RÉT 2009. november 09.

EMLÉKEZTETŐ

a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács
(RÉT)

2009. 11. 09-i üléséről


 

A RÉT 2009. november 9. napján 13 órától megtartott soros ülésén a tanácskozást az ORFK Közgazdasági Főosztályának vezetője, Kovács István r. ezredes úr vezette.

Az ülésen részt vett Dr. Gömbös Sándor r. alezredes úr, az ORFK Jogi Főosztály vezetője, valamint Zsinka András r. dandártábornok úr, az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője, a munkavállalói oldalt a TMRSZ, az FRSZ, a BRDSZ, és a RV tisztségviselői képviselték.

 

I.

Korábban a BM kezelésében volt rendőri üdülők visszavétele

Napirend előtt Kovács István r. ezredes úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábban a BM kezelésében volt üdülők jelenlegi kezelésével foglalkozó Humánjövő Kft. megszűnik, így bizonytalanná válik a Dobogókő, Balatonlelle, Balatongyörök, Siófok településeken lévő üdülők további sorsa. Annak érdekében, hogy ezen üdülők ne kerüljenek piaci értékesítésre, a rendőrség kezdeményezéséhez egyetértő támogatást kért a jelenlévő szakszervezetektől.

Valamennyi jelenlévő reprezentatív szakszervezet támogatását fejezte ki, hogy a rendőrség vagyonkezelésébe kerüljenek a nevezett üdülők. Az ülés folyamán pedig sor került a Csatlakozási Nyilatkozat jelenlévő szakszervezeti képviselők általi aláírására.

– Ezt megelőzően dr. Bárdos Judit a BRDSZ főtitkára elmondta, hogy tudomása szerint a Kft-nek nem állt rendelkezésére elegendő pénz az üdülők fenntartására, kéri a szakszervezetek támogatását a terv megvalósításához, hogy ne kerüljenek idegen cégekhez az üdülők.

– Pongó Géza az FRSZ főtitkára jelezte, hogy ők már korábban is kérték az üdülők állami kézben hagyását a munkavállalók megtartásával. Fontosnak tartotta az üdültetések árképzésénél figyelembe venni azt, hogy megfizethető legyen.

– Szima Judit Főtitkár Asszony kifejtette, hogy friss információról van szó, és reméli, az ügy hátterében semmilyen „mutyi” nem áll. Kiemelte annak fontosságát, hogy az üdülőket csak rekreációra használják, és részesítsék előnyben a végeken szolgálatot teljesítő rendőrök üdültetését.

– Bebes Tibor, az RV főtitkára indítványozta, hogy az árképzés kialakítása a reprezentatív szakszervezetek bevonásával történjen, a végrehajtó állomány

– Kovács István r. ezredes úr kifejezésre jutatta, hogy az üdülőket rekreációra kívánják használni.

II.

A munkavállalói járulékfizetési kötelezettséggel APEH marasztaló határozat

A fentieket követően Kovács István r. ezredes úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szakszervezetek által korábban benyújtott kérdésekre a munkáltatói oldal válaszait írásban elkészítették, azokat a szakszervezetek képviselőinek átadták. Majd az előző RÉT-ülésen elhangzott, többek között az alábbi kérdések valamint az azokra adott szakterületi válaszok ismertetésére és megvitatására került sor.

A munkavállalói járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos APEH általi elmarasztaló határozat jogerőre emelkedését követően lehetséges az ügyben a további szükséges lépéseket megtenni.

 

III.

RIK épületében található kondicionáló terem

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a RIK épületében található kondicionáló terem képzési feladatok miatt van zárva 2009. november 16. napjáig, ezt követően azonban újra igénybe vehető lesz, ugyanis a munkáltató célja a változatlan biztosítása e sportolási lehetőségnek.

 

IV.

Munkáltató által szervezett karácsonyi ünnepség, mikuláscsomag

Az elnök biztosította a jelenlévőket, hogy az ORFK, BRFK és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által közösen szervezett karácsonyi ünnepséget idén is megrendezik.

– A TMRSZ részéről Szima Judit főtitkár felhívta az ORFK figyelmét arra, mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy idén elkerüljék a tavalyi „nyuszitojásos”, az ajándékozottakra nézve megalázó esetet.

