozó rendőröket és családtagjaikat, akik munkájukkal tevőlegesen részt vesznek nap, mint nap a közrend, közbiztonság fenntartásában. Tájékoztatásul közöljük, hogy a TMRSz idei gyermektáborát az ORFK egy forinttal nem támogatta, miközben a rendelkezésünkre álló adatok alapján egy civil egyesületet (IPA) tízmillió forintos nagyságrendben részesít minden évben támogatásban.

6. Kérjük az IRM adjon tájékoztatást arról is, hogy a határrendészeti célokra biztosított EU-s pénzből megvásárolt Nissan Pathfinder terepjárókat miért használják magas rangú és beosztású rendőri vezetők, például főkapitányi értekezletre való utazás során?

7. Javasoljuk napirendi pontként felvenni azt a kérdést is, hogy a kormányzat fontolja meg a Hszt. módosítása tárgyában benyújtott törvényjavaslat visszavonását, különös tekintettel arra, hogy annak hatálybalépése közel azonos időben lesz a jelenlegi kormány leköszönésével és az új kormányt kész tények elé állítani e kérdéskörben nem célszerű, különös tekintettel arra is, hogy a jelenlegi ellenzék alakít várhatóan kormányt, aki egy teljesen új Hszt. beterjesztésében gondolkodik.

Ezzel egyidejüleg kértük, hogy az IRÉT soron következő novemberi ülésén a TMRSZ sajtó csoportja video híranyag tudósítása céljából forgathasson az IRÉT ülésén elhangzottakról, az ott megtárgyalt kérdésekről tagságunk hiteles tájékoztatása céljából.

Az IRM Rendészeti Szakállamtitkára 2009.11.24-én, mely szakszervezetünkhöz 2009.11.25-én érkezett arról tájékoztatott, hogy az IRÉT ülésen csak 3 napirendi pontot hajlandó tárgyalni, melyek a következőek:

1.) Tárgyalás a Rendőrség és a Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományának juttatásairól.

2.) Tárgyalás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.évi XLIII.tv. és végrehajtási rendeleteinek módosításáról.

3.) Tárgyalás a belügyi üdülő célu ingatlanok hasznosításáról.

 

Ugrás a fórumba