Vezetői értekezlet az ORFK-n

Október 28-án az ORFK Rendőrségi Igazgatási Központ Auditóriumában vezetői értekezlet volt. Az étekezletről készült emlékeztetőt olvashatjátok.

 

Tárgy: ORFK Vezetői értekezlet 2009. október 28-án , RIK Auditórium

 

E M L É K E Z T E T Ő

Napirend előtt Dr. Bárdos Judit asszony a BRDSZ főtitkára tájékoztatta a megjelent szakmai és érdekképviseleti vezetőket, képviselőket, hogy 2009. november 6-án a jelenlegi pártok bevonásával egy szakmai konferenciát tartanak, ahol előadást tart:

– dr. Falvai Zsolt vezető ügyész
– dr. Gál Zoltán a Honvédelmi és Rendészeti bizottság alelnöke
– Dávid Ibolya az MDF elnöke
– Osváth László a Jobbik képviseletében
– Lázár úr a Fidesz képviseletében, és
– dr. Kacziba Antal

I. napirendi pont (Rendőrség személyi állománya erkölcsi, fegyelmi helyzete):

Zsinka András r. dandártábornok úr (ORFK Humánigazgatási szolgálat vezetője) ismertette a meghívó mellékletét képező tájékoztatója vonatkozó részét.

Elmondta, hogy:

– a 2009. január 01 és 2009. 07. 31. közötti időszakban jogerősen elbírált jogsértéseket értékeli a jelentés,
– az összes jogsértések száma 16,7%-al növekedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva,
– az integrációt követően új szolgálati ág jelent meg, ezáltal új kötelezettségeket hozott létre, vegyes szervezeti struktúra alakult ki a rendőrség szervezetén belül,
– a figyelmeztetéssel záruló, valamint a katonai büntetőeljárások száma emelkedett,
– a közúti közlekedési szabálysértések száma is emelkedést mutat, azonban kevesebb rendőrt vontak felelősségre a sebesség jelentős túllépése miatt,
– a méltatlansági eljárások száma a tavalyi 12-ről 10-re csökkent,

Papp Károly r. dandártábornok úr (Készenléti Rendőrség parancsnoka) hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy az elismerések alakulása nem szerepel a statisztikában, ezért javasolta, hogy legközelebb, amikor az erkölcsi fegyelmi helyzet értékelésére kerül sor, az elismerések, jutalmak is kerüljenek bemutatásra.

Dr. Házi István r. vezérőrnagy úr (ORFK bűnügyi főigazgató) szerint kezdeményezik, hogy legközelebb ez legyen is benne a kimutatásban.

Dr. Gömbös Sándor r. alezredes úr (ORFK Jogi Főosztály vezetője) az objektív felelősséggel kapcsolatban kiemelte, hogy a Hszt. módosításáról szóló törvényjavaslatban található kitétel szerint amennyiben közigazgatási bírság kiszabására sor kerül, nincs helye pénzbírság alkalmazásának. Álláspontja szerint azonban helye van felelősségre vonásnak fegyelmi úton is.

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok úr (Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője):

– kiemelte a parancsnoki példamutatás fontosságát,
– fontosnak tartja, hogy a vezetői állomány szakmailag és morálisan is feddhetetlen legyen,
– tájékoztatása szerint az átlag életkor a rendőrségen jelenleg 33 év körül mozog, alig 400-an vannak, akik betöltötték az 50. életévüket.
– vonzóbbá kell tenni a rendőri pályát, meglátása szerint kevesebb felsőoktatási intézményt kellene, talán akkor többen mennének el rendőrnek,
– a minisztérium illetékeseinek címezte, hogy hozzá kellene nyúlni a Be-ben a pótmagánvád jogintézményéhez. Néhányan már átestek ezen a hercehurcán
– állítása szerint jelen szabályozás nevetséges, módosítani kéne. Felvetésének lényege abban áll, hogy aki az alapeljárásban nem lett gyanúsított az ellen, hogyan lehet pótmagánvádat benyújtani?

dr. Orbán Péter ny. r. altábornagy úr ( Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója) szerint:

– a rendőrség állománya (itt csak a szakközépiskolás tanulókat értve) siralmas, nagyon nehéz velük a normakövetést elfogadtatni,
– tavaly 4 hét alatt felfedték azon személyeket, akik hozzáfértek, illetve hozzájutottak a kábítószerhez, a rendészeti szakközépiskolai képzésük alatt.
– kiemelte, hogy a nevelő munkának aktívnak kell lennie, a tanároknak operatív munkát kell végezniük. A baj, hogy a tanulók egyáltalán nem tartják etikátlannak azokat a magatartásokat, amiket a tanárok felvetnek.
– sok esetben kezelhetetlenek a tanulók, amikor visszamennek a gyakorlatról.
– lezsernek tartja a területi szolgálatot. Meglátása szerint feszes mentor rendszerre, valamint utónevelési programra lenne szükség.

Dr. Gorgosilist Fábián r. dandártábornok úr (Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság vezetője) véleménye szerint sok állományilletékes parancsnok személyében állt be változás az elmúlt időszakban. Ők a fegyelmi jogkör gyakorlói. Erre tekintettel kidolgoztak egy módszertani útmutatót, amelyet a megye területén valamennyi állományilletékeshez eljuttattak.

13 óra 22 perckor az első napirendi pont lezárva.