Elmondta, hogy a szakszervezetünk a Készenléti Rendőrség közreműködését kérte a mikulás csomagok kiszállításával kapcsolatban, azonban megtagadták a futárszolgálat biztosítását.

Kovács István r. ezredes úr erre reagálva elmondta, hogy igyekeznek a mikulás csomagok szavatosságára és aktuális tartalmára odafigyelni, a futárszolgálattal kapcsolatban történtekről nincs információja.

– A BRDSZ főtitkára elmondta, hogy az állami futárszolgálatot díjazás ellenében tudják igénybe venni.

– A TMRSZ főtitkára viszontválaszában cáfolta a BRDSZ kijelentését, tudniillik a rendelkezésünkre álló adatok alapján a BRDSZ a mai napig ingyenesen veszi igénybe azt, őket nem tiltották le a futárszolgálat igénybevételétől.

TMRSZ főtitkára azon kérdésére, miszerint a szakszervezetünktől miért tiltották meg a futárszolgálat igénybevételének lehetőségét, Kovács István r. ezredes úr azt a választ adta, hogy a problémával kapcsolatban írásban megkeresik a Készenléti Rendőrséget.

TMRSZ főtitkára erre reagálva jelezte, hogy tudomásunk szerint az ORFK tiltására nem vehetjük igénybe a szolgálatot.

TMRSZ főtitkára elmondta, hogy idén cca. 4000 csomagot osztanak ki a TMRSZ tagok gyerekei, unokái részére az egész országban, ezért kérjük az ORFK-t, tegye lehetővé a futárszolgálat igénybevételi lehetőségét.

Kovács István r. ezredes úr javaslatára, miszerint a GEI-hez lenne célszerű kapcsolni a szállítását az állami futárszolgálat tehermentesítése érdekében, Főtitkár Asszony elmondta, hogy a csomagok beszerzése Budapestről történik, mire Kovács István r. ezredes úr változatlanul fenntartotta azon véleményét, miszerint a GEI-vel összehangoltan meg lehetne oldani a csomagok megyékbe történő eljuttatását.

– Az FRSZ főtitkára örömmel nyugtázta a karácsonyi ünnepség megrendezését, egyúttal elmondta, fontosnak tartják, hogy szociális ügyekre több pénz jusson. Szakszervezetük a mikulás csomagok beszerzését helyi szinten oldja meg, így nem jelent gondot azok szállítása.

– Az RV főtitkára hangsúlyozta, nem lehet érdekegyeztetési fórum keretében a szakszervezeteket beszámoltatni a munkáltató felé arról, hogy a tagjaiknak hány és milyen mikulás csomagot osztanak ki, melyhez – mint megjegyezte – a szakszervezetük nem veszi igénybe az állami futárszolgálatot.

– A BRDSZ főtitkárának azon kérdésére, hogy a munkáltató tervezi-e a munkavállalói részére ajándékcsomagot kiosztani, Kovács István r. ezredes úr azt a tájékoztatást adta, hogy az RSZKP és a budapesti szervek tartanak mikulás-napi, karácsonyi ünnepségeket, illetve terveznek mikulás csomagokat is ajándékozni, erről a holnapi nap folyamán egyeztetnek, melynek eredményéről írásos tájékoztatót adnak.

 

V.

Akciópótlék

Az akciószolgálati pótlékkal kapcsolatosan Kovács István r. ezredes úr azt nyilatkozta, hogy múlt hét csütörtökön a GEI-vezetők értekezletén elhangzottak szerint a jogszerűen elrendelt, elszámolásra leadott esetekben az akció szolgálati pótlék folyósítása, kifizetése megtörtént.

Hangsúlyozta: fontos feltétel, hogy az akciót a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti állományilletékes parancsnok rendelje el, és felhívta a figyelmet arra, hogy az „akciózunk” kifejezés nem azonos azzal, ami alapján az akció szolgálati pótlék megítélhető. Kérte, hogy amennyiben a szakszervezeteknek tudomásuk van olyan nevesített, konkrét esetről, melyekben mégsem került kifizetésre az akciószolgálati pótlék, jelezzék azt az ORFK számára, melynek alapján meg fogják vizsgálni az igény megalapozottságát és szükség szerint intézkednek az elmaradás pótlására.

