Jogerősen felmentették a TMRSZ főtitkárát

Tájékoztató

A TMRSZ főtitkára nem követett el bűncselekményt, jogerősen felmentették.

 

2006. évben a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete megbízási szerződést kötött dr. D. B. ügyvéddel a szakszervezeti tagok jogi ügyeinek ellátására. 2006 előtti években dr. D. B. mint ügyvédjelölt már eljárt szakszervezeti ügyekben jogi képviselőként.

2006. augusztus 1-jei hatállyal Szima Judit TMRSZ főtitkár visszavonta dr. D. B. ügyvéd megbízását.

 

2006. október 11-én a TMRSZ központi irodájában dr. D. B. ügyvéd Szima Juditra a szakszervezet egyik alkalmazottja előtt becsületsértő kijelentéseket tett.

Szima Judit főtitkár büntetőeljárást kezdeményezett dr. D. B. ügyvéddel szemben becsületsértés vétség megalapozott gyanúja miatt. A Bonyhádi Városi Bíróság 2008. február 18-án, majd a Tolna Megyei Bíróság jogerős ítéletével 2008. április 23-án folytatólagosan elkövetett becsületsértés vétsége miatt dr. D. B. terheltet 1 év próbára bocsátotta.

Szima Judit főtitkár 2006. október 12-én panaszlevelet fogalmazott meg dr. D. B. ügyvéd szakmai felügyeletét ellátó Pécsi Ügyvédi Kamarának, amelyben kérte az általa közöltek kivizsgálását. Dr. D. B. ügyvéd – Szima Judit levelében – becsület csorbítására alkalmasnak tartott tények állítását sérelmezte, melyek miatt 2006. október 26-án Szima Judittal szemben rágalmazás vétségének elkövetése miatt büntetőfeljelentést tett.

A Pécsi Városi Bíróság elrendelte magánvádas eljárás keretében Szima Judit főtitkárral szemben rágalmazás vétsége miatt az eljárást, majd azt 2007. május 21. napján kelt végzésével felfüggesztette a Szima Judit által dr. D. B. ügyvéd ellen tett büntetőeljárás, valamint az ügyvédi kamarai döntések bevárása céljából.

A Pécsi Ügyvédi Kamara Szima Judit főtitkár beadványa alapján vizsgálatot rendelt el dr. D. B. ügyvéddel szemben, melynek eredményeként a Pécsi Ügyvédi Kamara 2007. június 27. napján kelt határozatával, míg a Magyar Ügyvédi Kamara Fegyelmi Fellebbviteli Tanácsa 2008. július 11. napján jogerőre emelkedett határozatával dr. D. B. eljárás alá vont ügyvédet vétkesnek mondta ki 3 rendbeli szándékosan elkövetett fegyelmi vétségben, ezért vele szemben 120.000,- Ft pénzbírságot szabott ki.

Mindezen tények ellenére a Pécsi Városi Bíróság 2008. november 3. napján bűnösnek mondta ki Szima Juditot becsületsértés vétségében, ezért őt megrovásban részesítette.

Dr. D. B. magánvádló súlyosításért és minősítés (becsületsértés helyett rágalmazás) megváltoztatása céljából, míg Szima Judit felmentése érdekében jelentett be fellebbezést.

A másodfokon eljárt Baranya Megyei Bíróság büntető tanácsa 2009. április 21. napján Szima Juditot az ellene indult büntetőügyben a becsületsértés vétségének vádja alól bűncselekmény hiányában felmentette.

A felmentő ítélettel szemben dr. D. B. magánvádló jelentett be fellebbezést a Pécsi Ítélőtáblához.

A Pécsi Táblabíróság 2009. november 20. napján immáron jogerős ítéletével megállapította, hogy Szima Judit nem követett el bűncselekményt akkor, amikor dr. D. B. panaszolt ügyvéddel szemben a Pécsi Ügyvédi Kamarának címzett beadványában az alábbi, a magánvádló által sérelmezett kijelentéseket fogalmazta meg: „(…) az ügyvéd úr minősíthetetlen alpári stílusa, és munkamorálja miatt (…) az ügyvédi munka megcsúfolása az, amit az ügyvéd úr (…) megenged magának (…)”.

Mind a Baranya Megyei Bíróság, mind pedig a Pécsi Ítélőtábla indokolásában kifejtette, hogy a 3 rendbeli fegyelmi vétség megállapításának tükrében Szima Judit vádlott kijelentései nem tekinthetők becsület csorbítására alkalmasnak. A vádlott által tett kijelentések nem lépték át az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében megfogalmazott korlátot. Szima Judit sérelme valós volt, amely arra indította őt, hogy kicsit ugyan erősebb hangnemben fogalmazva, de a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarához megküldje a panaszát.

A Pécsi Városi Bíróság azzal, hogy a büntetőeljárást felfüggesztette, tulajdonképpen elrendelte a valóság bizonyítását, amelynek eredménye alapján Szima Judit vádlott büntetőjogi felelőssége nem lett volna megállapítható.

A Pécsi Ítélőtábla ítélete szerint, több évtizedes töretlen bírói gyakorlat alapján a bűncselekményre, szabálysértésre, fegyelmi vétségre vonatkozó bejelentés nem eredményezheti becsületsértés vagy rágalmazás megállapítását, hanem azok valótlan tartalma esetén hamis vád megállapítására lehet lehetőség. Jelen ügyben azonban hamis vádról nincsen szó, hiszen mind az ügyvédi kamarák, mind pedig a bíróságok elmarasztalták Szima Judit bejelentései alapján dr. D. B. ügyvédet.
Jelen ügy alapját képező bejelentések esetén becsületsértés vagy rágalmazás bűncselekménye akkor nyerhetett volna megállapítást, amennyiben a beadványt tevő felesleges, szükségtelen, gyalázkodó jellegű mocskolódást közöl, azonban Szima Judit vádlott panaszlevelében megfogalmazottak nem voltak ilyen jellegű kijelentések, ezért azokért büntetőjogi felelősség őt nem terheli.

Szima Judittal szemben az ellene folyamatban lévő büntetőügy miatt a Tolna Megyei RFK. vezetője méltatlansági eljárást rendelt el, amely a jogerős döntésig felfüggesztésre került. Tolna Megye rendőrfőkapitánya a Pécsi Ítélőtábla jogerős ítélete alapján nem tehet mást, minthogy Szima Judittal szemben elrendelt és felfüggesztett méltatlansági eljárást megszünteti.

 

Ugrás a fórumba