Csongrád megye után Bácsban is alázzák a rendőröket

Tisztségviselőnk az országot járva “botlott” bele a Kelebia Határrendészeti Kirendeltségen tapasztalható, a munkavállalók személyiségi jogait  indokolatlanul korlátozó, véleményünk szerint a hatályos normákkal is ellentétes és megalázó gyakorlattal. A tudomásunkra jutott információk alapján levélben fordultunk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez.


 

Szám: Kü- 454   /2009.

 

Bács-Kiskun megyei
Rendőrfőkapitányság
Vezetője

Kecskemét

Tisztelt Főkapitány Úr!

Tisztségviselőink országjárása során olyan aggályos munkáltatói intézkedés került tudomásunkra, amely a rendőrségi munkavállalók személyiségi jogait indokolatlanul korlátozza.

A Kelebiai Hrk kirendeltségvezető a volt határőrség utasítását hatályában fenntartva-korrupciós ellenes utasítás- álláspontunk szerint nyilvánvalóan jogsértő és törvénytelen módon elveszik a kollégától a náluk lévő telefont, készpénzt minimálisat tarthatnak maguknál, valamint a gépkocsijuk indítókulcsait.  Azt a szolgálatuk végéig nem vehetik magukhoz. Zsebeiket rendszerességgel átkutatják. Ezt az intézkedést rendszeresen ellenőrzik, végrehajtását térfigyelő rendszerrel kombinálva álladóan figyelik.

Több esetben ellenőrizték a kollégák zsebeit, személygépkocsiját ismeretlen céllal, és okból.

Az intézkedést a kollégák sérelmesnek tartják, teljes joggal. Egyénileg nem kívánnak panaszt emelni, félve a retorzióktól, viszont kérik azt, hogy a szakszervezetünk tegye meg a megfelelő lépéseket a jogsértő már nem is létező parancs megszüntetéséért.

Az ügyben felmerül a Btk. 358. § szerinti alárendelt megsértése elkövetése bűntett minősített esetének (több alárendelt sérelmére), továbbá a Btk. 359. § szerinti elöljárói hatalommal visszaélés vétsége elkövetésének gyanúja is

A fenti parancsnoki magatartás álláspontunk szerint büntetőjogi tényállások fennforgását is felveti, továbbá olyan alapvető emberi szabadságjogokat is korlátoz, amelyet a hatályos Rtv., Hszt. nyilvánvalóan nem tesz lehetővé!

1. A TMRSZ haladéktalanul kéri főkapitány Urat a Kelebiai Hrk. kirendeltségvezető  ellen az eljárás megindítását, a jogsértő állapot megszüntetését.

2. Kérjük Főkapitány Urat, hogy a fenti jogsértéssel kapcsolatban haladéktalanul vizsgálatot szíveskedjen elrendelni, a sérelmezett magatartás fellelhetősége esetén annak megszüntetésére azonnal szíveskedjen utasítani a megye területén lévő valamennyi Határrendészeti Kirendeltség vezetőt! Javaslatunkat a Hszt. 29. § és 30. §-ában meglévő jogosultságunk alapján tesszük.

A vizsgálat eredményétől függően indokoltnak látszik az ügyben a vétkes vezető(k) ellen különböző szankciós jellegű eljárásokat kezdeményezni (büntető, fegyelmi).

Tett intézkedéseiről, annak eredményeiről szervezetünket szíveskedjen tájékoztatni.

Tájékoztatjuk Főkapitány Urat, hogy válaszának és intézkedésének függvénye alapján döntünk arról, hogy az ügyben milyen esetleges további jogi lépéseket teszünk.

Szekszárd, 2009. november 11.

 

 

Tisztelettel:

Szima Judit főtitkár