TMRSZ főtitkára kifejtette, hogy jelen esetben is csak azt vizsgálja a munkáltató, hogyan lehessen elérni azt, hogy a munkavállalók részére ne kelljen a kifizetéséket teljesíteni.
Az eredeti kérdésre vár a munkáltatótól választ, vagyis arra, hogy e tárgykörben milyen vizsgálatokat rendeltek el, és azok milyen eredménnyel zárultak.
Konkrét ügyet kérdeztek, ezért konkrét ügyet mond, jogerős bírói ítélet állapította meg Békés megyében, hogy jogtalanul nem fizették ki az akciópótlékot. Tehát a kérdés továbbra is az hogy Békés megyében megtörtént-e a hibás vezető felelősségre vonása.

A BRDSZ főtitkára hivatkozott előző RÉT-üléseken elhangzottakra, azaz már korábban is jelezték, hogy vidékről akciókra felrendelt rendőrök ügyében feltett kérdésre a mai napig nem kaptak érdemi írásos választ a munkáltatótól.

Az RV főtitkára a bírói döntések alapul vételével kérte a pótlékok kifizetésének teljesítését.

Az FRSZ főtitkára sérelmezte, hogy a munkáltatónak feltett kérésekre a válaszokat nem időben (napokkal, hetekkel) korábban kapják meg, hanem csak az értekezleteket megelőző egy-két órával, így nincsen lehetőség azok pontos tanulmányozására, a vitás kérdésekre való felkészülésre.

Konkrét példaként felhozta a komlói, Veszprém megyei kollégák esetét, akik jogosultak lennének a pótlékra, azonban a kifizetések esetükben nem történtek meg.
Álláspontja szerint a jogosan igényelt pótlékok kifizetéséhez a forrásokat biztosítani kell, a munkavállalókat megfelelő ellátásban kell részesíteni.

Kovács István r. ezredes úr elmondta, hogy ő maga is hallott arról, miszerint az akciók során a Készenléti Rendőrség jobb ellátást biztosít a munkavállalóknak.
Elmondta továbbá, hogy jogerősen megítélt esetekben ki nem fizetett pótlék kapcsán a felelősség a vezetőt terheli.

TMRSZ főtitkára azon kérésére, miszerint Kovács István r. ezredes úr pontosan nevezze meg, ki tehet a ki nem fizetésekről, illetve ki hozott hibás döntést: az állományilletékes parancsnok, a megyei vezető vagy a GEI-vezető, Kovács István r. ezredes úr azt a választ adta, hogy Békés megyében a dél-alföldi GEI fog gondoskodni az elmaradt pótlékok kifizetéséről.
Főtitkár Asszony nehezményezte, hogy a feltett kérdésre nem kap egyenes választ, ezért továbbra is kérte annak kivizsgálását, hogy ki volt a felelős a kifizetés elmaradása miatt, kifejtette azon véleményét, miszerint az a rendőri vezető fizessen, akinek terhére róható a pótlék felterjesztésének az elmulasztása.

Kovács István r. ezredes úr ígéretet tett arra, hogy a konkrét esetnek utána fognak járni.

Dr. Gömbös Sándor r. alezredes elismerte, hogy évek óta problémát jelent az akciószolgálati pótlék kérdése, melynek indokaként a hibás jogszabályi meghatározást jelölte meg.
Ugyanis nincs pontosan megjelölve, taxatíve felsorolva az akció szó fogalma.
További problémaként jelölte meg azt, hogy a fokozott ellenőrzés és az akcióban való részvétel közötti különbség figyelmen kívül hagyása miatt gyakran indokolatlan a munkavállalók igénye.

TMRSZ főtitkára kifejtette, hogy a jogerős bírói ítélet indokolása pontosan meghatározza az akció szó fogalmát, illetve, hogy mely esetekben jogos a pótlék iránt igény.

Az FRSZ képviselője jelezte, jogszabályi pontosítás szükséges az ügyben, közzéteszik, ha jogerős ítéletek lesznek a birtokukban.

Kovács István r. ezredes úr is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a vitatott pótlékkal kapcsolatban tiszta, világos jogi szabályozás szükséges, a munkáltatónak nem célja a folyósítás elkerülése, biztosítani kívánják a jogosultak részére a kifizetést.