Dr. Házi István r. vezérőrnagy úr (ORFK bűnügyi főigazgató) hozzátette:

– A vezetők ellenőrzési kötelezettségeiket tartsák be, a minőséget helyezzék előtérbe, ne csak a mennyiség legyen fontos, a tartalomra nagyobb figyelmet kell fordítani.
– az hogy a számadatok emelkedést mutatnak az a következetes parancsnoki munka eredménye. A mentorok képzését ellenőrizni kell. Az eligazításokat ellenőrizzék a parancsnokok.
– Az intézkedési kultúra rendszeresen megjelenik a sajtóban, az állomány fittyet hány a szabályozókra, legyenek tisztában az intézkedésekre vonatkozó előírásokkal,

Ezt követően három napirendi ponton kívüli kérdés előadása következett.

1.) Zsinka András r. dandártábornok úr (ORFK Humánigazgatási szolgálat vezetője) az RKDSZ által tett panasszal kapcsolatban elmondta, hogy Békés MRFK-val kapcsolatban több problémát jelzett a szakszervezet.

Az alábbi alapelvek mentén került felvetésre az RKDSZ problémaköre:

– az MRFK nem biztosít megfelelő elhelyezést az országos elnökség számára,
– az RKDSZ által előterjesztett együttműködési megállapodást az MRFK nem írta alá,
– megyei érdekegyeztető fórum nem működik Békés megyében.

Dr. Házi István r. vezérőrnagy úr (ORFK bűnügyi főigazgató) felhívást intézett vezető urak felé, hogy a szakszervezetek irányába a jogszabályi kötelezettségeiket tartsák be.

Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok úr (Békés MRFK vezetője) válaszában az alábbiakat mondta el az RKDSZ felvetéseivel kapcsolatban:

– a szakszervezetnek két irodát biztosítottak a megyében,
– azért nem írták alá az együttműködési megállapodást, mert álláspontjuk szerint a szakszervezetnek az ORFK által a szakszervezetekkel kötött együttműködési megállapodáshoz kellene csatlakoznia,
– valóban nincs érdekegyeztető fórum, de főkapitányi értekezleten biztosítottak lehetőséget a szakszervezeti képviseletre (ezzel a szakszervezet csak az utolsó két esetben élt).

Dr. Házi István r. vezérőrnagy úr (ORFK bűnügyi főigazgató) szerint a megelőzés volt a szándék a napirendre vétel kapcsán.

2.) A 200 diplomás felszerelésével kapcsolatban dr. Horpácsi Ferenc r. alezredes úr (ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Kiképzési Főosztály vezetője) az alábbiakat mondta el:

– a Rendőrség Cselekvési Programjának 53. pontjával kapcsolatban előadta, hogy 200 fő került elosztásra a megyék között,
– a toborzás rendben lezajlott,
– az alkalmas állomány túlnyomó többsége kinevezésre került,
– a közalkalmazotti beosztásba történő szűrés rendben lezajlott, 147 fő felvételére került sor, és további 18 fő felvétele van folyamatban a BRFK-ra,
– elmondta továbbá, hogy az alacsony fizetés miatt sokan visszaléptek,
– a 4 hetes felkészítés (a bűnügyi szaktanfolyam átalakított tematikája alapján) költsége 43.000.- Ft/fő, amely az ORFK-t terheli.
– Október 26-án a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában kezdődött meg a képzés, amely november 2-án Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában folytatódik. A 4 hetes kurzusra azért van szükség, hogy bűnügyi szakterületen kezdhessék meg a munkát a frissen felszerelt közalkalmazottak. Hozzátette, hogy 16 féle felsőfokú végzettséggel rendelkeznek a most felvett kollégák.

Dr. Bárdos Judit a közelgő választásokra tekintettel nem igazán látja a racionalitást a humánszolgálat régiósításában. Ha nincs rá jogszabályi kötelezettség, indítványozta, hogy akkor vegyék le a napirendről.

II. napirendi pont ( Külső határok alap projektjeinek megvalósítása)

His Imre r. alezredes úr (ORFK GF Pályázatkezelő Osztály vezetője) ismertette a meghívó mellékletében szereplő adatokat:

– Ismertette, hogy 2007 és 2013 között folyik az a program, amely a határőrizeti tevékenység megerősítését szolgálja,
– Jelentős problémák vannak a nyelvi képzés terén. Nagyon szigorú elszámolási rendszerben működik a program. A beiskolázott létszám a 70%-ának át kell mennie a vizsgán.

/dr. Bárdos Judit 13 óra 55 perckor, a megbeszélés vége előtt eltávozik/.

Tóth Judit asszony (IRM Támogatás-koordinációs Főosztály vezetője) elmondta, hogy helyi szinten legyenek a képzések, támogatási megállapodást tudnak kötni a megyékkel, ennek következtében az adminisztráció is oda kerül.

dr. Dobozi József r. dandártábornok (ORFK Köztársasági Őrezred parancsnoka) szerint jelentős eredményeket ért el a nyelvi képzés terén a KÖE állománya. A nyelvi képzésben szerettek volna részt venni. A nyelvtudásra az EU soros elnökség idején nagy szükség lesz. Az elutasítás veszélyezteti a projektet.

Tóth Judit asszony (IRM Támogatás-koordinációs Főosztály vezetője) szerint értelmezett kritériumról van szó, csak a külső határok menti szűk területre vonatkozik. Ami a mélységben van arra ezt nem lehet vonatkoztatni.

Ezt követően lezárult ez a napirendi pont is, a szakszervezetek a továbbiakban nem maradhattak az értekezleten, figyelemmel arra, hogy szakmai egyeztetés következett.

Budapest, 2009. október 31.

TMRSZ