Emléktábla avatás az ORFK RIK aulában

2009. október 29. napján 10 órai kezdettel az Országos Rendőr-főkapitányság Rendőrségi Igazgatási Központ aulájában került sor a Rendőrség hősi halottainak emléktáblája felavatására. A megemlékezésre valamennyi rendőri szakszervezet meghívást kapott.


Jelen voltak a hősi halált halt rendőr kollégák hozzátartozói, az országos rendőr-főkapitány, a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vezetője, valamint a Készenléti Rendőrség vezetője, továbbá az egyházak képviseletében a tábori lelkészség protestáns, katolikus, illetve zsidó lelkipásztora.

A megemlékezés nyitó beszédét Dr. Bencze József altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője tartotta meg, ezt követően a meghívott előadóművész egy szívhez szóló verset mondott el, majd az egyházak képviselői mondtak imát az elhunytak lelkéért, illetve megáldották a hősi halált halt mártírok nevét őrző kőtáblát.

Az imák elhangzását követően a megemlékezés virágjait az országos rendőr-főkapitány, illetve helyettese helyezték el az emléktábla előtt.

A rendezvény hivatalos része ezzel véget ért.

A hozzátartozók is elhelyezték virágjaikat elvesztett szeretteik emlékét őrző tábla előtt, illetve a jelenlévők gyertyát gyújtottak.  

A megjelent szakszervezetek közül kizárólag a TMRSZ helyezett el virágkoszorút az emléktáblánál, ezzel emlékezve azon kollégákról, bajtársakról, akik – esküjükhöz híven – életüket áldozták a hazáért, a szolgálatért, mindannyiunkért.

A megjelent további szakszervezetek képviselői vélelmezhetően nem látták indokoltnak, hogy elhunyt hőseinkről, akár egy szál virág elhelyezésével is megemlékezzenek, ezzel a gesztussal is leróva tiszteletüket azok az emberek előtt, akik életüket áldozták a rendért, békéért.

Budapest, 2009. október 30.

 

TMRSZ