A BRDSZ főtitkára kérte a munkáltatótól megyénkénti kimutatás elkészítését 8 napon belül a foganatosított akció szolgálati pótlékok kifizetéséről.

 

VI.

Lövedékálló mellény

A TMRSZ főtitkára arra kért választ a lövedékálló mellényekkel kapcsolatosan, hogy a munkáltatói oldal részéről milyen intézkedés, illetve a felelősségre vonás érdekében milyen kezdeményezés történt, ugyanis a munkahelyi ellenőrzéseink során a mellények szavatosságával kapcsolatban probléma merült fel. Hangsúlyozta, hogy ilyen súlyú ügynél sem lehet az a munkáltatói oldalnak az a válasza, hogy nincs rá pénz. Sérelmezte továbbá, hogy a szakszervezet minden ilyen irányú kérdését, megkeresését lesöpri a munkáltató az asztalról, közérdekű adatszolgáltatatás sorozatosan nem teljesítenek, érdemi intézkedés nem történik.

Kovács István r. ezredes úr válaszában elmondta, hogy a szolgálatot teljesítő kollégák részére a szavatos lövedékálló mellények maradéktalanul rendelkezésre állnak, megjegyezte ugyanakkor, hogy a speciális, extra méretű ruhadarabok biztosítása már nehezebben megoldható, de egyetértett azzal, hogy ennek a problémának a megoldása nem lehet az anyagi helyzet függvénye.

 

VII.

Illetményszámfejtés „kiszervezése”

Az illetményszámfejtés „kiszervezése” ügyében Kovács István r. ezredes úr elmondta, tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy a magyar államkincstárhoz kerülő dolgozók változatlan illetményének védelme érdekében kötelezettségvállalást kérjenek a Kincstártól arra, hogy a jelenlegi béreltérítést a változást követően is fenntartsák.

TMRSZ főtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a szakszervezeti tagdíj levonásánál a MÁK jelentős összeget von le, ezért kérte, hogy az ORFK tegye meg a lépéseket annak elérése érdekében, hogy 2010. január napját követően is ingyenesen történjen a szakszervezeti tagoktól a tagdíj levonása, azt külön járulék levonás ne terhelje. A többi szakszervezet köszönte a TMRSZ figyelemfelhívását.

Kovács István r. ezredes tájékoztatta a jelenlévőket, hogy október hónapban a Magyar Államkincstárral tárgyalások folytak az illetmény számfejtés átadásának menetéről, módjáról. Az Államkincstár elnökhelyettese azt nyilatkozta, hogy amíg nem kapják meg a megfelelő anyagi keretet, addig nem tudják a bérszámfejtési feladatokat ellátni. E kérdésnek a rendezése nyilvánvalóan az IRM és a PM döntésétől függ. A rendőrségnek 96 fő munkavállalót kell átadnia az Államkincstárnak, így a jövőben 84 fő illetményszámfejtő marad a rendőrség munkavállalói állományában.
Problémát jelent, hogy Budapesten 50 főre lenne szükség, jelenleg azonban csak 14 fő jelentkezett, míg a vidéki helyekre elégséges jelentkező van.

Felhívta a figyelmet arra, hogy november 1. napjától a családtámogatási kifizetői feladatokat a területi kifizetőhelyek látják el. Fontosnak tartotta annak közlését, hogy ezáltal az adatszolgáltatás rendszere megváltozott, a jogosultak külön utalással kapják meg a támogatásokat, ezért kérte, a szakszervezetek a tagjaikat erről értesítse.

Az FRSZ főtitkára megjegyezte, hogy a BRDSZ-szel karötlve 10. pontos tervezetet küldtek a munkáltatónak az államkincstárhoz átkerülő állomány védettségének biztosítása érdekében, azonban választ nem kaptak a munkáltatótól.

Kovács István r. ezredes úr tájékoztatása szerint a tervezetet koordinációra bocsátották, a megfelelő szakterületekkel véleményeztetik, annak függvényében kerül sor a munkáltatói vélemény megtételére.

 

VIII.

Szakszervezetek közötti esélyegyenlőség megteremtése

TMRSZ főtitkára felvetette azt a problémát, hogy a rendelkezésünkre álló munkáltatói adatok alapján a TMRSZ a második legerősebb szakszervezet, tisztségviselőit mégis hátrányba hozzák, ennek ellenére a többi szakszervezethez képest nincsenek az ORFK állományába vonva.

A TMRSZ jelenleg rendelkezési állományba tett kollégák esetében a munkáltató átlag bruttó 30.000 Ft –tal kevesebb fizetést állapított meg, mely probléma megoldásához kéri a munkáltató mielőbbi intézkedését, mert tudvalévő, hogy a szakszervezet hiába is fizetne részére tiszteletdíjat az az összeg a jelenlegi jogszabályok alapján a nyugdíjába nem számít bele, ezzel pedig a megvalósul a diszkriminálás, hiszen a törvény szerint sem lehet a tisztségviselő fizetése kevesebb.

Megjegyezte, hogy addig amig a többi szakszervezet tisztségviselője főosztályvezetői fizetéseket kap, akár 500 ezer forintot is, addig a TMRSZ tisztségviselőit folyamatos hátrány éri.

Sérelmezte a futárszolgálattól való letiltást, továbbá azt, hogy a TMRSZ részére díjazás ellenében sem biztosít a munkáltató gépjármű-használatot, ezért kérte a munkáltatót annak megválaszolására, hogy ennek feloldása érdekében milyen megoldásokat kívánnak bevezetni.

Kérte az előbbi javaslat alapján, hogy a diszkrimináció elkerülése érdekében a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselői díjazást egységesítse, arra tervezetet dolgozzon ki.

Az egyeztetés ezen szakaszában egyéb irányú kötelezettségük miatt Főtitkár Asszony és a TMRSZ Elnök Ura a tanácstermet elhagyta.

Ezt követően alighogy elhagyták a termet a TMRSZ képviselői az FRSZ főtitkára azonnali tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy szakszervezetünk előzetes engedély nélkül hangfelvételt készít a tanácsülésről.(Megjegyzés: Köztudomású, hogy a munkáltató is készitett hangfelvételt, ilyen esetben pedig nem szükséges az előzetes engedély)

Kovács István r. ezredes szavazásra bocsátotta a felvetést, a hangfelvétel készítése ellen az FRSZ és a BRDSZ képviselői tiltakoztak, így a diktafont ki kellett kapcsolni, továbbá kötelezték szakszervezetünket arra, hogy az ülésről addig készült hangfelvételt semmisítsük meg.

(Megjegyzés: Pongó Géza FRSZ főtitkár is csak azt követően mert megszólalni, amikor a TMRSZ vezetők elhagyták a termet bátorságát fitogtatva, egybekben pedig e döntés miatt a TMRSZ megteszi a szükséges lépéseket)

IX.

Cafetéria rendszer

A cafetéria-rendszerrel kapcsolatban Kovács István r. ezredes elmondta, hogy a maradványösszeg bruttó 477,- Ft/fő, melynek elosztási módja érdekében a jövő hétre kívánnak szakértői értekezletet összehívni, melyhez a szakszervezetek véleményét is igénybe veszik.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az összeget legkésőbb a december havi bérekkel kell kifizetni.

­- Az RV főttikára a jövő évi cafetéria-rendszerrel kapcsolatban írásos tájékoztatást kért a munkáltatótól, melyre reagálva Kovács István r. ezredes elmondta, hogy előterjesztést készítettek a jövő évre vonatkozóan. A munkáltató célja a rendszer fenntartása és biztosítása, ám egyelőre nem lehet tudni, hogy a 2010. évtől milyen végleges megoldás lesz, világosabb kép a várhatóan 2009. november 30-i parlamenti ülést követően – melyen a jövő évi költségvetés elfogadása lesz napirenden – fog kialakulni.

 

X.

Változás a garzon szállók kezelésében

A BRDSZ főtitkára kifejtette, hogy a garzon szállók kezelésében is változás történt, a KSZF jogkörébe tartozik annak meghatározása, hogy kik részesülhetnek azok igénybevételére. Ez elsősorban a Gazdagréti és a Dinnyehegyi ingatlanokat érinti, ezért kéri a munkáltatót, tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy ezek az ingatlanok is rendőrségi kezelésbe kerüljenek.

 

XI.

Humán szervek 2010. évi régiósítása

Az RV képviselője ismételten felvetette, hogy a májusi RÉT-ülésen elhangzott, a volt határőrségi dolgozókkal kapcsolatos, a Kollektív Szerződés felmondásából adódó kérdésekre a mai napig nem kaptak írásos választ, melyet továbbra is sürget, továbbá a humán szervek 2010. évi régiósításának jelenlegi szakaszáról kért felvilágosítást.

Zsinka András r. dandártábornok úr válaszul elmondta, hogy az érintettekre vonatkozóan a létszám racionalizálás megtörtént. Jelenleg egy munkaközösség – a szakszervezetek bevonásával – hatásvizsgálatot tart, mely során a jelenlegi feladatköröket vizsgálják. A munkafolyamat lezárásának határideje 2009. december 4. napja. A vizsgálat célja, hogy a létszám racionalizálással járó változásokkal minőségi romlás ne következzen be. Elmondta továbbá, hogy a munkaközösség 2010. január 31-i határidővel a 20%-os létszám leépítési lehetőséget is elemezi.

A BRDSZ képviselője aggályát fejezte ki a racionalizálással kapcsolatban, mint mondta, az állományt frusztrálja a régiósítás. Kérte, hogy az e tárgyban tartott szakszolgálati értekezleteken a munkáltató tegye lehetővé a szakszervezetek részvételét.

Zsinka András r. dandártábornok erre reagálva a Humánigazgatási Szakszolgálatok Vezetői negyedéves értekezletének soron következő ülésére a jelenlévő szakszervezetek képviselőit meghívta.

 

XII.

Technikai feladatokat ellátó anyagi felelősök díjazásával

 

Az RV képviselője, Pósa Zoltán a technikai feladatokat ellátó anyagi felelősök díjazásával kapcsolatban kért tájékoztatást, melyre Kovács László elnök úr válaszolva elmondta, hogy meg fogják vizsgálni a jogszabályi, gazdasági lehetőségeket.

– További kérdésre válaszolva Zsinka András r. dandártábornok elmondta, hogy Dr. Csatai Tamás vezető főorvos úr ezredesként továbbra is szolgálatát teljesíti az Egészségügyi Központban.

– Arra a kérdésre, hogy a humánigazgatási szakszolgálatok régiósítása hogyan befolyásolja majd az egészségügyi ellátásokat, Zsinka András r. dandártábornok elmondta, hogy az egészségügyi alapellátásokban változatlan feltételeket akarnak biztosítani.

XIII.

H1N1 vírus elleni oltóanyag

Szorgalmazta Zsinka András r. dandártábornok úr annak közlését, hogy a H1N1 vírus elleni oltóanyag az egészségügyi szolgálatnál beszerezhető, kérte a szakszervezeteket, hogy tagjaikat értesítsék arról, hogy a vakcina ingyenessége a jogosultak és családtagjaik számára is biztosított, igénybe vehető.

 

XIV.

Humánigazgatási Szolgálatok régiósítása

A szakszervezetek részéről jelzéssel éltek, hogy a humánigazgatási szolgálatok régiósítását jelen formában nem támogatják, nehezményezik a létszámcsökkentést a nagy munkateher mellett.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendészeti szakközépiskolába tanulók ruházatának alkalmasnak kell lennie a rendőri feladatok ellátására az időjárási viszonyok mellett, és jelezte, hogy e kérdéskörben az ORFK-tól kapott válaszokat nem fogadják el.
A diplomás tiszthelyettesekkel kapcsolatos témakörben tett felvetésben a Humánigazgatási Szolgálattól számszaki kimutatást kértek azon tiszthelyettesekről, akik tiszti beosztást tölthetnének be.

– Szintén tájékoztatást kérnek arról, hogy az 1177/2009. Kormányhatározat által a rendőrség javára adandó 1 milliárd forintos átcsoportosítást mire fordítja a munkáltató.

– Jelezték, hogy a szakszervezetek működését, kiadását nagy mértékben elnehezíti, illetve növeli az állandó költöztetés, áthelyezés, az ezzel kapcsolatos változásról tájékoztatást kérnek a munkáltatótól.

– Megjegyezték, hogy a Pozsonyi úti székházban az általuk korábban igénybe vett tárgyalótermet jelenleg az MNV használja, átalakította, belső változtatásokat végzett. 

Az FRSZ főtitkára arra vonatkozóan, hogy az Államkincstárral kötendő együttműködési megállapodást aláírják-e, nem tudott végleges választ adni, mivel elmondása szerint a legutóbb kötött megállapodás óta sok támadás éri őket.

– A szakszervezetet érintő munkaidő-kedvezmény megváltásának kifizetését kérték az első ¾ évre vonatkozóan, illetve kérték, hogy a kifizetés egységesen történjen.

– Ezen felvetést a BRDSZ főtitkára is támogatta.

– Sérelmezte továbbá az FRSZ főtitkára, hogy Békés megyében a szakszervezeti képviselőknek az állomány tagjainak történő bemutatását a megyei főkapitány megtiltotta, míg a TMRSZ részére ezt biztosította. Jelezte, hogy ezzel kapcsolatban a jogi lépéseket megteszik.

– Köszönetét fejezte ki az FRSZ főtitkára a rendőrség hősi halottairól történt megemlékezéssel, az emléktábla avatásával kapcsolatban, jelezve, hogy a megemlékezés ugyan egy másik formáját szakszervezetük már korábban is kezdeményezte. (Megjegyzés: A hősi halottakról történő megemlékezéskor egyedül a TMRSZ vitt koszorút, egy szakszervezet sem tisztelgett ilyen módon.)

Kovács István r. ezredes elnök úr válaszaiban együttérzését fejezte ki az elvesztett kollégák miatt, majd elmondta a munkaidő-kedvezmény pénzbeli megváltásával kapcsolatban, hogy ígértet jelenleg nem tud tenni a felvetés megvalósítására, azonban megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a kifizetés módján tudnak-e változtatni.

A BRDSZ képviselője közbevetésében a szakszervezetekre vonatkozó kimutatást kért a munkáltatótól az első ¾ évre vonatkozó megváltási összegekről.

Kovács István r. ezredes válaszadását folytatva elmondta, hogy a rendőrség anyagi helyzete nem javult, a hiány enyhítését az ún. „objektív” bevételektől várják, amin nem segít, hogy az objektív felelősség alapján kiszabott pénzbírságok között nagy mértékű a hátralékos befizetés.
Biztosította a jelenlévőket arról, hogy ennek ellenére a december, január, február havi illetmények biztosítottak, azok kifizetése rendben meg fog történni.

Zsinka András r. dandártábornok elmondta, hogy az állomány téli ruházattal való ellátása megtörtént, ezt minden esetben ellenőrzik a szolgálatba lépést megelőzően.
A diplomások tisztképzésével kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg kb. 200 fő – elsősorban jogász, közgazdász végzettségű, közalkalmazott kolléga – tanul, akik majdan a szakmai előmenetel alapján kerülhetnek magasabb beosztásba.
Megjegyezte e körben, hogy álláspontja szerint a tiszti-tiszthelyettesi arány elsődlegesen szakmai kérdés.

 

XV.

Borbély Zoltán emlékére 2010.02.11-e Rendőrségi Véradó Nap

Ezt követően Zsinka András r. dandártábornok úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2010. február 11. napja Borbély Zoltán emlékére „Rendőrségi Véradó Nap” lesz, melyről kérte, hogy a szakszervezetek tájékoztassák tagjaikat.

A felvetett Békés megyei esettel kapcsolatban elmondta, hogy kivizsgálják az ott történteket, megjegyezte továbbá, hogy a 2009. október 29. napján tartott főkapitányi értekezleten külön hangsúllyal kérték a Hszt. kötelmeinek betartását, illetőleg elmondta, hogy a területi szerveknél ez év szeptember 11. napjától van új állománytábla.

Kovács István r. ezredes elnök elmondása szerint a Pozsonyi úti tárgyalóterem használatával kapcsolatos problémát igyekeznek megoldani, a BRDSZ képviselője által felvetett 4. emeleti tárgyalóterem használatának biztosítása érdekében megteszik a lépéseket.

Ezt követően Kovács István r. ezredes elnök úr a jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy a soron következő RÉT ülés-re 2009. december 7. napján 15.00 órakor kerül sor, majd az ülést berekesztette 15 óra 25 perckor.

 

 

TMRSZ